ένα προγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ-ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
(υλοποίηση2015)

Το Πρόγραμμα "κι άν ήσουν εσύ;" είναι ένα πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες.
Άρχισε να υλοποιείται τον Φεβρουάριο 2015 από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης και στελέχη οργανώσεων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στόχοι: το Πρόγραμμα στοχεύει
α) στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες.
β) στη στήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών που ηδη υλοποιούν ανάλογα προγράμματα με βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας και προσέγγισεις.

Το 2015 το πρόγραμμα υλοποιείται σε 4 πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδος και περιλαμβάνει δράσεις που απευθύνονται αρχικά σε τουλάχιστον
210 εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 35 εκπαιδεύμενους εμψυχωτές ομάδων που εργάζονται σε ανάλογες ανθρωπιστικές οργανώσεις,  500 μαθητές που εμπλέκονται σε κάποιο ανάλογο πρόγραμμα και σε πολλούς περισσότερους μαθητές και γονείς κατά τη διαδικασία της διάχυσης

Τι κάνει: Το Πρόγραμμα για το 2015 περιλαμβάνει τουλάχιστον (βλ "απολογισμός 2015" για τα τελικά στοιχεία)
α) επτά (7) επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 18 ωρών το καθένα, σε 4 πόλεις, για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νέους εμψυχωτές ομάδων, στελέχη τοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων
β) Δίκτυο Σχολείων Παρέμβασης σε 20 σχολεία της Αττικής για υποστήριξη των εκπαιδευτικών και εργαστήρια με τους μαθητές.
γ) τέσσερεις (4) Διασχολικές Ημέρες Δράσης κατά τις οποίες μαθητές των σχολείων του Δικτύου της Αττικής θα υλοποιήσουν δράσεις που εμπλέκουν ολόκληρες σχολικές κοινότητες
δ) Συγκέντρωση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς (οδηγοί, εγχειρίδια με ασκήσεις και δραστηριότητες κ.ά)
ε) Υποστήριξη/ εξ αποστάσεως συμβουλευτική των εκπαιδευτικών που υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος "κι αν ήσουν εσύ;", για τα επόμενά τους βήματα με την ομάδα τους.

Ποιοί συντονίζουν και υλοποιούν: Το Πρόγραμμα συντονίζεται από στελέχη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στα σεμινάρια και στις παρεμβάσεις στα σχολεία καθώς και στις Διασχολικές Ημέρες Δράσης εμπλέκονται επίσης έμπειροι εμψυχωτές, επιμορφωτές και εκπαιδευτές νέων. Πιό συγκεκριμένα στις ανάλογες ιστοσελίδες των σεμιναρίων και των παρεμβάσεων κατά πόλη.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος:
α) Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των άλλων επιμορφούμενων στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δούν τις κατά περίπτωση οδηγίες-ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα των σεμιναρίων καθώς σε διαφορετικές πόλεις η διαδικασία διαφέρει.
β) Η επιλογή σχολείων στην Αττική για το Δίκτυο Σχολείων Παρέμβασης και τις Ημέρες Δράσης θα γίνει σε συνεργασία με τους κατά τόπους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας). Αναλυτικότερες πληροφορίες στις σελίδες "Σεμινάρια" και "Ημέρες Δράσης".

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Διάρκεια:
1/2/2015-31/12/2015
Τόπος:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδος
Συνεργασίες:
Κατα την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται φορείς όπως Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά Θέματα, Περιβαλλοντική, Αγωγή Υγείας) ή άλλων στελχών, Πανεπιστήμια (Παιδαγωγικές ή Θεατρικές σχολές), οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τυπικές ή άτυπες), συλλογικότητες εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά.
Αναλυτικότερες πληροφορίες... στις επιμέρους ανακοινώσεις κατά πόλη.

Συντονιστές: Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα
Γραμματεία/Πληροφορίες: Νάντια Ζαφειροπούλου / humanrights@theatroedu.gr


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR - 2015

 

με τη συγχρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες