"Κι αν ήσουν εσύ;"
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016

   (1/1/2016-31/12/2016)

Συνολικά κατά το 2016 το πρόγραμμα είχε αποδέκτες  πάνω από 2500 εκπαιδευτικούς και πάνω από 2600 μαθητές σε 62 σχολεία, ενέπλεξε 149 ως επιμορφωτές, εμψυχωτές σε 32 πόλεις της χώρας, οργάνωσε επιμορφώσεις για 179 εμψυχωτές, συνεργφάστηκε με πάνω από 50 φορείς δημόσιας εκπαίδευσης, πανεπιστήμια και άλλες οργανώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Βόλος, Λιβαδειά, Καλαμάτα, Ρόδος, Λάρισα, Ναύπλιο, Αίγιο, Καλαμπάκα, Καρδίτσα, Ναύπακτος, Κοζάνη, Καβάλα, Πάρνωνας, Αγ. Γιάννης Πηλίου, Αγ. Νικόλαος Κρήτης, Κεφαλονιά, Ακράτα, Ιτέα, Χίος, Λέσβος, Σάμος, Άνδρος, Χανιά, Αλίαρτος, Πειραιάς

Αναλυτικά:


ΔΡΑΣΗ 1: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

1α: Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Σ20: προγραμματισμένα: 17, έγιναν: 17

1β: Εργαστήρια/Ημερίδες για εκπαιδευτικούς Σ4: Προγραμματισμένα: 34, έγιναν: 72
Εκπαιδευτικοί: προγραμματισμένο: 1195, πήραν μέρος: 2529

ΔΡΑΣΗ 2: Εργαστήρια σε μαθητές - παρεμβάσεις σε σχολεία

2α: «Δίκτυο σχολείων κι αν ήσουν εσύ; 2016» Παρεμβάσεις Θεατροπαιδαγωγών σε σχολεία:
Σχολεία στο δίκτυο: προγραμματισμένα 30, πήραν μέρος: 13 (Αθήνα: 4, Πάτρα: 3, Τρίκαλα: 4, Θεσσαλονίκη: 2)
Εργαστήρια: προγραμματισμένα 100, έγιναν 71 (Αθήνα: 34, Πάτρα: 6, Θεσσαλονίκη: 2, Τρίκαλα: 29)
Μαθητές στα εργαστήρια: προγραμματισμένο 600, πήραν μέρος 624 μαθητές (Αθήνα: 359, Πάτρα: 61, Θεσσαλονίκη: 39, Τρικαλα: 165), 24 εκπαιδευτικοί και 8 θεατροπαιδαγωγοί
Έγιναν 2 τελικές παρουσιάσεις του δικτύου σε Αθήνα κι Πάτρα.
2β: Το «Σκληρό Καρύδι για μαθητές»:
Εργαστήρια: προγραμματισμένα 50. Έγιναν 74 με μαθητές (Νότια Ελλάδα: 20, Βόρεια Ελλάδα: 27, Κεντρική Ελλάδα: 12, Δυτική Ελλάδα: 15), σε 48 σχολεία, Ιδρύματα, Μουσία ή βιβλιοθήκες (Νότια Ελάδα: 13, Βόρεια Ελλάδα: 20, Κεντρική Ελλάδα: 9, Δυτική Ελλάδα: 6).
Μαθητές: προγραμματισμένο 750.  Πήραν μέρος 1619 μαθητές Δημοτικών ή Γυμνασίων. (Νότια Ελλάδα: 619, Βόρεια Ελλάδα: 491, κεντρική Ελλάδα: 239, Δυτική Ελλάδα: 270).
2γ: Τα «Περάσματα για μαθητές»:
Παρεμβάσεις έγιναν σε 7 σχολεία (Αθήνα: 3, Θεσσαλονίκη: 1, Τρίκαλα: 1, Πάτρα: 2)
Εργαστήρια: προγραμματισμένα 14. Έγιναν 8 για μαθητές (Αθήνα: 3, Θεσσαλονίκη: 1, Τρίκαλα: 2, Πάτρα: 2)
Μαθητές: προγραμματισμένο 200, πήραν μέρος 257 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αθήνα: 90, Θεσσαλονίκη: 30, Τρίκαλα: 80, Πάτρα: 57)

ΔΡΑΣΗ 3 Εκπαίδευση νέων εμψυχωτών & επιμορφωτών
Συνολικά πήραν μέρος: 179

3α: «Το Σκληρό Καρύδι για νέους εμψυχωτές»:
Εργαστήρια: προγραμματισμενο 8, έγιναν 28 (Αθήνα:4, Θεσσαλονίκη:16, Τρίκαλα: 3, Πάτρα: 5)
Νέοι εμψυχωτές: προγραμματισμένο 22, πήραν μέρος 54 (Αθήνα: 29, Θεσσαλονίκη: 11, Τρίκαλα: 8, Πάτρα: 6) (ονόματα εδώ!)
83 ώρες (Αθήνα: 12, Θεσσαλονίκη: 43, Τρίκαλα: 10, Πάτρα: 18)
3β: «Τα Περάσματα για νέους εμψυχωτές»
:
Εργαστήρια: προγραμματισμενο 8, έγιναν 15 (Αθήνα: 1, Κεντρ. Ελλάδα: 4, Βορ. Ελλάδα: 6, Πάτρα: 4)
Νέοι εμψυχωτές: προγραμματισμένο 49, πήραν μέρος 47 (Αθήνα: 4, Κεντρ. Ελλάδα: 7, Βορ. Ελλάδα: 25, Πάτρα: 11)   (ονόματα εδώ!)
Συνολικές ώρες επιμόρφωσης: 57 (Αθήνα: 3, Κεντρ. Ελλάδα: 12, Βορ. Ελλάδα: 26, Πάτρα: 16)
3γ: «Το Θέατρο Φόρουμ για νέους εμψυχωτές:
Εργαστήρια: προγραμματισμενο 4, έγιναν 11 (Αθήνα:3, Πάτρα:2, Θεσσαλονίκη:1, Ιωάννινα:1, Κέρκυρα:1, Ρόδος:1, Κήρινθος:1, Τρίκαλα:1)
Νέοι εμψυχωτές: προγραμματισμένο 20, πήραν μέρος 73 (ονόματα εδώ!)
Συνολικά 118 ώρες επιμόρφωσης
3δ: Επιμόρφωση στελεχών προγράμματος (τοπικά, κεντρικά)
:
Εργαστήρια: προγραμματισμενο 15, έγιναν 15 (8 Κεντρικά και 7 Τοπικά σε Αθήνα:1, Θεσσαλονίκη:3, Τρίκαλα:2, Πάτρα:1)
Πήραν μέρος: 91 (ονόματα εδώ!)
Συνολικά 120 ωρες (80 ωρες σε Κεντρικά και 40 ώρες σε Τοπικά σεμινάρια)

ΔΡΑΣΗ 4: Θεατροπαιδαγωγικό διαδραστικό Εργαστήριο-Παράσταση Θέατρου Φόρουμ

Σχεδιασμός και υλοποίηση στα Τρίκαλα από ειδική ομάδα θεατροπαιδαγωγών προγράμματος για σχολεία με τεχνικές Θεάτρου Φόρουμ. Εκπαίδευση  θεατροπαιδαγωγικών ομάδων σε Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη.
Μαθητές: προγραμματισμένο 120, πήραν μέρος 192
Σχολεία: προγραμματισμένο 6, πήραν μέρος 9
Εκπαιδευτικοί-γονείς: προγραμματισμένο 50, πήραν μέρος 114

ΔΡΑΣΗ 5: "Μονόλογοι από το Αιγαίο"
Πραγματοποιήθηκαν 42 δίωρα εργαστήρια (προγραμματισμένα 40) σε Αθήνα (20) και Πάτρα (22), για 40 έφηβους πρόσφυγες. Πήραν μέρος 14 εμψυχωτές θεατροπαιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί/ψυχολόγοι και διερμηνείς  από Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (8), από PRAKSIS (3) και από Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (3)
Συγκεντρώθηκαν 28 κείμενα και εκδόθηκε ένα βιβλίο στα ελληνικά και αγγλικά

