"Κι αν ήσουν εσύ;"
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΤΙ ΕΙΝΑΙ (2016)

(1/1/2016 - 31/12/2016)

Το Πρόγραμμα "κι αν ήσουν εσύ;" είναι ένα πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με την αξιοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων και τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος.
Άρχισε να υλοποιείται τον Φεβρουάριο 2015 από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης και στελέχη οργανώσεων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (προτεραιότητα στα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση)
Στόχοι: το Πρόγραμμα στοχεύει
α) στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων μέσα από επιμορφωτικά εργαστήρια και σεμινάρια
β) στη στήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα με βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας και αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικού δράματος.

(Για την υλοποίηση το 2015..εδώ!)

Το 2016 το πρόγραμμα υλοποιείται σε διάφορες πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Λάρισα, Ιτέα, Ναύπακτο, Κεφαλονιά, Αίγιο κ.ά. σε συνεργασία με κατά τόπους Διευθύνσεις ή Στελέχη Εκπαίδευσης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακές σχολές, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τυπικές ή άτυπες), συλλογικότητες εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά.
Το πρόγραμμα έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και του Ι.Ε.Π.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ..δείτε σε αριθμούς την εμβέλια του Προγράμματος για το 2016

Τι κάνει:
Το Πρόγραμμα για το 2016 περιλαμβάνει 5 Δράσεις:

1) ΔΡΑΣΗ 1- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών τοπικής κοινωνίας:
Επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμψυχωτές ομάδων, στελέχη τοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων και μέλη της τοπικής κοινωνίας (οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώσεις γονέων, στελέχη δημοτικών αρχών κ.ά) βασισμένα σε τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος και σε ανάλογα υλικά του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, της Ύπατης Αρμοστείας κ.ά.
Στόχος για το 2016: 1195 εκπαιδευτικοί σε 17 σεμινάρια Σ20 και 34 εργαστήρια Σ4.
Ειδικότερα:
1α: Επιμορφωτικά Σεμινάρια διάρκειας 20 ωρών:  17 Σεμινάρια Σ20, για τουλάχιστον 520 εκπαιδευτικούς και τουλάχιστον 30 εμψυχωτές και στελέχη τοπικής κοινωνίας.
1β: Εργαστήρια διάρκειας 4 ή 8 ωρών και Ημερίδες: 34 Εργαστήρια Σ4, για τουλάχιστον 630 εκπαιδευτικούς και τουλάχιστον 15 εμψυχωτές και στελέχη τοπικής κοινωνίας.

2) ΔΡΑΣΗ 2 - Παρεμβάσεις σε σχολεία και εργαστήρια με μαθητές:
Στόχος για το 2016: 1550 μαθητές σε 164 εργαστήρια.
Ειδικότερα:
2α: Δίκτυα Σχολείων Παρέμβασης Θεατροπαιδαγωγών
σε σχολεία για υποστήριξη των εκπαιδευτικών και εργαστήρια με τους μαθητές και  Ημέρες Σχολικής Δράσης κατά τις οποίες μαθητές των σχολείων υλοποιούν δράσεις που εμπλέκουν ολόκληρες σχολικές κοινότητες. Παίρνουν μέρος 30 σχολεία, 600 μαθητές σε 100 εργαστήρια
2β: "Το Σκληρό Καρύδι - για μαθητές", εργαστήριο για μαθητές βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό. Παίρνουν μέρος 750 μαθητές σε 50 εργαστήρια.
2γ: "Τα Περάσματα - για μαθητές", εργαστήριο για μαθητές βασισμένο στο ομώνυμο παιχίδι ρόλων. Παίρνουν μέρος 200 μαθητές δευτεροβάθμιας σε 14 εργαστήρια.

3) ΔΡΑΣΗ 3:
Εκπαίδευση θεατροπαιδαγωγών, εμψυχωτών σε γενικές τεχνικές του Προγράμματος αλλά και ειδικότερα για το "Σκληρό Καρύδι" (3α), για τα "Περάσματα" (3β) και για το διαδραστικό Εργαστήριο-Παράσταση Θέατρου Φόρουμ (3γ). Οι επιμορφούμενοι μετά από διαδικασία πιστοποίησης θα ενταχθούν στο Πίνακα επιμορφωτών και εμψυχωτών του Προγράμματος. Επίσης, σεμινάρια ανατροφοδότησης σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο για στελέχη, συντονιστές, επιμορφωτές και εμψυχωτές (3δ).
Στόχος για το 2016: 91 εμψυχωτές σε 35 σεμινάρια. Ειδικότερα:
3α: "Σεμινάρια στο υλικό Σκληρό Καρύδι": 8 σεμινάρια για 22 νέους εμψυχωτές, θεατροπαιδαγωγούς
3β: "Σεμινάρια στο υλικό Περάσματα": 8 σεμινάρια για 49 συντονιστές και βοηθούς
3γ: "Σεμινάρια στο υλικό Θέατρο Φόρουμ-Παράσταση": 4 σεμινάρια για 20 θεατροπαιδαγωγούς
3δ: "Σεμινάρια -τοπικά και κεντρικά- ανατροφοδότησης για εμψυχωτές και επιμορφωτές του Προγράμματος: 12 τοπικά σεμιναρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίκαλα και 3 κεντρικά σεμινάρια στην Αθήνα

