"Κι αν ήσουν εσύ;"
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

Camera Slideshow

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΤΙ ΕΙΝΑΙ (2017)

(1/1/2017 - 31/12/2017)

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ..εδώ!


Το Πρόγραμμα "κι αν ήσουν εσύ;" είναι ένα πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με την αξιοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων και τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος.
Άρχισε να υλοποιείται τον Φεβρουάριο 2015 από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Απευθύνεται κυρίως σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας δηλαδή εκπαιδευτικούς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης, γονείς αλλά και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας και στελέχη οργανώσεων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, φορείς.

Προτεραιότητα σε όλες τις δράσεις έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

 Όλες οι δράσεις του προγράμματος προσφέρονται δωρεάν.

Στόχοι:
το Πρόγραμμα στοχεύει
α) στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων μέσα από επιμορφωτικά εργαστήρια και σεμινάρια
β) στη στήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα με βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας και αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικού δράματος.

Το πρόγραμμα έχει την ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και του Ι.Ε.Π. και είναι πιστοποιημένο ως πρόγραμμα του IDEA (Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαίδευση).

Ποιοί συντονίζουν:
Το Πρόγραμμα συντονίζεται από στελέχη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στα σεμινάρια και στις παρεμβάσεις στα σχολεία καθώς και στις Ημέρες Σχολικής Δράσης και Φεστιβάλ εμπλέκονται επίσης έμπειροι εμψυχωτές, επιμορφωτές και εκπαιδευτές νέων ειδικά πιστοποιημένοι στο πρόγραμμα (περισσότερα στις ανάλογες ιστοσελίδες των σεμιναρίων και των παρεμβάσεων κατά πόλη).

(Για την υλοποίηση για το ....2016 εδώ!)

Το 2017 το πρόγραμμα υλοποιείται σε διάφορες πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίκαλα, Βόλο, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Λάρισα, Ιτέα, Ναύπακτο, Κεφαλονιά, Αίγιο, Ναύπλιο, Κρήτη, Ιωάννινα, Δράμα, Κιλκίς, Κέρκυρα, Ξάνθη κ.ά.

Συνεργασίες: Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διάφορες πόλεις της χώρας σε συνεργασία με κατά τόπους Διευθύνσεις ή Στελέχη Εκπαίδευσης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακές σχολές, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τυπικές ή άτυπες), συλλογικότητες εκπαιδευτικών, οργανώσεις γονέων, καλλιτεχνικούς φορείς κ.ά.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι κάνει: Το Πρόγραμμα για το 2017 περιλαμβάνει τις εξής Δράσεις:

1) ΔΡΑΣΗ 1- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών τοπικής κοινωνίας:
Επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια, μικρής ή μεγάλης διάρκειας, για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμψυχωτές ομάδων, στελέχη τοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων και μέλη της τοπικής κοινωνίας (οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώσεις γονέων, στελέχη δημοτικών αρχών κ.ά) βασισμένα σε τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος και σε ανάλογα υλικά του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, της Ύπατης Αρμοστείας κ.ά.
Ειδικότερα: προγραμματίζονται 20 σεμινάρια διάρκειας 20 ωρών καθένα και πάνω από 44 εργαστήρια μικρότερης διάρκειας για συνολικά πάνω από 1800 εκπαιδευτικούς.

