Ποιοι Είμαστε > Το Δίκτυο σε διάφορες Πόλεις > Πελοπόννησος 2017


Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ

---------------------------------------------------------

2017

Ν. ΑΧΑΙΑΣ (Πάτρα, Αίγιο, Ακράτα, Αιγείρα)

2017_9_29. Συνάντηση μελών Γραφείου Πάτρας. Εκλογές νέας συντονιστικής επιτροπής
 

2017_3_28 Αιγείρα Αχαΐας. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας (Τμήμα 3). (2β)
2017_3_18 Πάτρα. Φεστιβάλ Σχολείων "Μονόλογοι από το Αιγαίο" (5)
2017_3_14 Αιγείρα Αχαΐας. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας (Τμήμα 2). (2β)
2017_3_7 Αιγείρα Αχαΐας. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας (Τμήμα 1). (2β)
2017_3_7 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 20ο Γυμνάσιο Πάτρας (2α)
2017_3_2 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (2α)
2017_2_28 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (2α)
2017_2_28 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 20ο Γυμνάσιο Πάτρας (2α)
2017_2_24 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (2α)
2017_2_24 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (2α)
2017_2_23 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 6ο Γυμνάσιο Πάτρας (2α1)
2017_2_23 Πάτρα. Σεμινάριο εμψυχωτών "Φόρουμ" (3α)
2017_2_22 Πάτρα. Σεμινάριο εμψυχωτών "Φόρουμ" (3α)
2017_2_21 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου. (2β)
2017_2_21 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 20ο Γυμνάσιο Πάτρας (2α)
2017_2_20 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (2α)
2017_2_20 Πάτρα. Σεμινάριο εμψυχωτών "Φόρουμ" (3α)
2017_2_19 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 6ο Γυμνάσιο Πάτρας (2α1)
2017_2_19 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 5ο Γενικό Λύκειο Πάτρας (2α1)
2017_2_17 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 5ο Γενικό Λύκειο Πάτρας (2α1)
2017_2_14 Ακράτα Αχαΐας. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας. (2β)
2017_2_14 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 20ο Γυμνάσιο Πάτρας (2α)
2017_2_13 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές σε δίκτυο σχολείων στο 8ο Δημοτικό Πάτρας (2α)
2017_2_7 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (2β)
2017_1_31 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο Δημοτικό Σχολείο Τέμενης Αιγίου (2β)
2017_1_24 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο ΔΣ Τέμενης Αιγίου. (2β)
2017_1_17 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο ΔΣ Τέμενης Αιγίου. (2β)
2017_1_17 Πάτρα. Παρουσίαση βιβλίου "Μονόλογοι από το Αιγαίο" (5)


Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Καλαμάτα)
2017_3_19 Καλαμάτα. Φεστιβάλ Σχολείων "Μονόλογοι από το Αιγαίο" (5)
2017_3_2 Καλαμάτα. Εργαστήριο εμψυχωτών "Μονόλογοι" (3α)
2017_2_24 Καλαμάτα. Σεμινάριο εμψυχωτών "Μονόλογοι" (3α)
2017_2_12 Καλαμάτα. Παρουσίαση βιβλίου "Μονόλογοι από το Αιγαίο" (5)
2017_2_7 Καλαμάτα. Τοπική οργανωτική συνάντηση "Μονόλογοι" (3α)
2017_1_28 Καλαμάτα. Οργανωτική Συνάντηση - τοπική (3α)
2017_1_19 Καλαμάτα. Οργανωτική Συνάντηση - τοπική (3α)
2017_1_5 Καλαμάτα. Οργανωτική Συνάντηση - τοπική (3α)
2017_1_4 Καλαμάτα. Επιμορφωτική-Οργανωτική Συνάντηση - τοπική (3α)

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Ναύπλιο)
2017_3_13 Ναύπλιο. Εργαστήριο σε φοιτητές - "Μονόλογοι" (2β)
2017_3_11-12 Ναύπλιο. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1β, Σ12)
2017_1_22 Ναύπλιο. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1β, Σ4)

Ν. ΗΛΕΙΑΣ (Πύργος)
2017_2_18 Πύργος. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1β, Σ8)

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Τρίπολη)
2017_2_3-5 Τρίπολη. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2017_10_13-15 Κόρινθος. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (Σ20)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ...ΕΔΩ!