4
) ΔΡΑΣΗ 4: Θεατροπαιδαγωγικό διαδραστικό Εργαστήριο-Παράσταση Θέατρου Φόρουμ
Σχεδιασμός και υλοποίηση από ειδική ομάδα θεατροπαιδαγωγών προγράμματος για σχολεία με τεχνικές Θεάτρου Φόρουμ. Εφαρμογή ως διαδραστικό εργαστήριο-παράσταση σε μαθητές και μέλη της τοπικής κοινωνίας. Εκπαίδευση 4 συνολικά θεατροπαιδαγωγικών ομάδων σε διάφορες πόλεις.
Στόχος για το 2016: 120 μαθητές από 6 σχολεία και 50 εκπαιδευτικοί και μέλη της τοπικής κοινωνίας

5) ΔΡΑΣΗ 5: "Μονόλογοι από το Αιγαίο"- Εργαστήρια με εφήβους πρόσφυγες, σε συνεργασία με την οργάνωση PRAKSIS. Ειδικότερα:
5α: Εργαστήρια ενδυνάμωσης, έκφρασης και δημιουργικής γραφής για έφηβους πρόσφυγες σε ξενώνες φιλοξενίας από θεατροπαιδαγωγούς, δραματοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, διερμηνείς. Παίρνουν μέρος 40 έφηβοι πρόσφυγες σε τουλάχιστον 40 βιωματικά εργαστήρια
5β: Συγκέντρωση, επιμέλεια 25 κειμένων-μονολόγων, μετάφραση ελληνικά και αγγλικά και έκδοση.
5γ: Δημιουργία δικτύου σχολείων "Μονόλογοι από το Αιγαίο" σε Ελλάδα και διεθνώς.
5δ: Καθιέρωση Ημέρας Μονολόγων από το Αιγαίο με αναλογες εκδηλώσεις

Επίσης, το Προγραμμα περιλαμβάνει:
Συγκέντρωση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς (οδηγοί, εγχειρίδια με ασκήσεις και δραστηριότητες κ.ά)
Υποστήριξη/ εξ αποστάσεως συμβουλευτική των εκπαιδευτικών που υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος "κι αν ήσουν εσύ;", για τα επόμενά τους βήματα με την ομάδα τους.
Δράσεις Διάχυσης (Ημερίδες, εργαστήρια, παρουσιάσεις κ.ά)

Ποιοί συντονίζουν και υλοποιούν: Το Πρόγραμμα συντονίζεται από στελέχη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στα σεμινάρια και στις παρεμβάσεις στα σχολεία καθώς και στις Ημέρες Σχολικής Δράσης εμπλέκονται επίσης έμπειροι εμψυχωτές, επιμορφωτές και εκπαιδευτές νέων ειδικά πιστοποιημένοι στο πρόγραμμα (περισσότερα στις ανάλογες ιστοσελίδες των σεμιναρίων και των παρεμβάσεων κατά πόλη).

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος:
α) Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των άλλων επιμορφούμενων στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δούν τις κατά περίπτωση οδηγίες-ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα των σεμιναρίων καθώς σε διαφορετικές πόλεις η διαδικασία διαφέρει.
β) Η επιλογή σχολείων για το Δίκτυο Σχολείων Παρέμβασης και τις Ημέρες Δράσης γίνεται σε συνεργασία με τους κατά τόπους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας). Αναλυτικότερες πληροφορίες στις σελίδες "Σεμινάρια" και "Ημέρες Δράσης".

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Διάρκεια:
1/1/2016-31/12/2016
Συνεργασίες: Κατα την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται φορείς όπως Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά Θέματα, Περιβαλλοντική, Αγωγή Υγείας) ή άλλων στελεχών, Πανεπιστήμια (Παιδαγωγικές ή Θεατρικές κ.ά σχολές), οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τυπικές ή άτυπες), συλλογικότητες εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά.
Αναλυτικότερες πληροφορίες... στις επιμέρους ανακοινώσεις Σεμιναρίων και Δικτύων ανά πόλη.

Συντονιστής Προγράμματος: Νίκος Γκόβας
Γενική Διαχείριση: Γιάννα Παπαδοπούλου
Σύμβουλος & συντονίστρια επιμορφωτικών δράσεων: Νάσια Χολέβα
Συντονίστρια Βόρ. Ελλάδας: Τζένη Καραβίτη
Συντονίστρια Κεντρ. Ελλάδας: Χριστίνα Κρίθαρη
Συντονιστής Δυτ. Ελλάδας: Γιώργος Μπεκιάρης
Συντονίστρια δράσης "Μονόλογοι από το Αιγαίο": Χαρά Τσουκαλά

Γραμματεία/Πληροφορίες: humanrights@theatroedu.gr


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR