"Κι αν ήσουν εσύ;"
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016


2017_1_29 Θεσσαλονίκη. Παρουσίαση βιβλίου "Μονόλογοι από το Αιγαίο" (5)
2017_1_29 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο εκπαίδευσης νέων εμψυχωτών στο Φόρουμ (3γ)
2017_1_28 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο-Διαδραστική παράσταση για εκπαιδευτικούς " Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούσας" (4)
2017_1_15 Αθήνα. Εργαστήριο εκπαίδευσης νέων εμψυχωτών στο Φόρουμ (3γ)
2016_12_28 Αθήνα. Σεμινάριο στελεχών - κεντρικό (3δ)
2016_12_21 Τρίκαλα. Εργαστήριο-Διαδραστική παράσταση σε μαθητές " Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούσας" στο Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων - Α' τάξη. Εμψυχωτές: Αντονέλλα Χήρα, Βασιλένα Μητσιάδη, Ελευθερία Σικινιώτη, Βασίλης Βόπης, Αρ. μαθητών: 35 μαθητές, (4)
2016_12_21 Τρίκαλα. Εργαστήριο-Διαδραστική παράσταση σε μαθητές " Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούσας" στο Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων - Β' τάξη. Εμψυχωτές: Αντονέλλα Χήρα, Βασιλένα Μητσιάδη, Ελευθερία Σικινιώτη, Βασίλης Βόπης., Αρ. μαθητών: 35 μαθητές, (4)
2016_12_20 Τρίκαλα. Εργαστήριο-Διαδραστική παράσταση σε μαθητές " Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούσας" στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Εμψυχωτές: Αντονέλλα Χήρα, Βασιλένα Μητσιάδη, Ελευθερία Σικινιώτη, Βασίλης Βόπης., Αρ. μαθητών: 40 μαθητές, (4)
2016_12_19 Τρίκαλα. Εργαστήριο-Διαδραστική παράσταση σε μαθητές " Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούσας" στο Μουσικό Λύκειο Τρικάλων, Καθηγητής: Χρήστος Κωστάκης. Εμψυχωτές: Αντονέλλα Χήρα, Βασιλένα Μητσιάδη, Ελευθερία Σικινιώτη, Βασίλης Βόπης., Αρ. μαθητών: 37 μαθητές, (4)
2016_12_19 Πάτρα. Παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 25ο ΔΣ Πάτρας. Εκπαιδευτικός: Άρτεμις Θεοτόκη. Θεατροπαιδαγωγός: Καλλιόπη Βούλγαρη. Αρ. μαθητών: 17 (2α)
2016_12_19 Αθήνα Εργαστήρια για μαθητές "Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών" και καλεσμένων μαθητών (2β)
2016_12_19 Αθήνα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (Σ4, 1β)
2016_12_19 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαριλάου. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου. (2β)

2016_12_19 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_12_18 Αθήνα. Εργαστήρια-εκδήλωση για μαθητές διαφόρων σχολείων (2β)
2016_12_18 Πάτρα. Εργαστήριο "Περάσματα" για μαθητές του 13ου Γυμνασίου Πάτρας. Παίρνουν μέρος 30 μαθητές (2γ)
2016_12_16-18 Ηράκλειο Κρήτης. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α,Σ20)
2016_12_17 Πάτρα. Εργαστήριο "Περάσματα" για φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος, Πάτρα, Παίρνουν μέρος 27 φοιτητές (2γ)
2016_12_16 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Δημοτική Βιβλιοθήκη 40 Εκκλησιών. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_16 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο στελεχών - τοπικό (3δ)
2016_12_16 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι"(3α)
2016_12_16 Πάτρα. Παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 55ο ΔΣ Πάτρας (2α)
2016_12_15 Αθήνα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών Σ4 (1β)
2016_12_15 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_15 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_12_15 Πάτρα. Παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 25ο ΔΣ Πάτρας. Εκπαιδευτικός: Άρτεμις Θεοτόκη. Θεατροπαιδαγωγός: Καλλιόπη Βούλγαρη. Αρ. μαθητών: 17 (2α)
2016_12_14 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Παιδική Βιβλιοθήκη Ορέστου. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_14 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_12_13 Τρίκαλα. Μύλος του Ματσόπουλου. Παρουσίαση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος ''Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας'' σε μαθητές. Παίρνουν μέρος οι θεατροπαιδαγωγοί-ηθοποιοί: Βασιλένα Μητσιάδη, Βασίλης Βόπης, Ελευθερία Σικινιώτη. Διαμεσολαβητής/Τζόκερ: Χριστίνα Κρίθαρη, Αντονέλλα Χήρα (4)
2016_12_13 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Δημοτική Βιβλιοθήκη Κάτω Τούμπας. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_13 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_12_12 Συντονιστική συνάντηση στελεχών.
2016_12_12 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Δημοτική Βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_12 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_12_11 Πάτρα. Σεμινάριο εκπαίδευσης νέων εμψυχωτών - φόρουμ (3γ)
2016_12_10 Πάτρα. Σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών - τοπικό (3δ)
2016_12_9 Τρίκαλα. Εργαστήρια (2) σε μαθητές στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων "Περάσματα" (2γ)
2016_12_9 Τρίκαλα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών  - "Περάσματα" (3β)
2016_12_9 Πάτρα. Παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 55ο ΔΣ Πάτρας (2α)
2016_12_9 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι(3α)
2016_12_9 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_8 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Δημοτική Βιβλιοθήκη Τριανδρίας. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_8 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_12_7 Αθήνα. Συντονιστική συνάντηση στελεχών
2016_12_7 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Παιδική Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_7 Θεσσαλονίκη Σεμινάριο νέων εμψυχωτών (3δ τοπικό)
2016_12_7 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_12_6 Πάτρα. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Εμψυχωτής: Καλλιόπη Βούλγαρη. Εκπαιδευτικός: Χριστίνα Γεωργοπούλου. Συντονιστής: Γιώργος Μπεκιάρης. Παίρνουν μέρος: 17 μαθητές (2β)
2016_12_5 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταθμού. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_5 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_12_3 Αθήνα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών "Περάσματα" (3β)
2016_12_3 Αθήνα. Σεμινάριο εκπαίδευσης νέων εμψυχωτών - φόρουμ (3γ)
2016_12_3 Αθήνα. "Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας". Παράσταση για εκπαιδευτικούς στο Γαλλικό Ινστιτούτο (4)
2016_12_2-4 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)
2016_12_2-4 Αθήνα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)
2016_12_2-4 Ιωάννινα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)
2016_12_2 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη Δελφών. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_2 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_12_2 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών – Περάσματα (3β)

2016_12_1 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές. Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης. Εμψύχωση: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_12_1 Θεσσαλονίκη. Εργαστήρια (4) "Σκληρό Καρύδι" για φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε του Α.Π.Θ. Επιμορφώτριες: Τζένη Καραβίτη, Ελένη Σβορώνου, Αντιγόνη Τσαρμποπούλου, Βασίλης Ψυλλάς (1β, 4Σ4)
2016_12_1 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο νέων εμψυχωτών "Σκληρό Καρύδι". Παίρνουν μέρος: Αφροδίτη Ρίζου, Έλσα Καρασαρίδου, Χριστίνα Αμανατιάδου (3α)
2016_12_1 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Σκληρό Καρύδι" (3α)

2016_11_29-1/12 Ιωάννινα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών-φόρουμ (3γ)

2016_11_30 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο Σκληρό Καρύδι για μαθητές. 1ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νικης, Εμψυχωτης Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)

2016_11_29 Καρδίτσα. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού Καρδίτσας. Εκπαιδευτικός: Γεώργιος Αντωνίου. Εμψυχωτές:Αρτέμιος Αρκουμάνης. Αρ μαθητών 19 (2β)
2016_11_28 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο Σκληρό Καρύδι για μαθητές. 7ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Εμψυχωτής Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_11_27 Κέρκυρα. Ημερίδα για εκπαιδευτικούς (1β, Σ4)
2016_11_26 Κέρκυρα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1β, Σ8)
2016_11_27 Πάτρα. Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (1β, 3Σ4)
2016_11_26 Αθήνα. Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς  (1β, 6Σ4)
2016_11_25-26 Θεσσαλονίκη ΔιΗμερίδα & Σεμινάρια εκπαιδευτικών (1β, 8Σ4)
2016_11_25 Θεσσαλονίκη. Παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 3ο Γυμνάσιο Ευόσμου Θεσσαλονίκης (2α)
2016_11_25 Θεσσαλονίκη. Παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο ΓΕΛ Ελευθερίου- Κορδελιού
Θεσσαλονίκης (2α)
2016_11_25 Πάτρα-Καμάρες. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" Γυμνάσιο Καμαρών Αχαΐας. Εμψυχωτής: Κατερίνα Στεφάνου. (2β)
2016_11_24-28 Κέρκυρα. Σεμινάριο εκπαίδευσης νέων εμψυχωτών-φόρουμ (3γ)
2016_11_24 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου. Εμψυχωτής: Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εκπαιδευτικός: Ζαμπία Μπραουδάκη. Παίρνουν μέρος: 16 μαθητές (2β)
2016_11_24 Αθήνα. Παρουσίαση βιβλίου "Μονόλογοι από το Αιγαίο" (1β, Σ4)
2016_11_24 Πάτρα. Σεμινάριο σε φοιτητές (1β, Σ4)
2016_11_23 Τρίκαλα. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Ελευθερία Τσιάτσιου. Εμψυχωτές: Ιακωβάκη Βίκη, Ελένη Ποζιού. Αρ μαθητών 17 (2β)
2016_11_23 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο Σκληρό Καρύδι για μαθητές. Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσ/νικης Εμψυχωτής Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_11_22 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (1 Εργαστήριο). Εμψυχωτής: Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καραγγελή. Παίρνουν μέρος: 16 μαθητές (2β) 
2016_11_22 Τρίκαλα. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Ευαγγελία Μπατατόλη. Εμψυχωτές: Ιακωβάκη Βίκη, Ελένη Ποζιού. Αρ μαθητ. 22. (2β)
2016_11_21 Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο Σκληρό Καρύδι για μαθητές. 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας. Εμψυχωτής Αντιγόνη Τσαρμποπούλου (2β)
2016_11_20 Βόλος. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1β, Σ8)
