Χρήσιμο Υλικό > Βιβλιοθήκη - Ταινιοθήκη > Ταινίες
ΤΑΙΝΙΕΣ
Δανείζονται κατω απο όρους στα μέλη
Πληρ. 2106541600 ή στο info@theatroedu.gr


5 ANGRY MEN THEATRE COMPANY, "The Bells"
Actor's Video Library (THE), "Building a character (tape 1)"
Actor's Video Library (THE), "Creative Drama and Improvisation" (videotape)
Actor's Video Library (THE), "Mime over Matter (tape 6)"
BALI CULTURE SERIES (THE) vol.I, "The Bali Dances - A veil between worlds"
BLACK SEQUIN PRODUCTIONS, "Shifting and Sliding: the feminine psyche in performance"
BOAL AUGUSTO and the Theatre of the Oppressed in Rio de Janeiro"
BODONY KRISZTA, "Mask Making"
"Born in a Taxi and the Art of Movement Improvisation" - part 2, The workshop
BOUSHEY, DAVID, "The Stage Fight Director"
BROWN STANLEY, "The 7 faces of Robert Lepage"
BVDS, "Theatre in a Fluss, Schulteater des Lander 2006"
DAWN MAURA, "Movement for the Actor"DOCZY KRIZSTA, "Expressive Gestures"
"Devising Celebration: Engineers of the Imagination"
DOCZY KRISZTA, "Foreman Planet"
DOCZY KRISZTA, "Mask Making"
DOCZY KRISZTA, "Mime"
FAVA ANTONIO, "Commedia dell'arte" (DVD & divetoape)
DAVID GEORGE, "The theatres of Asia: and introduction"
DAVID GEORGE, "Masks and Faces"
HANCOCK ALAN, "Chaos/Complexity and the Processes of Devised Theatre"
HEATHCOTE DOROTHY, "Three looms waiting" (a BBC production)
HEATHCOTE DOROTHY, "Teacher: 4 lessons with Dorothy Heathcote - “Blakley and Broadene” shoe factory"
HEATHCOTE DOROTHY, "The Mantle of the Expert" (3ωρη εκπομπή παραγωγής πανεπιστημίου)
HEATHCOTE DOROTHY, "teacher series" (parts 1 and 2)
Hush video, "Auditioning for the Actor"
Hush video, "Movement for the Actor"
Hush video, "Mask"
Hush video, "A workshop in Biomechanics"
Hush video, "The Directing Process"
Hush video, "Puppetry: Worlds of imagination" (DVD & videotape)
JACOBY OREN, "Shakespeare Sessions" (DVD & videotape)
LEPAGE ROBERT, "The 7 faces of Robert Lepage"
LULY MARCO & CODISPOTI LUCIANA, "Spirit of Commedia" (DVD & videotape)
Mime Centrum Berlin (THE), "Meyerhold's Theater and Biomechanics"
MONTANARO TONY, "Mime Spoken Here, Parts 1 & 2"
MYRVIK RON, "The Bald Soprano"
ODIN THEATRE FILM, "In the beginning was the idea"
ODIN THEATRE FILM, "Dressed in white"
ODIN THEATRE FILM, "Vocal Training at ODIN theatre"
ODIN THEATRE FILM, "Physical Training"
ODIN THEATRET FILM, "Ascent to the sea"
OYSTON PETER, "How to use the Stanislavski System"
PAN PAN THATRE COMPANY, "Mac-beth 7"
PAN PAN THATRE COMPANY, "One"
SIDETRACK PERFORMANCE GROUP, "Black Rouster"
SIDETRACK PERFORMANCE GROUP, "The Pessoptimist"
TAYMOR JULIE, "Behind the Scenes"
TOIL, "The making of MacBeth as told by the Weird Sisters"
WILSON ROBERT, "Hamlet - The making of a monologue" [2 copies]
WINTER LIM, "The Sense of Humor"
Voice & the Core, White Dark (σε 2 μέρη)