Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση  - Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας
 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ) και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (ΠΠΑ) του ΑΠΘ  συνεργάζονται για την ανάπτυξη δράσεων βασισμένων στο Θέατρο του Καταπιεσμένου (ΘτΚ) και στο Θέατρο Φόρουμ (ΘΦ). 

Η έναρξη της συνεργασίας  έγινε στην πόλη της Σητείας τον Μάιο του 2022 με την υλοποίηση διήμερης εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και την παρουσίαση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ» στην οποία περιλαμβάνονταν και η παράσταση φόρουμ «η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας».

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2023, οι δύο φορείς προχώρησαν στη δημιουργία τοπικής ομάδας ΘτΚ στη Σητεία και την εκπαίδευσή της στο θεατρικό έργο φόρουμ «Διαφυγές.. από κάθε εξάρτηση». Το έργο παρουσιάστηκε σε τάξη του Γενικού Λυκείου Σητείας και στο «Θέατρο της Σητείας», στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που αναπτύσσει το ΠΠΑ Σητείας. 

Από τον Ιανουάριο του 2024, το ΠΔΘΕ συνεργάζεται με τα ΠΠΑ Θεσσαλονίκης και Λάρισας με στόχο την εκπαίδευση μελών των προγραμμάτων –ανθρώπων που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης- στο Θέατρο του Καταπιεσμένου. Στόχοι των εκπαιδευτικών εργαστηρίων είναι η επαφή και εξοικείωση των μελών στη φιλοσοφία και τις πρακτικές εφαρμογές του ΘτΚ και Θεάτρου Φόρουμ καθώς και η εκπαίδευσή τους στη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης φόρουμ. 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του ΠΠΑ, στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν δράσεις που αφορούν στην κινητοποίησή τους σε πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα. Καθώς η απεξάρτηση δεν αποτελεί απλά μια διαδικασία αποχής από τις ουσίες, αλλά μια διαδικασία επαναδιαπαιδαγώγησης, δράσεις που στοχεύουν στην επαφή των ανθρώπων με δίκτυα/ ομάδες που προάγουν τον κοινωνικό προβληματισμό και την επανασύνδεσή τους με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, κατέχουν σημαντική θέση στην απεξαρτητική διαδικασία.

Παράλληλα το ΠΔΘΕ μέσα από τις παραστάσεις- προγράμματα Θέατρου Φόρουμ που υλοποιεί δίνει την ευκαιρία στο κοινό να πάρει μέρος στη δράση προτείνοντας λύσεις και δοκιμάζοντας ιδέες στη πράξη αντί στα λόγια. Πρόκειται για μια μορφή «αλληλεπιδραστικού» θεάτρου το οποίο χρησιμοποιεί τεχνικές που έχουν την αναφορά τους στο έργο του Augusto Boal. Οι τεχνικές αυτές δεν αποσκοπούν στο να οδηγήσουν το κοινό να πάρει τελεσίδικη θέση σε αμφιλεγόμενα θέματα όσο στο να αναδείξουν τις πολλές πλευρές με τις οποίες αυτά μπορεί να προσεγγιστούν.
Και οι δύο φορείς είναι μέλη του Πανελλήνιου Δίκτυου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης


 

Δράσεις...

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Θεσσαλονίκη, 18/6/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Διαδικτυακά , 29/5/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Διαδικτυακά , 22/5/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Διαδικτυακά , 13/5/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Διαδικτυακά , 1/5/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Διαδικτυακά , 24/4/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Διαδικτυακά , 17/4/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Ραψάνη Λάρισας , 23-24/3/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Ραψάνη Λάρισας , 24-25/2/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

ΠΔΘΕ-ΠΠΑ Θέατρο του Καταπιεσμένου / Θέατρο Φόρουμ

Ραψάνη Λάρισας , 27-28/1/2024, Εργαστήριο Θέατρο του Καταπιεσμένου - Θεάτρου Φόρουμ, Χριστίνα Κρίθαρη

"Διαφυγές"

Σητεία Κρήτης, 4/4/2023, παράσταση στο ΓΕΛ Σητείας

"Διαφυγές"

Σητεία, 2/4/2023, παράσταση σε εκπαιδευτικούς, γονείς

«Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας»

Σητεία, 22/5/2022 Παράσταση θεάτρου φόρουμ για εκπαιδευτικούς