Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε σχολεία


 

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Γυμνάσια-Λύκεια της Αττικής

Σε συνεργασία με τα Πολιτιστικά Θέματα της ΔΔΕ Ανατ. Αττικής

 

Μάρτιος-Μάιος 2002

Η Τελική Έκθεση και Συμπεράσματα....εδώ!

Τι είπαν οι φοιτητές που πήραν μέρος...εδώ!