Καταστατικό - Εσωτερικός Κανονισμός - Πολιτικές


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
επιστημονική ένωση - αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο

Νομική Σύσταση: Καταχώρηση στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών 26297/03-05-2006
(1828/21-3-2006 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών).

Τροποποίηση Α': Καταχώρηση στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών 26-03-2010  
(Γ.Σ. μελών την 29-03-2009, έγκριση με την 7790/8-12-2009 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών)

Τροποποίηση Β': Καταχώρηση στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών 20-12-2016
(Γ.Σ. μελών την 20-03-2016 και έγκριση με την 350/13-10-2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών)
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
μη κερδοσκοπικό σωματείο

Ευμολπιδών 41, Αθήνα 11854
ΑΦΜ 998854721 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών


Τηλ: 2106541600