2016_11_19 Τρίκαλα. Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς & παρουσίαση σε Ημερίδα (1β, 3Σ4)
2016_11_16 Αθήνα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών (3δ)
2016_11_16 Τρίκαλα. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Ανδρέας Μπούνας. Εμψυχωτές: Ιακωβάκη Βίκη, Ελένη Ποζιού. Αρ μαθητ. 22 (2β)
2016_11_15 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο Δημοτικό Σχολείο Τέμενης Αιγίου. (2β)
2016_11_15 Αθήνα. Σεμινάριο σε φοιτητές Ωδείου Αθηνών & Liverpool Institute of Performing Acts (1β, Σ4)
2016_11_14 Τρίκαλα.  Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Βασιλική Τζώρτζη, Ιουλιέτα Παπαδοπούλου. Εμψυχωτές: Ιακωβάκη Βίκη, Ελένη Ποζιού. Αρ μαθητ. 25 (2β)
2016_11_13 Τρίκαλα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1β, Σ4)
2016_11_13 Τρίκαλα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_11_11-13 Καλαμάτα Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)
2016_11_12 Λιβαδειά. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1β, Σ8)
2016_11_10 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο Δημοτικό Σχολείο Τέμενης Αιγίου. (2β)
2016_11_9 Τρίκαλα. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 32ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Μπακάλη, Δέσποινα Μακρή. Εμψυχωτές: Ιακωβάκη Βίκη, Ελένη Ποζιού. Αρ μαθητ. 24 (2β)
2016_11_8 Αίγιο. Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο Δημοτικό Σχολείο Τέμενης Αιγίου. (2β)
2016_11_7-9 Ρόδος. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών-φόρουμ (3γ)
2016_11_8 Ρόδος. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1β, Σ4)
2016_11_4-6 Λάρισα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)
2016_11_4-6 Λάρισα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - τοπικό (3δ)
2016_11_5 Λάρισα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών  - "Περάσματα" (3β)
2016_11_4-5 Ναύπλιο. Σεμινάριο στελεχών ΟΚΑΝΑ (1β, Σ12)
2016_11_2 Πάτρα. Σεμινάριο σε φοιτητές (1β, Σ4)
2016_11_2 Τρίκαλα. Παρουσίαση "Πεταλούδας" σε μαθητές (Δημοτικό Εργαστήριο μημα Λυκείου) (4)
2016_11_1 Γυμνάσιο Καμαρών. Εργαστήριο σε μαθητές "Σκληρό Καρύδι". Εμψυχωτής: Κατερίνα Στεφάνου. Παίρνουν μέρος: 20 μαθητές. Εκπαιδευτικοί: Όλγα Λιανού, Έλσα Κούρκουλα (2β)
2016_11_1 Αίγιο. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών "Σκληρό Καρύδι" (3α)


2016_10_31 Τρίκαλα. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές στο 28ο ΔΣ Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Γρηγόρης Κουκούσης. Εμψύχωση: Βίκυ Ιακωβάκη, Ελένη Ποζιού. Μαθητές: 18 (2β)
2016_10_29 Τρίκαλα. Εργαστήριο "σκληρό Καρύδι" για μαθητές στο 30ο ΔΣ Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Φανή Παλατού. Εμψύχωση: Βίκυ Ιακωβάκη, Ελένη Ποζιού. Αρ μαθη. 22. (2β)
2016_10_26 Τρίκαλα. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές στο 32ο ΔΣ Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Γεωργία Καλιτσουνάκη. Εμψύχωση: Βίκυ Ιακωβάκη, Ελένη Ποζιού. Μαθητές: 20 (2β)
2016_10_24 Τρίκαλα. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές στο ΔΣ Φήκης Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Μαρία Γεωργολιού. Εμψύχωση: Βίκυ Ιακωβάκη, Ελένη Ποζιού. Μαθητές: 21 (2β)
2016_10_23 Τρίκαλα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών- τοπικό (3δ)
2016_10_23 Καλαμπάκα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1β, Σ4)
2016_10_21-23 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)
2016_10_21-23 Πάτρα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)
2016_10_22 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών – Περάσματα (3β)