2) ΔΡΑΣΗ 2 - Παρεμβάσεις σε σχολεία και εργαστήρια με μαθητές:
2α: "Δίκτυο Σχολείων ‘κι αν ήσουν εσύ;’ – συνεργασία εκπαιδευτικών και θεατροπαιδαγωγών για υποστήριξη των εκπαιδευτικών και εργαστήρια με τους μαθητές. Προγραμματίζονται 40 σχολεία στο "πανελλαδικό δίκτυο" για πάνω από 800 μαθητές και 160 εργαστήρια σε σχολεία (Δράση 2α1). Επίσης προγραμματίζονται επιπλέον 39 σχολεία σε "τοπικά δίκτυα" σε 13 πόλεις για τουλάχιστον 780 μαθητές (Δράση 2α2)
2β:"Αυτοτελή Εργαστήρια για μαθητές και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού. Επισκέψεις θεατροπαιδαγωγών στα σχολεία και αυτοτελή 2ωρα εργαστήρια με μαθητές, με σκοπό την επεξεργασία ή παρουσίαση/δραματοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος όπως το Σκληρό Καρύδι-εργαστήρι δημιουργικής γραφής βασισμένο σε λογοτεχνικό κείμενο, τα Περάσματα-παιχνίδι προσομοίωσης, - η Πολύχρωμη Μετανάστευση της Πεταλούδας-παράσταση θεάτρου φόρουμ, το Εγώ-Εσύ-Εμείς-εργαστήρι για τη διαφορετικότητα, Μονόλογοι από το Αιγαίο –εργαστήρι δραματοποίησης κ.ά. Προγραμματίζονται 145 τέτοια δίωρα εργαστήρια για τουλάχιστον 2900 μαθητές.
2γ: Ημέρες Σχολικής Δράσης/Φεστιβάλ 
κατά τις οποίες μαθητές των σχολείων των παραπάνω δικτύων παρουσιάζουν τη δουλειά τους ή/και εμπλέκουν ολόκληρες σχολικές κοινότητες. Προγραμματίζονται 4 Φεστιβάλ σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα για τα σχολεία του πανελλαδικού δικτύου (Δράση 2γ1)  και ακόμα 13 Φεστιβάλ σε άλλες πόλεις για τα σχολεία των τοπικών δικτύων (Δράση 2γ2) για τουλάχιστον 1580 μαθητές.

3) ΔΡΑΣΗ 3:
Εκπαίδευση νέων εμψυχωτών και τοπικών συνεργατών και σεμινάρια ανατροφοδότησης στελεχών
Προγραμματίζονται τουλάχιστον 60 εργαστήρια για τουλάχιστον 16 νέους εμψυχωτές και 13 "τοπικούς συνεργάτες" σε γενικές τεχνικές αλλά και ειδικότερα στο εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος (το "Σκληρό Καρύδι", τα "Περάσματα" κ.ά). Οι επιμορφούμενοι μετά από διαδικασία πιστοποίησης θα ενταχθούν στο Πίνακα επιμορφωτών και εμψυχωτών του Προγράμματος (Δράση 3α). Επίσης, προγραμματίζονται τουλάχιστον 2 "κεντρικά" σεμινάρια ανατροφοδότησης στελεχών -συμπεριλαμβανομένης και μιας συνδιάσκεψης με διεθνή συμμετοχή- καθώς και 2 συντονιστικές συναντήσεις στελεχών (Δράση 3β).

4
) ΔΡΑΣΗ 4: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και διαδραστικές παραστάσεις 
Σχεδιασμός και υλοποίηση για σχολεία και την ευρύτερη κοινότητα. Προγραμματίζονται τουλάχιστον 45 διαδραστικές παραστάσεις για τουλάχιστον 1125 μαθητές και ευρύτερο κοινό.

5) ΔΡΑΣΗ 5: "Μονόλογοι από το Αιγαίο" - Δίκτυο σχολείων, Διεθνής Ημέρα Δράσης & Φεστιβάλ
Σειρές εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν σε Αθήνα και Πάτρα, σε ξενώνες που φιλοξενούν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, οδήγησαν στη συλλογή 28 μαρτυριών και σε ειδική έκδοση με τον τίτλο “Μονόλογοι από το Αιγαίο: τα ταξίδια και όνειρα ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων”. Η έκδοση αυτή διατίθεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να οργανώσουν δράσεις, παραστάσεις, δρώμενα, με αφορμή τα κείμενα αυτά. Καθιερώνεται η Διεθνής Ημέρα Δράσης «Μονόλογοι από το Αιγαίο» στις 21 Μαρτίου 2017, με ανάλογες εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό ζήτημα. Προγραμματίζονται τουλάχιστον 4 Φεστιβάλ παρουσίασης των "Μονολόγων" με τη συμμετοχή 28 σχολείων και τουλάχιστον 560 μαθητών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Πάτρα και άλλες πόλεις.

6) ΔΡΑΣΗ 6:"Μαζί"
Υποστήριξη δράσεων συνεργασίας τοπικού και προσφυγικού πληθυσμού με έμφαση στα παιδιά και νέους π.χ. συνεργασίες τοπικών σχολείων με σχολεία όπου φοιτούν παιδιά πρόσφυγες ή με καταυλισμούς, εργαστήρια τέχνης, επισκέψεις σε χώρους παραστάσεων, μουσείων κ.ά., ανοιχτές δράσεις σε δημόσιους χώρους, κλπ. Προγραμματίζονται 90 τέτοιες δράσεις με προτεραιότητα τα εργαστήρια τεχνών και τις σταθερές συνεργασίες (περί τα 39 εργαστήρια) και άλλες κοινές δράσεις (περί τις 51) για τουλάχιστον 1560 παιδιά και νέους.

7) ΔΡΑΣΗ 7: Μαθητικός Διαγωνισμός
Από το 1994 ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με άλλους φορείς. Σκοπός είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντούν στις φάσεις του εκπατρισμού, της φιλοξενίας τους σε κάποια άλλη χώρα και, ενδεχομένως, της επιστροφής τους. Μαθητές από όλα τα σχολεία της χώρας μπορούν να λάβουν μέρος με τις δημιουργίες τους, ατομικά ή ομαδικά.

 
Επίσης, το Προγραμμα περιλαμβάνει:
Συγκέντρωση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς (οδηγοί, εγχειρίδια με ασκήσεις και δραστηριότητες κ.ά)
Υποστήριξη/ εξ αποστάσεως συμβουλευτική των εκπαιδευτικών που υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος "κι αν ήσουν εσύ;", για τα επόμενά τους βήματα με την ομάδα τους.
Δράσεις Διάχυσης (Ημερίδες, εργαστήρια, παρουσιάσεις κ.ά)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος:
1) Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των άλλων επιμορφούμενων στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βλέπουν τις κατά περίπτωση οδηγίες-ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα των σεμιναρίων καθώς σε διαφορετικές πόλεις η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής ενδέχεται να διαφέρει
2) Η επιλογή σχολείων για τα Δίκτυα Σχολείων «κι αν ήσουν εσύ;» (πανελλαδικό και τοπικά) γίνεται με τη συνεργασία των Περιφερειακών Διαχειριστών του προγράμματος με τους κατά τόπους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας) ή άλλων στελεχών εκπαίδευσης. Για τη συμμετοχή σχολείων στο "πανελλαδικό δίκτυο" προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν παρακολουθήσει τις επιμορφώσεις του προγράμματος.
3) Για τα αυτοτελή εργαστήρια σε μαθητές, το ενδιαφερόμενο σχολείο θα πρέπει να συμπληρώνει τη σχετική φόρμα αίτησης
4) Για τη δράση Ημέρα Διεθνούς Δράσης «Μονόλογοι από το Αιγαίο» οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να «κατεβάζουν» δωρεάν το βιβλίο από την ιστοσελίδα του προγράμματος είτε να το προμηθεύονται δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα κατά τόπους γραφεία του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
5) Οι δράσεις «Μαζί» και «Μαθητικός Διαγωνισμός», είναι ανοιχτές σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται με σχετικές ανακοινώσεις για τον τρόπο συμμετοχής και επικοινωνίας από την ιστοσελίδα του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Διάρκεια: 1/1/2017-31/12/2017
Συντονιστής Προγράμματος: Νίκος Γκόβας
Γενική Διαχείριση: Γιάννα Παπαδοπούλου
Σύμβουλος & συντονίστρια επιμορφωτικών δράσεων: Νάσια Χολέβα
Περιφερειακή Διαχείριση Βόρειας Ελλάδας: Τζένη Καραβίτη, ΑφροδίτηΡίζου
Περιφερειακή Διαχείριση Κεντρικής Ελλάδας: Χριστίνα Κρίθαρη
Περιφερειακή Διαχείριση Δυτ. Ελλάδας & Νησιών Ιονίου: Γιώργος Μπεκιάρης
Περιφερειακή Διαχείριση Νότιας Ελλάδας & Νησιών Αιγαίου: Σόνια Μολογούση

Τοπικός Συνεργάτης Λέσβου: Όλγα Ορφανίδου
Τοπικός Συνεργάτης Κρήτης-Ηράκλειο: Αλίκη Ατσαλάκη
Τοπικός Συνεργάτης Ιωάννινα: Δημήτρης Κονετάς
Τοπικός Συνεργάτης Αιγιάλεια Αχαΐας: Άρτεμις Παπακωνσταντινοπούλου
Τοπικός Συνεργάτης Κέρκυρα: Ευγενία Ζάγουρα
Τοπικός Συνεργάτης Αρκαδία: Πηνελόπη Καζακώνη
Τοπικός Συνεργάτης Άμφισσας: Ασημένια Μισιρλή
Τοπικός Συνεργάτης Λάρισας: Ασπασία Νάκα
Τοπικός Συνεργάτης Δράμα: Ειρήνη Μαρνά


Γραμματεία/Πληροφορίες: Μαρτίνα Γκομέζ
2106541600 / humanrights@theatroedu.gr

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.