Σεμινάριο
"Μονόλογοι από το Αιγαίο" - τρόποι αξιοποίησης

Αθήνα 15 Νοεμβρίου 2016
για φοιτητές Ωδείου Αθηνών και Liverpool Institute of Performing Acts


Εμψυχωτές: Ηρώ Ποταμούση, Σόνια Μολογούση
Συνεργασία: Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Brendon Burns

Διάρκεια: 4 ώρες
Πήραν μέρος 26 φοιτητές