2016_10_21 Τρίκαλα. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές στο 22ο ΔΣ Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Μαρία Χήρα. Εμψύχωση: Βίκυ Ιακωβάκη, Ελένη Ποζιού. Μαθητές: 13 (2β)
2016_10_20-24 Πάτρα-Καμάρες. Σεμινάριο εκπαίδευσης νέων εμψυχωτών-φόρουμ (3γ)
2016_10_19 Τρίκαλα. Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές στο 2ο ΔΣ Τρικάλων. Εκπαιδευτικός: Στέλλα Αβδελά. Εμψύχωση: Βίκυ Ιακωβάκη, Ελένη Ποζιού. Μαθητές: 16 (2β)
2016_10_19 Αθήνα. Εργαστήριο εργασίας με Υ.Α (3δ)
2016_10_16 Πράγα. Παρουσίαση προγράμματος σε συνέλευση IDEA Europe (1β, Σ4)
2016_10_14-16 Καρδίτσα. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)
2016_10_15 Καρδίτσα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών  - "Περάσματα" (3β)
2016_10_14 Θεσσαλονίκη. "Σκληρό Καρύδι" Εργαστήριο για μαθητές στο 3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Μενεμένης Θεσσαλονίκης. Εμψυχώτρια: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου. Εκπαιδευτικοί: Βασιλική Μαυρίδου, Ζήσης Πυρίντσης. Συντονισμός: Τζένη Καραβίτη. Αριθμός μαθητών: 15 (2β)
2016_10_12 Θεσσαλονίκη. "Σκληρό Καρύδι" Εργαστήριο για μαθητές στο 3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Μενεμένης θεσσαλονίκης. Εμψυχώτρια: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου. Εκπαιδευτικοί: Μάρθα Κατσαρίδου, Γεωργία Παπαδοπούλου. Συντονίστρια: Τζένη Καραβίτη. Αριθμός μαθητών: 18 (2β)
2016_10_12 Ναύπακτος. Εργαστήριο εκπαιδευτικών (1β, Σ4)
2016_10_11 Τρίκαλα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_10_9 Αθήνα. Εργαστήριο εκπαιδευτικών (1β, Σ4)
2016_10_8 Κοζάνη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών – Περάσματα (3β)
2016_10_7-9 Κοζάνη. Σεμινάριο εκπαιδευτικών (1α, Σ20)
2016_10_3 Αίγιο. Επιμόρφωση νέων εμψυχωτών στο "Σκληρό Καρύδι" (3α)
2016_10_3 Αίγιο. Εργαστήριο εκπαιδευτικών (1β, Σ4)
2016_10_2 Πάτρα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - τοπικό (3δ)
2016_10_1-2 Αθήνα. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών στο Φόρουμ (3γ)
2016_9_30-2/10 Καβάλα. Σεμινάριο (1α, Σ20)
2016_10_2 Καβάλα. Εργαστήριο εκπαίδευσης νέων εμψυχωτών στα "Περάσματα" (3β)

27/9/2016 Θεσσαλονίκη. Σεμινάριο νέων εμψυχωτών (τοπικό)
27/09/2016 Τρίκαλα. Επιμόρφωση νέων εμψυχωτών στο "Σκληρό Καρύδι"
24/9/2016 Κήρινθος Ευβοίας. Παρουσίαση σε 25 μέλη της Συνάντησης Ομάδων Θεάτρου του Καταπιεσμένου
17/9/2016 Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" Θεσσαλονίκη, για μαθητές, στο 4ο Φεστιβάλ Θεάτρου για παιδιά και εφήβους της ΔΕΘ. Εμψύχωση: Ιωάννα Μήτσικα, Τζένη Καραβίτη, Αντιγόνη Τσαρμποπούλου
14/9/2016 Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι"στο 4ο Φεστιβάλ Θεάτρου της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη για Φιλοξενούμενους της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και τους συνοδούς τους ειδικούς ψυχικής υγείας Μιράντα Πουλιοπούλου, Δέσποινα Τζούνη, Χρύσα Οικονομίδου και Κυριακή Ορφανίδου. Εμψύχωση Αντιγόνη Τσαρμποπούλου, Τζένη Καραβίτη
7/9/2016 Συνάντηση/γιορτή: Δίκτυο Σχολείων "κι αν ήσουν εσύ;" 2015-2016 Πάτρα.

27/8/2016 Αγ. Γιάννης Πηλίου. Παρουσίαση σε 110 εκπαιδευτικούς
26/8/2016 Αγ. Γιάννης Πηλίου. Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Σ4
22/8/2016 Τρίκαλα. Παρουσίαση σε 20 μαθητές και γονείς θεατρικού εργαστηρίου Τρικάλων
21-24/8/2016 Τρίκαλα. Σεμινάριο εμψυχωτών-επιμορφωτών (Κεντρικό)

13/7/2016 "Μονόλογοι από το Αιγαίο" Πάτρα. Εργαστήριο 22. Εμψυχωτές: Διονυσία Ασπρογέρακα, Γιώργος Μπεκιάρης, Ανδριάνα Ταβαντζή. Ψυχολόγος: Θοδωρής Παξινός
9/7/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 20. Εμψυχωτές: Ηρώ Ποταμούση, Σόνια Μολογούση. Διερμηνείς: Asef Farjam
8/7/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 19. Εμψυχωτές: Ηρώ Ποταμούση, Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση. Διερμηνείς: Kωνσταντίνος Ασημίδης, Asef Farjam. Κοινωνικός Λειτουργός: Αλέξης Λαμπρίδης. Ψυχολόγος: Φοίβος Κολοβός. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
7/7/2016 "Μονόλογοι από το Αιγαίο" Πάτρα. Εργαστήριο 21. Εμψυχωτές: Διονυσία Ασπρογέρακα, Ανδριάνα Ταβαντζή, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Ψυχολόγος: Θοδωρής Παξινός
6/7/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 18. Εμψυχωτές: Ηρώ Ποταμούση, Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση. Διερμηνείς: Eliane Choucair, Asef Farjam. Κοινωνικός λειτουργός: Αλέξης Λαμπρίδης. Συμμετοχή: Εύα Σαββοπούλου (Ύπατη Αρμοστεία). Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
4/7/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 17. Εμψυχωτές: Ηρώ Ποταμούση, Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση. Διερμηνείς: Eliane Choucair, Asef Farjam. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά


30/6/2016 Δίκτυο Σχολείων "κι αν ήσουν εσύ;" 2015-2016 Αθήνα. Τελική συνάντηση/γιορτή
30/6/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 20. Εμψυχωτές: Διονυσία Ασπρογέρακα, Ανδριάνα Ταβαντζή, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Κοινωνικός λειτουργός: Χρήστος Γεωργόπουλος
29/6/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 16. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Ψυχολόγος: Λήδα Μουρκούκου. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
27/6/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 15. Εμψυχωτές: Ηρώ Ποταμούση, Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση. Διερμηνείς: Eliane Choucair, Asef Farjam. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
24/6/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 19. Εμψυχωτές: Διονυσία Ασπρογέρακα, Ανδριάνα Ταβαντζή, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Διερμηνέας: Habib Mohammde
25-26/6/2016 Εργαστήρια (3) για εκπαιδευτικούς. Πάρνωνας. Εμψυχωτές: Χριστίνα Κρίθαρη, Αντονέλα Χήρα, Νάσια Χολέβα
23/6/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 18. Εμψυχωτές: Διονυσία Ασπρογέρακα, Ανδριάνα Ταβαντζή. Κοινωνικός λειτουργός: Ανθούλα Χριστοδουλοπούλου
22/6/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 14. Εμψυχωτές: Ηρώ Ποταμούση, Βέρα Λάρδη. Διερμηνείς: Eliane Choucair, Asef Farjam. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
21/6/2016 Εργαστήριο νέων εμψυχωτών "Σκληρό Καρύδι". Αθήνα. Εμψυχωτές: Ελένη Σβορώνου, Ηρώ Ποταμούση
20/6/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 13. Εμψυχωτές: Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Eliane Choucair. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
16/6/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 17. Εμψυχωτές: Γιώργος Μπεκιάρης, Ανδριάνα Ταβαντζή, Ευθύμης Αργυράτος, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Kοινωνικός λειτουργός: Χρήστος Γεωργόπουλος
15/6/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 12. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair
14/6/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 16.
Εμψυχωτές: Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Ανδριάνα Ταβαντζή. Kοινωνική λειτουργός: Μαρία Ντίνη
13/6/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 11. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Ψυχολόγος: Λήδα Μουρκούκου. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
12/6/16 Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για μαθητές  - 7ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτη - Εμψυχωτής: Βασίλης Ψυλλάς
11/6/16 Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για Εκπαιδευτικούς & Γονείς - 7ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Κρήτη - Εμψυχωτής: Βασίλης Ψυλλάς
10-11-12/6/2016 Σεμινάριο (Σ20) εκπαιδευτικών στα Τρίκαλα
10-11-12/6/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών "κι αν ήσουν εσύ;". Τρίκαλα
9/6/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 15. Εμψυχωτές: Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Ανδριάνα Ταβαντζή. Διερμηνέας: Louay Hisjam. Kοινωνικός λειτουργός: Χρήστος Γεωργόπουλος
8/6/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 14. Εμψυχωτές: Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Ανδριάνα Ταβαντζή. Διερμηνέας: Louay Hisjam. Kοινωνικοί λειτουργοί: Νικολέτα Διονυσοπούλου, Αναστασία Χαρίτου
8/6/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 10. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Ψυχολόγος: Λήδα Μουρκούκου. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
7/6/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Το "Σκληρό Καρύδι" στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
6/6/2016: "Μονολόγοι από το Αιγαίο:, Αθήνα, Εργαστήριο 9. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Ψυχολόγος: Λήδα Μουρκούκου
3/6/2016 Εργαστήριο εκπαιδευτικών στη Κεφαλονιά
2/6/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 13. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης . Kοινωνικός λειτουργός: Χρήστος Γεωργόπουλος
1/6/2016: "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 8. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Ψυχολόγος: Λήδα Μουρκούκο. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
1/6/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - To "Σκληρό Καρύδι" Ακράτα.
1/6/2016 Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 2ο ΔΣ Ακράτας (2 Εργαστήρια). Εμψυχωτής: Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εκπαιδευτικοί: Ευτυχία Κυριαζή, Μαρία Αγγελακοπούλου.

