...εξερευνώντας τη διαφορετικότητα μέσα από το θέατρο


 

Το πρόγραμμα

Χρήσιμο υλικό

Πρόγραμμα "Εσύ όπως κι Εγώ: εξερευνώντας τη διαφορετικότητα μέσα από το θέατρο"

από το 2007

Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αγγίξει την ιδιαίτερα σημαντική και πολύπλευρη θεματική της διαφορετικότητας, την οποία βιώνουν οι νέοι κάθε ηλικίας σε διάφορες εκφάνσεις της. Αφορά στη λειτουργία της θεατρικής τέχνης (θέατρο, θεατρικό παιχνίδι, εκπαιδευτικό δράμα) αλλά και των άλλων τεχνών (ζωγραφική, εικαστικά, κόμιξ, φωτογραφία, μαθητικές ταινίες, χορός, μουσική κά) ως παιδαγωγικού μέσου κοινωνικής ευαισθητοποίησης, πολιτιστικής καλλιέργειας και συναισθηματικής ανάπτυξης. 

Στόχοι του προγράμματος είναι:

• Η αντίδραση στην αποξένωση, τη μοναξιά και την απογοήτευση, που βιώνουν συχνά οι νέοι κάθε ηλικίας, είτε κοινωνικά (ανήκοντας σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα) είτε ψυχολογικά (λόγω της εφηβείας). 

• Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων σε σχέση με την αυτοεκτίμηση, την αποδοχή αξιών και την αμοιβαία υποστήριξη. 

• Η χωρίς όρους αποδοχή και η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, στο πλαίσιο της κοινής δράσης, που θα προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη κατά τη διάρκεια συναισθηματικών πιέσεων ή εντάσεων άλλου είδους. 

• Η ανάδειξη των τεχνών και ειδικά της θεατρικής πράξης και δημιουργίας ως πεδίου κοινωνικής ευαισθητοποίησης, πολιτιστικής καλλιέργειας, παιδείας και ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

• Η πραγματοποίηση, ως τελικής δράσης του προγράμματος, μιας συνάντησης – γιορτής, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές θα παρουσιάσουν από κοινού τη δουλειά τους.


Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους μαθητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), που συμμετέχουν σε ομάδες υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Πολιτιστικές, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διαπολιτισμικών θεμάτων κ.α) αλλά και σε άλλους νέους που συμμετέχουν σε φορείς πολιτιστικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς (Θεατρικές ομάδες, κ.α). 

Τι περιλαμβάνει: καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται: 

Α) επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς (θεατρικά εργαστήρια, Ημερίδες κ.α) 

Β) Στήριξη επιλεγμένων σχολείων με υλικό 

Γ) δικτύωση και συνεργασίες σχολείων που θα διαπραγματεύονται συναφή θέματα 

Δ) ενημερωτικές συναντήσεις-ημερίδες με φορείς εκπαίδευσης, τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων τοπικών φορέων. 

Ε) υποστήριξη των σχολικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων των σχολείων με καλλιτέχνες 

ΣΤ) Φεστιβάλ παρουσίασης δράσεων μαθητικής δημιουργίας 

Ζ) δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων (Ημερίδες, συνέδριο, εκδόσεις υλικών)


 

Αττική

σε συνεργασία με το ΚΕΔΑ του Πανεπιστημίου Αθήνας (2012)

περισσότερα

Ανατολική Αττική

από το 2007 μέχρι σήμερα
περισσότερα

Ηράκλειο Κρήτης

το 2007-2008
περισσότερα