Όλα τα εργαστήρια/σεμινάρια επιμόρφωσης

Στοιχεία χορογραφικής σύνθεσης

Αθήνα, 23/11/2003, Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, Αποστολία Παπαδαμάκη

Ημ/νίες Εκδήλωσης: 23/11/2003 12:00 πμ - 11:30 μμ Export event


Στοιχεία χορογραφικής σύνθεσης

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2003 
Αποστολία Παπαδαμάκη, χορογράφος

Print

Number of views (444)/Σχόλια (0)