Αγγελία για θέση Τεχνικής Υποστήριξης του προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;»

Αθήνα, προθεσμία 15/1/2022


Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην εκπαίδευση
αναζητά άτομο για την στελέχωση της παρακάτω θέσης εργασίας
στο πλαίσιο του προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;»:

Τεχνική υποστήριξη

Προσόντα:
- Πανεπιστημιακό δίπλωμα/πτυχίο σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού),
- Επιθυμητή η εμπειρία σε οργάνωση, εκτέλεση και υποστήριξη προγραμμάτων (επιθυμητή η εμπειρία σε εθελοντικό ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό),
- Σωστή κατανομή προτεραιοτήτων, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών (multitasking), διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών,
- Βασικές γνώσεις σχεδιασμού ιστοχώρων (επιθυμητή η στοιχειώδης γνώση κώδικα HTML),
- Βασική εξοικείωση με Content Management Systems (επιθυμητή η εμπειρία στο DotNetNuke) και προσοχή στις λεπτομέρειες για τις αναρτήσεις,
- Άριστη γνώση χρήσης και χειρισμού Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, google drive και google docs) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
- Επιθυμητή η εμπειρία στην διεξαγωγή ή/και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακών σεμιναρίων,
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας,
- Ευχέρεια στην επικοινωνία (δια ζώσης και εξ αποστάσεως), υπομονετικότητα και ευγένεια.
 
Βασικές αρμοδιότητες:
· Ανανέωση της ιστοσελίδας και του Ημερολογίου του Προγράμματος,
· Επικοινωνία με περιφερειακούς και τοπικούς συντονιστές για νέες αναρτήσεις στον ιστοχώρο,
· Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων,
· Υπεύθυνος/η για τον εξοπλισμό και το υλικό του Προγράμματος,
· Συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης του Προγράμματος,
· Άμεση ανάρτηση άρθρων στο CMS όπως αυτά αποστέλλονται μέσω μέιλ,
· Τυπογραφική επιμέλεια των αναρτήσεων,
· Σχεδιασμός και δημιουργία νέων σελίδων στον ιστοχώρο του Προγράμματος πάνω στα υπάρχοντα theme,
· Διαχείριση πλατφορμών sutra, surveymonkey και mailchimp,
· Διαχείριση λογαριασμών, σχεδιασμός και τεχνική υποστήριξη συναντήσεων στο Zoom ή παρεμφερείς πλατφόρμες,
· Έρευνα για νέα λογισμικά, συνδρομητικές υπηρεσίες και τεχνικό εξοπλισμό για την υποστήριξη των δράσεων του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι 15/01/2022 στο info@theatroedu.gr

Σε συνέντευξη για τις θέσεις θα κληθούν μόνο οι επικρατέστερες/οι υποψήφιοι που θα προκύψουν από τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Print

Number of views (260)/Σχόλια (0)