31/5/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 12. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα. Διερμηνέας: Louay Hisjam. Kοινωνικοί λειτουργοί: Χρήστος Γεωργόπουλος, Αναστασία Χαρίτου
31/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια)-παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Νηπιαγωγείο Μπάρας Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
30/5/2016: "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 7. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
27/5/2016 Σεμινάριο εκπαίδευσης επιμορφωτών (Κεντρικό)-Οργανωτική συνάντηση Συντονιστών και στελεχών. Αθήνα
26/5/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 11. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα. Διερμηνείς:Ali Uosuri, Louay Hisjam
25/5/2016: "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 6. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Ψυχολόγος: Λήδα Μουρλούκου
25/5/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - To "Σκληρό Καρύδι" Πάτρα.
25/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 8ο ΔΣ Πάτρας (2 Εργαστήρια). Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Βάσω Μαντζουράτου, Μαριάννα Γεροκωστοπούλου. Εκπαιδευτικοί: Εύα Αντωνοπούλου, Κλαίρη Βίγλα.
25/5/2015 Οργανωτική συνάντηση στελεχών δράσης "Μονόλογοι από το Αιγαίο"
25/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια)-παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Νηπιαγωγείο Μπάρας Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
24/5/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 10.
Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Κοινωνικός λειτουργός: Νικολέτα Διονυσοπούλου
24/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια) -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 28ο ΔΣ Τρικάλων. Βίκυ Ιακωβάκη, Αντονέλλα Χήρα
23/5/2016: "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 5. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Ψυχολόγος: Λήδα Μουρλούκου. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
21/5/2016 Σεμινάριο για νέους εμψυχωτές "Περάσματα", Πάτρα
21/5/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στα Περάσματα, Πάτρα
19/5/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 9. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα. Διερμηνέας:Habib Mohammde
19/5/2016 Σεμινάριο εκπαίδευσης επιμορφωτών (Κεντρικό)-Οργανωτική συνάντηση Συντονιστών και στελεχών (εξ αποστάσεως)
18/5/2016 Σεμινάριο για νέους εμψυχωτές "Περάσματα", Πάτρα
18/5/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στα Περάσματα, Πάτρα
18/5/2016: "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 4. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Ψυχολόγος: Λήδα Μουρλούκου. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
18/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια)-παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Νηπιαγωγείο Μπάρας Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
16/5/2016: "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 3. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Ψυχολόγος: Λήδα Μουρλούκου. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
17/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια) -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 28ο ΔΣ Τρικάλων. Βίκυ Ιακωβάκη, Αντονέλλα Χήρα
14/5/2016 Εργαστήρια εκπαιδευτικών "Τεχνικές Θεάτρου", Ιτέα
12/5/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 8. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διερμηνείς: Ali Uosuri, Γιάσσερ-Ιάσoνας Θάμπετ. Κοινωνικός λειτουργός: Γεωργία Τζανάκου
11/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια)-παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Νηπιαγωγείο Μπάρας Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
11/5/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Συνάντηση συντονισμού. Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση - PRAKSIS
11/5/2016: "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 2. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση. Διερμηνείς: Asef Farjam, Eliane Choucair. Κοινωνικός Λειτουργός: Αλέξης Λαμπρίδης Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
11/5/2016 Ημέρα Δράσης-Φεστιβάλ-Εργαστήριο για μαθητές - παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
10/5/2016 Ημέρα Δράσης-Φεστιβάλ-Εργαστήριο για μαθητές - παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο ΓΕΛ Κορυδαλλού. Ηρώ Ποταμούση
9/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο ΓΕΛ Κορυδαλλού. Ηρώ Ποταμούση.
9/5/2016 "Μονολόγοι από το Αιγαίο", Αθήνα, Εργαστήριο 1. Εμψυχωτές: Βέρα Λάρδη, Σόνια Μολογούση, Ηρώ Ποταμούση, Asef Farjam, Eliane Choucair, Λήδα Μουρλούκου. Συντονίστρια: Χαρά Τσουκαλά
9/5/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - To "Σκληρό Καρύδι" Πάτρα.
9/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκληρό Καρύδι" στο 8ο ΔΣ Πάτρας (3 Εργαστήρια) . Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
08/05/2016
Eργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
8/5/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού. Τζωρτζίνα Κακουδάκη
7/5/2016 Σεμινάριο εκπαίδευσης επιμορφωτών (Κεντρικό)-Οργανωτική συνάντηση Συντονιστών και στελεχών. Αθήνα
5/5/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 7. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Habib Mohammde
5/5/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Αθήνα. Συνάντηση σχεδιασμού εμψυχωτών και διερμηνέων, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση - Ύπατη Αρμοτσεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες


26/4/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Αθήνα. Συνάντηση εμψυχωτών, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση - PRAKSIS
26/4/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 6. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Χρήστος Γεωργόπουλος
25/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο ΓΕΛ Κορυδαλλού. Ηρώ Ποταμούση
25/4/2016 Οργανωτική-ελεγκτική συνάντηση ΥΑ
23/04/2016 Eργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
22/4/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 5. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Διερμηνέας: Ali Uosuri. Κοινωνικός λειτουργός: Χρήστος Γεωργόπουλος
19/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια) -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 28ο ΔΣ Τρικάλων. Βίκυ Ιακωβάκη, Αντονέλλα Χήρα
18/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -"Περάσματα" στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
18/4/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών-τα "Περάσματα" στη Θεσσαλονίκη
16/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο ΓΕΛ Κορυδαλλού. Ηρώ Ποταμούση
16/4/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 4. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Διερμηνείς: Ali Uosuri, Γιάσσερ-Ιάσoνας Θάμπετ. Κοινωνικοί λειτουργοί: Θεόδωρος Παξινός, Χρήστος Γεωργόπουλος
16/04/2016
Eργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
15/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Το "Σκληρό Καρύδι" στο Ίδρυμα Αικατερίνη Λασκαρίδη, με το 55ο Δ.Σ Πειραιά. Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
14/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
12/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια)-παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Νηπιαγωγείο Μπάρας Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
12/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές - παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1o Λύκειο Κορυδαλλού. Ηρώ Ποταμούση
11/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Τα "Περάσματα" στο 10ο ΓΕΛ Πειραιά (Κεχαγιά 6, Παλιά Κοκκινιά)
10/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -To "Σκληρό Καρύδι" στο 4ο ΔΣ Πυλαίας Θεσσαλονίκης
10/4/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών στο "Σκληρό Καρύδι", Θεσσαλονίκη
8-9-10/4/2016 Σεμινάριο "κι αν ησουν εσύ;" Χίος
09/04/2016,
Eργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
9/4/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 3. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Διερμηνείς: Habib Mohammde, Γιάσσερ-Ιάσoνας Θάμπετ. Κοινωνικός λειτουργός: Χρήστος Γεωργόπουλος
7/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
7/4/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 2. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Διερμηνέας: Ali Uosuri. Κοινωνικός λειτουργός: Θεόδωρος Παξινός, Χρήστος Γεωργόπουλος
7/4/2017 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού. Τζωρτζίνα Κακουδάκη
5/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -To "Σκληρό Καρύδι" στο Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου, Χανιά
4/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια)-παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Νηπιαγωγείο Μπάρας Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
4/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -To "Σκληρό Καρύδι στο 3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού (2 παρεμβάσεις)
4/4/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών -"Σκληρό Καρύδι", Θεσσαλονίκη
02/04/2016,
Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
1-2-3/4/2016 Σεμινάριο "κι αν ησουν εσύ;" Λέσβος
2/4/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Εργαστήριο 1. Εμψυχωτές: Ανδριάνα Ταβαντζή, Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Στράτος Παπακωνσταντίνου. Διερμηνείς: Habib Mohammde, Γιάσσερ-Ιάσoνας Θάμπετ. Κοινωνική λειτουργός: Γεωργία Τζανάκου
1/4/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο Λύκειο Κορυδαλλού. Ηρώ Ποταμούση