Συνεργαζόμενοι φορείς εκπαίδευσης (50 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης)
Α’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα, Α’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Β’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα, Β’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Δ’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας-Αγωγή Υγείας, Δ' Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας-Πολιτιστικά, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά - Πολιτιστικά Θέματα, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής - Αγωγής Υγείας Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Πολιτιστικά Θέματα, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής - Πολιτιστικά Θέματα, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής-Πολιτιστικά Θέματα, Αγωγή Υγείας, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας-Αγωγή Υγείας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας-Αγωγή Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης - Πολιτιστικά Θέματα, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας-Σχολικές Δραστηριότητες, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας-Σχολικές Δραστηριότητες, ΚΕΔΔΥ Κεφαλληνίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου-Σχολικές Δραστηριότητες, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου-Σχολικές Δραστηριότητες, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου –Σχολικές Δραστηριότητες, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου-Σχολικές Δραστηριότητες, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων-Σχολικές Δραστηριότητες, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων-Σχολικές Δραστηριότητες, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Τρικάλων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας-Σχολικές Δραστηριότητες, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας-Σχολικές Δραστηριότητες, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου-Σχολικές Δραστηριότητες, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου-Σχολικές Δραστηριότητες.
επίσης: Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων (ΠΕ02) Ν. Λέσβου κ. Χρήστος Χατζηλίας, Σχολική Σύμβουλο της 7ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας, Σύνδεσμος Φιλολόγων Φωκίδας, Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων, Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού - Τμήμα Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων, 7ο παιδικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης, Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ, Σχολείο Παιχνιδιού, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομών της Πελοποννήσου που λειτουργούν σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας, Ωδείο Αθηνών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αττικής, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άνδρου, Δημοτική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου, Μουσείο Σχολικής Ζωής, «Μύρτιλο», ΜΚΟ PRAKSIS, Δίκτυο Αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες Λεβαδιάς, ΔΙΕΠ -Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα, ΔΕΘ
επίσης συνεργάστηκαν στελέχη/μέλη: από τη Βουλή των Εφήβων, Ακτιβιστική Ομάδα ΘτΚ, Στέκι Μεταναστών, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ομάδα «Άνθρωποι με τα Μπαλόνια», Save the Children, «Μετάδραση»
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: σύνολο 3172
UNHCR : 1506
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση: 1459
Άλλοι συνεργάτες: 207

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
UNHCR  51%
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση: 49%
----------------------------------------------------------------------------------------------

Επιμορφωτές-εμψυχωτές: 149 σε όλες τις Δράσεις

Αηδώνη Ανθούλα
Αλεξίου Γεωργία
Αμανατιάδου Χριστίνα
Almanala Ahmad
Αντωνιάδη Φωτεινή
Αποστολόπουλος Δημήτρης
Αραπάκος Λάμπρος
Αργυράτος Ευθύμης
Αρκουμάνης Αρτέμιος
Ασημίδης Κωνσταντίνος
Ασπρογέρακα Διονυσία
Βασιλόπουλος Παναγιώτης
Abdulrazak Ghada
Βγαγκές Στέλιος
Βλαχάκης Σωκράτης
Βλάχος Γιάννης
Βογιατζής Γιώργος
Βόπης Βασίλης
Βούλγαρη Καλλιόπη
Γαλανάκης Δημήτρης
Γεροκωστοπούλου Μαριάννα
Γεωργόπουλος Χρήστος
Γκόβας Νίκος
Golami Reza
Γκόμεζ Μαρτίνα
Γκόντα Νίκη
Γκουλοπούλου Βάγια
Γκούμα Ευαγγελία
Γκουτζιαμάνη Ιωάννα
Choucair Eliane
Δημοπούλου Νικολέτα
Δημοπούλου Τριανταφυλλιά
Διονυσοπούλου Νικολέτα
Δόγιας Λευτέρης
Δούβου Γιούλη
Δράγκου Αθηνά
Δωρή Κατερίνα
Ζουρίδη Χριστίνα
Ζούρος Κυριάκος
Ζώνιου Χριστίνα
Θάμπετ Γιάσσερ-Ιάσoνας
Ιακωβάκη Βασιλική
Hisjam Louay
Κακουδάκη Τζωρτζίνα
Καμαριανός Γιάννης
Kampani Sam
Καπλαγκιόζης Μιχάλης
Καραβίτη Πολυξένη
Καραγιάννης Δημήτρης
Καραθάνος Γιώργος


Καργάτζη Ελένη
Καρματζόγλου Μυρσίνη
Καρυστινός Χρήστος

Κατσιανάκου Γεωργία
Κετέν Αλέξανδρος
Κίτσου Ελένη
Κόκκινος Βαγγέλης
Κολοβός Φοίβος
Κομπόγιωργας Σέργιος
Κότσι Κοσμάς
Κουρετζή Μαντώ
Κουτρουμάνης Γιάννης
Κρίθαρη Χριστίνα
Κυπριανός Παντελής
Κυριακού Κωνσταντίνος
Κωστελίδου Ελένη
Λαμπρίδης Αλέξης
Λάρδη Βέρα
Λεμονής Φρίξος
Λιάκος Νίκος
Λυκάκη Μαρία
Μάγος Κώστας
Μαγουλιώτης Αλέξανδρος
Μαγουλιώτης Δημήτρης
Μαντζουράτου Βάσω
Μαργώνη Λίνα
Μαρνά Ειρήνη
Μητελούδης Πανταζής
Μητσιάδη Βασιλένα
Μήτσικα Ιωάννα
Μικρόπουλος Γιάννης
Μιμιλίδου Νίκη
Μίτσιαλη Δέσποινα
Μολογούση Σόνια
Μόσχος Γιώργος
Μουρλούκου Λήδα
Mohammde Habib
Μπάλιας Στάθης
Μπεκιάρης Γιώργος
Μπεκρή Μαριλένα
Μπουρνάκας Χρήστος
Ναζάρ Παύλος Ναζίρ
Νεματιμογκαντάμ Μπένιαμιν
Ντάσης Βασίλης
Ντίνας Κωνσταντίνος
Ντίνη Μαρία
Uosuri Ali
Παξινός Θεόδωρος
Παπαγεωργίου Ελένη
Παπαγεωργίου Χρύσα
Παπαδόπουλος Δημήτρης
Παπαδοπούλου Γιάννα

 

Παπαθανασίου Κωστής
Παπαιωάννου Γιάννης
Παπακωνσταντίνου Στράτος
Παρασκευόπουλος Μαρίνος

Παυλής Θανάσης
Πίγκου-Ρεπούση Μυρτώ
Ποζιού Ελένη
Πολιτάκη Αλεξάνδρα
Ποταμούση Ηρώ
Πουταχίδου Ρίτα
Quintero Camila Florez
Ρούτση Χριστίνα
Σαββοπούλου Εύα
Σαραντίδου Κατερίνα
Σβορώνου Ελένη
Σικινιώτη Ελευθερία
Σίτου Πέννυ
Σπαθή Ευτυχία
Σπαθή Κατερίνα
Σπανού Φωτεινή
Σταμούλη Ελένη
Στεφάνου Κατερίνα
Ταβαντζή Ανδριάνα
Ταταρίδου Άννα Μαρία
Τερσενίδου Αγγελίνα
Τζανάκου Γεωργία
Τζιάρας Κώστας
Τσαρμποπούλου Αντιγόνη
Τσιριγώτη Σοφία
Τσιρώνη-Λάμαρη Αγάπη
Τσουκαλά Χαρά
Farjam Asef
Φαγκρίδα Βασιλική
Φαράκη Πλουσία
Φούντα Δέσποινα
Φραγκέλλη Νίκη
Χαρίτου Αναστασία
Χασκής Χρήστος
Χατζής Βαγγέλης
Χήρα Αντουανέττα
Χολέβα Αθανασία
Χουσάκος Γιώργος
Χρήστου Ευθύμης
Χριστοδουλοπούλου Ανθούλα
Ψαρρής Πάρις
Ψυλλάς Βασίλης
Ωραιοπούλου Μαριλένα

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ το 2016

ΑΤΤΙΚΗ
1ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας.
1o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας.
3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου
6ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου
6ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
39ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου
55ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά
1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού.
2ο Γυμνάσιο Αλίμου.
Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών
10ο Γενικό Λύκειο Πειραιά
1ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα
1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας.
1ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού.
Γενικό Λύκειο Βάρης

ΒΟΙΩΤΙΑ
2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου

ΑΧΑΙΑ
3ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
8ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας
25ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.
55ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας
2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας
9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
Δημοτικό Σχολείο Τέμενης Αιγίου
13ο Γυμνάσιο Πάτρας
Γυμνάσιο Καμαρών Αχαΐας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
2ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
15ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
17ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
18ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
27ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
45ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
51o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
105ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
64ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας
3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Μενεμένης Θεσσαλονίκης
7ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
4ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας Θεσσαλονίκης
3ο Γυμνάσιο Ευόσμου Θεσσαλονίκης
Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού
2ο Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης

ΚΡΗΤΗ

Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου Χανίων

ΤΡΙΚΑΛΑ
Νηπιαγωγείο Μπάρας Τρικάλων
Δημοτικό Σχολείο Φήκης Τρικάλων.
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων.
22ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων.
32ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
3ο Γυμνάσιο Τρικάλων.
5ο Γυμνάσιο Τρικάλων
7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων
Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων
Μουσικό Λύκειο Τρικάλων

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
4ο Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού Καρδίτσας


 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR