Σύνορα-διαπολιτισμικός διάλογος νέων

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα νέων

2008-2010


 

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ , ΔΡΑΣΗ 1.1   ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ]

φορέας υλοποίησης στην Ελλάδα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

συντονισμός: γραφείο Βορείου Ελλάδας


Περιγραφή προγράμματος. 

60 νέοι μετανάστες από 6 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη, μέσω της συμμετοχής τους σε θεατρική ομάδα, θα επιχειρήσουν να ξεπεράσουν τα γλωσσικά σύνορα, να ενδυναμώσουν την κοινωνική τους συνείδηση και να αποδομήσουν το φόβο για τον «άλλο». Θα είναι μια πορεία που θα τους επιτρέψει να επιβάλουν τη φωνή τους, να καταλάβουν καλύτερα την ταυτότητά τους ,να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής τους λόγω της μετανάστευσης και να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον στο οποίο ζουν αποκτώντας δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εγκλιματιστούν στη νέα τους χώρα νιώθοντας παράλληλα ότι είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Συμμετέχουν: Γαλλία, Αγγλία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Ολλανδία 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Κάθε μια από τις 6 χώρες θα δημιουργήσει μια θεατρική ομάδα δέκα νέων μεταναστών και με τη βοήθεια ενός καλλιτέχνη και ενός παιδαγωγού θα επεξεργαστεί το θέμα «Τα σύνορα» και θα παρουσιάσει ένα δρώμενο την πρώτη μέρα της συνάντησης που θα γίνει από τις 2 - 9 Απριλίου 2009 στο Forbach της Γαλλίας. 

Β΄ ΦΑΣΗ 

Κατά την παραμονή στο Forbach θα γίνουν 4 θεατρικά εργαστήρια. Οι νέοι θα χωριστούν σε 4 ομάδες από διαφορετικές χώρες και οι καλλιτέχνες των 6 χωρών θα δουλέψουν με μια από τις ομάδες αυτές με στόχο τη συνεργασία και την καλλιτεχνική δημιουργία μέσω της θεατρικής γλώσσας, ξεπερνώντας έτσι τα γλωσσικά σύνορα. Την τελευταία μέρα η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει ένα νέο δρώμενο, αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής . 


Από την Ελλάδα η ομάδα των νέων που συμμετέχει στο πρόγραμμα είναι από το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Πυλαίας της Θεσσαλονίκης. 


Συντονιστική ομάδα:

Ο Koldo Vio είναι ο καλλιτέχνης που εμψυχώνει τη Θεατρική Όμάδα, 

η Ντίνα Τσολάκη, υπεύθυνη από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, 

η Ιωάννα Τότσιου, υπεύθυνη εκπαιδευτικός του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Πυλαίας της Θεσσαλονίκης και 

η Αλεξάνδρα Σίμου κάνει την καταγραφή του εργαστηρίου και την έρευνα πάνω στη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα της.