30/03/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια)-παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα & Βίκυ Ιακωβάκη
29/03/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
29/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Το "Σκληρό Καρύδι" στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου (2 εργαστήρια). Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
29/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο Λύκειο Κορυδαλλού. Ηρώ Ποταμούση
28/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Περάσματα στο 1ο Λύκειο Βύρωνα. Εμψυχωτές: Κατερίνα Σαραντίδου
27/03/2016
Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
26/3/2016 Σεμινάριο για νέους εμψυχωτές "Περάσματα" , Πάτρα
25/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
24/3/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς "κι αν ήσουν εσύ;" στο Ναύπλιο. Εμψυχώτρια Τζωρτζίνα Κακουδάκη
23/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Το "Σκληρό Καρύδι" στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
23/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Περάσματα-Ζωντανή Βιβλιοθήκη το 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας. Εμψυχωτές: Εύα Σαββοπούλου, Reza Golami
23/3/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς  "κι αν ήσουν εσύ;" στη Πάτρα. Εμψυχωτές: Γιώργος Μπεκιάρης, Καλλιόπη Βούλγαρη
22/03/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς " κι αν ήσουν εσύ;" Τρίκαλα. Επιμορφωτής: Αντονέλλα Χήρα, Χριστίνα Κρίθαρη
22/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο Λύκειο Κορυδαλλού. Ηρώ Ποταμούση
21/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές "Σκληρό Καρύδι - στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου σε δυο τμήματα Στ' δημοτικού. Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κίτσου. Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
20/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
20/3/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς -To "Σκληρό Καρύδι" στο Μουσείο Σχολικής Ζωής, Πλάκα Αθήνα. Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
20/3/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς "Περασματα", Θεσσαλονίκη (Σ4, 1β)
20/3/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών τα "Περασματα", Θεσσαλονίκη (Σ4, 1β)
19/3/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών - "Περάσματα", Πάτρα
19/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Λύκειο Βάρης. Ηρώ Ποταμούση
17-18-19/3/2016 Σεμινάριο "κι αν ησουν εσύ;" Αθήνα (Αμπελόκηποι).
18/3/2016 Σεμινάριο νέων εμψυχωτών -Το Σκληρό Καρύδι Θεσσαλονίκη. Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου. Τζένη Καραβίτη
18/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Το Σκληρό Καρύδι στο 7ο ΔΣ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (3 Εργαστήρια). Εμψυχώτρια Ελένη Σβορώνου
18/3/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Αθήνα. Σχεδιαστική συνάντηση στελεχών, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση - PRAKSIS
17/3/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Σχεδιαστική συνάντηση εμψυχωτών, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση - PRAKSIS
17/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές  -Το Σκηρό Καρύδι στο 6ο ΔΣ Μοσχάτου (3 εργαστήρια). Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου. Βοηθός: Βασίλης Ψυλλάς
17/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 13ο Γυμνάσιο Πάτρας. Εμψυχωτής: Γιώργος Μπεκιάρης.
15/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Λύκειο Βάρης. Ηρώ Ποταμούση
12/03/2016
Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
10/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού. Τζωρτζίνα Κακουδάκη
09/03/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
8/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Λύκειο Βάρης. Ηρώ Ποταμούση
07/03/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργαστήρια) -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Νηπιαγωγείο Μπάρας Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
4-5-6/3/2016 Σεμινάριο "κι αν ησουν εσύ;" Σάμος. Εμψυχωτές΅Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα, Εύα Σαββοπούλου, Γιώργος Μπεκιάρης
5/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
5/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Λύκειο Βάρης. Ηρώ Ποταμούση
4/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Το Σκληρό Καρύδι στο 39ο Δ.Σ. Περιστερίου (3 εργαστήρια). Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου. Βοηθός: Ελένη Σταμούλη
1/3/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 13ο Γυμνάσιο Πάτρας. Εμψυχωτής: Γιώργος Μπεκιάρης. Βοηθός: Γιάννης Βλάχος29/02/2016 Εργαστήριο για μαθητές (2 εργάστηρια)-παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο Νηπιαγωγείο Μπάρας Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
28/02/2016
Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
26-27-28/2/2016 Σεμινάριο "κι αν ησουν εσύ;" Αθήνα, Ν. Ψυχικό. Επιμορφωτές: Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Σόνια Μολογούση, Εύα Σαββοπούλου, Κατερίνα Σαραντίδου. Εμψυχωτές: Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα, Ηρώ Ποταμούση, Τζένη Καραβίτη, Γιώργος Μπεκιάρης, Ελένη Σταμούλη
24/02/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 7ο Λύκειο Τρικάλων. Αντονέλλα Χήρα
24/2/2016 Εργαστήριο για μαθητές - To "Σκλήρό Καρύδι" στο 1o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας. Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
24/2/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς "κι αν ήσουν εσύ;" Θεσσαλονίκη. Εισηγήτρια: Τζένη Καραβίτη
24/2/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς "κι αν ήσουν εσύ;" Πάτρα, Εμψυχωτές Διονυσία Ασπρογέρακα, Γιώργος Μπεκιάρης
23/2/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς "Τα Περάσματα" στην ΠΕ Α Αθήνας, Ευα Σαββοπούλου, Ελένη Σταμούλη, Κατερίνα Σαταντίδου
20/2/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού Σόνια Μολογούση, στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου
18-19/2/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς " κι αν ήσουν εσύ;" στην Άνδρο. Εμψυχωτρια Τζωρτζίνα Κακουδάκη
18/2/2016 «Μονόλογοι από το Αιγαίο» Πάτρα. Σχεδιαστική συνάντηση στελεχών, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση - PRAKSIS
18/2/2016 Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού.
13/02/2016  
Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
10/2/2016 Σεμινάριο για νέους εμψυχωτές - "Το σκληρό καρύδι". Αθήνα. Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
8/2/2016 Οργανωτική-Γραμματειακή Συνάντηση
06/02/2016
Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
1/2/2016 Οργανωτική-Γραμματειακή Συνάντηση


30/01/2016, Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
23/1/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς "κι αν ήσουν εσύ". Αθήνα. Εμψυχωτές: Νίκος Γκόβας, Σόνια Μολογούση, Εύα Σαββοπούλου
23/1/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς - το "Σκληρό Καρύδι". Αθήνα. Εμψυχωτές: Ελένη Σβορώνου, Εύα Σαββοπούλου
23/01/2016
Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
23/1/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς: παρουσίαση-εισήγηση "κι αν ήσουν εσύ;". Αθήνα. Εισηγητές Εύα Σαββοπούλου, Reza Golemi
20/1/2016 Εργαστήριο για μαθητές -Το "Σκληρό Καρύδι" στο 3ο ΔΣ Μαρκοπούλου. Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
19/1/2016 Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς -το "Σκληρό Καρύδι" (διπλό). Μουσείο Σχολικής Ζωής. Εμψυχώτρια: Ελένη Σβορώνου
17/01/2016,
Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση
16/1/2016 Σεμινάριο θεατροπαιδαγωγών-στελεχών "κι αν ήσουν εσύ;" (Κεντρικό)- Συντονιστική Συνάντηση Θεατροπαιδαγωγών
12/1/2016 Συντονιστική Συνάντηση - Υπατη Αρμοστεί
10/01/2016,
Εργαστήριο για μαθητές -παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Σόνια Μολογούση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR