Διεκδικούμε:


Τα κείμενα που θα βρείτε εδώ αφορούν την προάσπιση της θέσης του θεάτρου και των άλλων τεχνών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Στόχος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση είναι να γίνουν ευρέως γνωστά, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια που γίνεται διεθνώς, για  να εφαρμοστούν οι στρατηγικές και οι δράσεις που αυτά προτείνουν.

Απώτερος στόχος είναι να αναγνωριστεί η πρόσβαση στο θέατρο και στις άλλες τέχνες ως καθολικό δικαίωμα κάθε παιδιού, νέου και εκπαιδευόμενου οποιασδήποτε ηλικίας.

Η λίστα ανανεώνεται τακτικά.