Βιντεομουσεία

logoVMGr

 "Βιντεομουσεία: αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας"

σε συνεργασία με τα Πολιτιστικά Θέματα της ΔΔΕ Ανατ. Αττικής & το Κέντρο ΚΑΡΠΟΣ

από το 2009

Δείτε τους σκοπούς, τους στόχους και τον τρόπο υλοποίησης σε σχολεία...εδώ!

Διαβάστε το βιβλίο που καταγράφει την εφαρμογή 2010-2012 σε Ελλάδα και Γερμανία

Το Πρόγραμμα "Βιντεομουσεία" συμπεριελήφθη στα 12 προγράμματα για media literacy της Ευρώπης στην έκδοση
"MEDIA LITERACY IN EUROPE: 12 GOOD PRACTICES THAT WILL INSPIRE YOU" για το 2013
Δείτε την έκδοση ..εδώ!