Παίζοντας τις ιστορίες του κόσμου 

 

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα


 

  

Παίζοντας τις ιστορίες του κόσμου 

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Αθήνα, 2010-2011

Το πρόγραμμα Παίζοντας τις ιστορίες του κόσμου για να αλλάξουμε τον κόσμο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στα πλαίσια του «Προγράμματος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους».


 

Η Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση αποτελείται κυρίως από νέους 22-30 ετών, που επιμορφώθηκαν αξιοποιώντας αρχές του συμμετοχικού θεάτρου και της κριτικής παιδαγωγικής για να δημιουργήσουν θεατρικό δρώμενο και εκπαιδευτικό υλικό εστιάζοντας στα δικαιώματα αλλά και τις δεξιότητες του ενεργού πολίτη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε πολιτισμική δράση για τη συνειδητοποίηση της κοινωνικής πραγματικότητας και την καλλιέργεια κουλτούρας για το περιβάλλον σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα δομείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να γίνουν διασυνδέσεις με στοιχεία άλλων πολιτισμών, να τεθεί το θέμα της παγκόσμιας δράσης και στάσης σε σχέση με το οικοσύστημα και να γίνει από τα παιδιά αντιληπτή η έννοια της συλλογικής ευθύνης και της παγκόσμιας εμβέλειας του περιβαλλοντικού προβλήματος.

Η δράση περιλαμβάνει:  συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, θεατρική παράσταση που δημιούργησε η ομάδα με τίτλο «το τέλειο πάρκο και το δέντρο που ήρθε από μακριά» και  εμπλουτίζεται με μουσική και προβολή φιλμ, βιωματικό εργαστήριο για τα παιδιά και εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

Η συνεργασία με το σχολείο

Με τον εκπαιδευτικό: Η ομάδα θεατροπαιδαγωγών έρχεται σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς ανταλλάσσει απόψεις μαζί τους. Απώτερος στόχος είναι η συνεργασία, που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν την παιδαγωγική τους πρακτική μετά την παρέμβαση από την θεατροπαιδαγωγική ομάδα και να εργαστούν με την ομάδα τους αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό.

Με τους μαθητές: Το θεατρικό δρώμενο παρουσιάζεται αλληλεπιδραστικά, με συμμετοχή δηλαδή των παιδιών. Ακολουθεί βιωματικό εργαστήριο με τα παιδιά. Με την παρέμβαση αναμένεται να τεθούν ερωτήματα για την ταυτότητα, τις ομοιότητες και διαφορές που συναντάμε στα περιβαλλοντικά προβλήματα σε διαφορετικούς τόπους, σε ζητήματα πολιτισμικής δράσης και κοινωνικής αλλαγής.

Οι Θεατροπαιδαγωγοί εργάζονται με μια τάξη τη φορά, η παράσταση δίνεται στο χώρο του σχολείου, σε άμεση συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και σε αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Απευθύνεται αρχικά σε ηλικίες 11-13 ετών ενώ στη συνέχεια θα γίνουν προσαρμογές για μεγαλύτερες ηλικίες.

 

Θεατροπαιδαγωγική ομάδα (www.o-kyklos.gr):

Ηρώ Ποταμούση (συντονισμός ομάδας), Έφη Βλαχογιάννη, Πένυ Διαμαντάκου, Βούλα Σαμαρά - Υλοποιούν το πρόγραμμα και παίζουν στην παράσταση την τρέχουσα σχολική χρονιά 2010-2011 και

Νάσια Χολέβα, Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Συντονισμός προγράμματος: Μπέττυ Γιαννούλη

Επιμόρφωση, σκηνοθετική και παιδαγωγική καθοδήγηση: David Pammenter

Συγγραφή-επιμέλεια διαλόγων: Έφη Βλαχογιάννη

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού: Ηρώ Ποταμούση, Βούλα Σαμαρά

 

Στην αλληλεπιδραστική παράσταση που εμπεριέχει το πρόγραμμα συνέβαλαν:

Δημιουργία Video: Δαμιανός Βογανάτσης - http://vimeo.com/blinkdreamer/albums

Μουσική: Κώστας Αρβανίτης

Η έρευνα πάνω στη θεματική του προγράμματος, η συγκέντρωση υλικού, η οργάνωση παραγωγής για την παράσταση ήταν συλλογική δουλειά των συντελεστών του προγράμματος

Πληροφορίες & επικοινωνία με τα σχολεία: Ηρώ Ποταμούση, 6976639058