Λογοτεχνικό Εργαστήριο

"Λογοτεχνικό Εργαστήριο: οι μαθητές γράφουν!"

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση συνεργάζεται με τα Πολιτιστικά Θέματα της ΔΔΕ Ανατ. Αττικής
από το 2008

Δείτε εδώ τους σκοπούς και στόχους του προγράμματος καθώς και τα έργα των μαθητών