"Κι αν ήσουν εσύ;"
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

Εργαστήρια "Σκληρό καρύδι"
4 Εργαστήρια σε φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, Α.Π.Θ.

στο πλαίσιο του μαθήματος
"Δημιουργία ενταξιακού μαθησιακού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία της 2ης γλώσσας",
διδάσκουσες: Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου.
Επιμορφωτές: Τζένη Καραβίτη, Ελένη Σβορώνου, Αντιγόνη Τσαρμποπούλου, Βασίλης Ψυλλάς
Πήραν μέρος 80 φοιτητές