Χρήσιμο Υλικό > Βιβλιογραφία > Βιβλιογραφία Ελληνική

Βιβλία για το θέατρο στο σχολείο, το εκπαιδευτικό δράμα και τη διδασκαλία τους

εάν γνωρίζετε κάποια έκδοση η οποία δε συμπεριλαμβάνεται στη λίστα,
παρακαλούμε ενημερώστε μας με την πλήρη αναφορά της

 • ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Kουκλο-θέατρο σκιών, Αθήνα, χ.ε.οι., 1992
 • ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Kουκλοθέατρο, Eλληνικά Γράμματα, 1993
 • ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα, 2000, ISBN 960-344-693-9
 • ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Η δραματοποίηση για παιδιά, εκδ. «Άλκηστις», Αθήνα, 1983
 • ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Το αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο, εκδ. «Άλκηστις», 1984
 • ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Το βιβλίο της δραματοποίησης, εκδ. «Άλκηστις», 1989
 • ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Ζ. & ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ., 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης, Αθήνα, Καστανιώτης, 2003
 • ΑΥΔΗ Α. & ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ., Η τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2007
 • BERGERET L., Ψυχοκινητικά παιχνίδια για παιδιά από 2 ως 6 χρόνων, Δίπτυχο, Αθήνα, 1988
 • BEAUCHAMP Η., Το παιδί και το δραματικό παιχνίδι, Αθήνα, Τυπωθήτω, σειρά «Θεατρική παιδεία», 5, 1998
 • CHAUVELD M. V., Δραστηριότητες - διερευνήσεις - ανακαλύψεις για παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού (μετάφρ. Ν. Δαπόντες), Τυπωθήτω, Αθήνα, 1998
 • ΓΕΝΕΙΑΤAΚΗ ΕΙΡ., «Το Θέατρο Σκιών στην εκπαίδευση», στο συλλογικό Το παιδικό θέαμα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1989, σελ. 120-123
 • ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Γ., Θεατρική αγωγή και παιχνίδι, Γρηγόρης, Αθήνα, 1994
 • ΓΚOΒΑΣ Ν. (επιμ.), Τεχνικές θεάτρου και το διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον (υλικό σεμιναρίου), ΔΔΕ Αν. Αττικής, 1999
 • ΓΚOΒΑΣ Ν., ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Φ. (επιμ.), Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πρακτικά  Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2000, Αθήνα, Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 2002, ISBN 960-87317-1-2
 • ΓΚΟΒΑΣ Ν. Για ένα δημιουργικό, νεανικό θέατρο: ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 2003
 • ΓΚΟΒΑΣ Ν., (επιμ.) Το θέατρο στην εκπαίδευση: μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης, Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2001, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ/ Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση ISBN 960-87317-0-4
 • ΓΚΟΒΑΣ Ν., (επιμ) Το θέατρο στην εκπαίδευση: Χτίζοντας Γέφυρες, Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση/ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα 2003
 • ΓΚΟΒΑΣ Ν., (επιμ.) Το θέατρο στην εκπαίδευση: Δημιουργικότητα και Μεταμορφώσεις, Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθήνα 2004
 • ΓΚΟΒΑΣ Ν., ΠΙΣΣΑΝΟΥ ΕΛ., ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ Γ. (επιμ.)., Δρόμοι προς το αρχαίο δράμα -υλικό σεμιναρίου, Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, ISBN 960-87317-2-0
 • ΓΚΟΒΑΣ Ν., (επιμ.)., Σώμα Λόγος, Μύθος -υλικό σεμιναρίου, Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση ISBN 960-87317-4-7
 • ΓΚΟΒΑΣ Ν., (επιμ.), Δρόμοι του Κωμικού-υλικό σεμιναρίου, Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθήνα 2004
 • ΓΡΑΜΜΑΤAΣ Θ., Θέατρο και Παιδεία, Αθήνα, Tελέθριον, 1998
 • ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Θ., Fantasyland, Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό, Αθήνα, σειρά «Θεατρική Παιδεία» 1, Τυπωθήτω 1996, 1999
 • ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Θ., Διδακτική του θεάτρου, Αθήνα, σειρά «Θεατρική Παιδεία» 6, Τυπωθήτω 1999
 • ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Θ., Θεατρική παιδεία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Τυπωθήτω, 1997, ISBN 960-7643-46-1
 • ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Θ., Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα, «Θεατρική Έρευνα» 1, εκδ. Αφοι Τολίδη, 1992
 • ΔΑΡΑΚΗ Π., Oμαδικά παιχνίδια των παιδιών μας, Αθήνα, Gutenberg, 1986
 • ΔΑΡΑΚΗ Π., Κουκλοθέατρο, Gutenberg, 1986
 • ΔΑΡΑΚΗ Π., Το προσχολικό παιδί και οι ανάγκες του, Δωδώνη, Αθήνα, 1995
 • DELDIME R., Θέατρο για την παιδική και νεανική ηλικία (μετάφρ. Θ. Γραμματάς), Αθήνα, τυπωθήτω, σειρά «Θεατρική Παιδεία», 1996
 • ΔΙΩΤΗ Β., Η θεατρική αγωγή στην πράξη, Β. Διώτη, 1997, ISBN 960-9085-0-8
 • ΕΛΛHNIKO ΚΕΝΤΡO ΘΕΑΤΡOΥ, Θέατρο για παιδιά, 1991
 • ΕΛΕΝΑ Ε. & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Το εκπαιδευτικό θέατρο στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό, Πατάκης, Αθήνα, 2004
 • ΘΕOΧΑΡΗ - ΠΕΡΑΚΗ Ε., Κουκλοθέατρο - τέχνη και τεχνική, Εστία, 1988
 • ΚΑΡΑΒΙΤΗ Π., ΣΑΚΑΤΖΗΣ Δ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π., Το Πορτοκάλι με την Περόνη-υλικό εργασίας, Δίκτυο Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθήνα 2004
 • KEMPE, A. (επιμ.), Εκπαιδευτικό δράμα και ειδικές ανάγκες. Ένα εγχειρίδιο για δασκάλους σε γενικά και ειδικά σχολεία (μτφ: Αθηνά Βεργιοπούλου), Αθήνα, Πατάκης, 2005
 • ΚOΥΡΕΤΖΗΣ Λ., ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Θεατρική Αγωγή, Βιβλίο για το δάσκαλο, Oργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, 1993
 • ΚOΥΡΕΤΖΗΣ Λ., Το θεατρικό παιχνίδι, Καστανιώτης, 1991, ISBN 960-03-0141-7
 • ΚOΥΡΕΤΖΗΣ Λ., Το θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα, Καστανιώτης 1990, ISBN 960-03-0502-1
 • ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ Λ., Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του, Αθήνα, Ταξιδευτής, 2008
 • ΚOΦΦΑΣ Α. Κ., Δραστηριότητες αισθητικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο, Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, 1989
 • ΚΑΜΑΡΙΝOΥ Δ., Βιωματική μάθηση στο σχολείο, εκδ. Δ. Καμαρινού, 1998
 • ΚΥΡΙΑΖOΠOΥΛOΥ-ΒΑΛΗΝΑΚΗ Τ., Το κουκλοθέατρο, Αθήνα, 1966
 • ΜOΥΔΑΤΣΑΚΙΣ Τ., Η θεωρία του δράματος στη σχολική πράξη, Καρδαμίτσα, 1994, ISBN 960-7262-87-5
 • ΞΩΧΕΛΛΗΣ Π., Θεμελιώδη Προβλήματα της παιδαγωγικής Επιστήμης, Θεσσαλονίκη 1987
 • ΠANEΛΛHNIA ENΩΣH ΦΙΛOΛOΓΩΝ, Θεατρική Αγωγή και παιδεία στο σύγχρονο σχολείο, Υλικό σεμιναρίου, Αθήνα, 1991
 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ., Με τη γλώσσα του θεάτρου. Η διερευνητική δραματοποίηση στη διδασκαλία της Γλώσσας, Αθήνα, Κέδρος, 2007
 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ., Παιδαγωγική του θεάτρου, Αθήνα, Κοντύλι, 2010
 • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. & ΜΠΑΣΚΛΑΒΑΝΗ Ο., Θεατροπαιχνίδια, Αθήνα, Κέδρος, 2001
 • ΣΕΞΤOΥ Π., Δραματοποίηση. Το βιβλίο του παιδαγωγού-εμψυχωτή, Αθήνα, Καστανιώτης, 1998
 • ΣΕΡΓΗ Λ., Δραματική έκφραση και αγωγή του παιδιού, Αθήνα, Gutenberg, 1987
 • ΥΦYΠOYPΓEIO ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, Υλικό σεμιναρίου θεατρικής παιδείας, Σπέτσες 1983
 • FAUR G., LASCAR S., Το θεατρικό παιχνίδι, Αθήνα, Gutenberg, 1988
 • ΧΡΥΣΑΦΗ M., Το δραματικό παιχνίδι στην προσχολική ηλικία, Σμυρνιωτάκης, Ε.Π.Λ., Αθήνα, τόμ. 6, 1991
 • ΧΟΛΕΒΑ Ν., Εσύ όπως κι Εγώ. Εξερευνώντας τη διαφορετικότητα μέσα από το θέατρο. Αθήνα, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, 2010
 • WOOLAND B., Η διδασκαλία του δράματος στο Δημοτικό Σχολείο, Ελληνικά Γράμματα, 1999