Erasmus+ KA2 Initiative 2020 – 2023: International Teacher-Artist Partnership (I-TAP-PD) PD

I-TAP-PD


 

I-TAP-PD : Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία Εκπαιδευτικών-Καλλιτεχνών-Επαγγελματική Ανάπτυξη είναι ένα συναρπαστικό πρόγραμμα (Erasmus+ 2020-1-IE01-KA201-066029), που εστιάζει στην ανάπτυξη της αλληλοκατανόησης, της γνώσης και της δημιουργικότητας όσον αφορά την αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση με  παιδιά, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, στην κοινότητα και σε χώρους πολιτισμού.
Το πρόγραμμα προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες να διερευνήσουν  τη φύση και την παιδευτική αξία των συνεργασιών, οι οποίες ενισχύουν την εκπαίδευση στις τέχνες και δια των τεχνών, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος Erasmus+ I-TAP-PD είναι να δημιουργήσει καινοτόμες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, καινοτόμα παραδοτέα και εργαλεία, για να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους καλλιτέχνες να επανεξετάσουν, να βελτιώσουν και ενδεχομένως να μετασχηματίσουν τις πρακτικές τους προς όφελος των παιδιών που διδάσκουν και των σχολικών κοινοτήτων στις οποίες δουλεύουν, στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης. Η βελτίωση της πρακτικής τους ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, πρόκειται να αποτελέσει το αντικείμενο μίας νέας διεθνούς έρευνας και καινοτομίας.
Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα διεθνές μοντέλο I-TAP-PD, που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία θα ενσωματώνουν  τις καλύτερες πρακτικές από κάθε συμμετέχουσα χώρα και θα μπορούν να αξιοποιηθούν  σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Με την οργάνωση πολλαπλασιαστικών δράσεων θα γίνει διάχυση της συγκεκριμένης πρακτικής σε όλη την Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής.  Όλα τα εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθούν θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους. 
Το πρόγραμμα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός τελικού μοντέλου I-TAP-PD, με διαδικτυακή έρευνα, αξιολόγηση παραδοτέων και μεταφρασμένο υλικό, τα οποία θα είναι προσβάσιμα μέσω της δημόσιας Ψηφιακής Πλατφόρμας Εργαλείων (Digital Resources Platform). Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και αναλύσεις βέλτιστων πρακτικών I-TAP-PD και θα τις κάνει γνωστές σε όσους διαμορφώνουν πολιτικές σε ζητήματα εκπαίδευσης και τεχνών  σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και οι καλλιτέχνες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό της Ψηφιακής Πλατφόρμας (DRP) είτε στο σύνολό του, είτε αξιοποιώντας επιμέρους τμήματα, ανεξάρτητα από το επιμορφωτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό ITAP-PD ή σε συνδυασμό με αυτά.

. .

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ITAP-PD (english)

Προτεραιότητες του προγράμματος I-TAP-PD

Το πρόγραμμα I-TAP-PD εστιάζει σε 3 προτεραιότητες :

  •  βελτίωση της ποιότητας στην προσέγγιση ζητημάτων συμπερίληψης στα σχολεία 
  •  υποστήριξη καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσα από την κοινού  ανάληψη καινοτόμων δράσεων  
  •  δημιουργία μηχανισμού πρόσβασης στα κράτη-μέλη της Ευρώπης, για την υποστήριξη του  σχεδιασμού καινοτόμων εκπαιδευτικών αλλαγών που θα βελτιώσουν τις μαθησιακές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία θα είναι οι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος.

 Εταίροι του προγράμματος I-TAP-PD

• The Education Centre Tralee, Ιρλανδία (συντονιστής)
• Center for Drama in Education and Art (CEDEUM), Σερβία 
• Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (TENet-Gr), Ελλάδα
• PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE NIEDERÖSTERREICH, Αυστρία
• Stichting Kopa, Ολλανδία 

Παραδοτέα του  προγράμματος I-TAP-PD  (Intellectual Outputs)

Παραδοτέο 1 (ΙΟ1): επιμορφωτικό πρόγραμμα 
Το πενθήμερο πιλοτικό πρόγραμμα  I-TAP-PD και τα εργαλεία του θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης επιμόρφωσης, τον Αύγουστο του 2021. Θα ακολουθήσουν άλλα 4 επιμορφωτικά προγράμματα.

Παραδοτέο 2 (ΙΟ2): ψηφιακή πλατφόρμα εργαλείων 
Το Παραδοτέο 2 αποτελείται από πλήθος και ποικιλία παραδοτέων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στην I-TAP-PD Ψηφιακή Πλατφόρμα Εργαλείων (I-TAP-PD DRP). Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως χώρος διάχυσης και επικοινωνίας, ανταλλαγής και διαλόγου για ζητήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και συνεργασίας εκπαιδευτικών-καλλιτεχνών (TAP) και για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο παραδοτέο ειδικότερα περιλαμβάνει: I-TAP-PD επιμορφωτικό πρόγραμμα, εγχειρίδιο, online οδηγίες εκπαιδευτικού υλικού, υποδειγματικές μελέτες περίπτωσης, podcast, blog, fb και instagram συνδεδεμένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εργαλείων, για να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις νεότερες δραστηριότητες του προγράμματος ή της ψηφιακής πλατφόρμας. 

Παραδοτέο 3 (ΙΟ3): έρευνα και αξιολόγηση παραδοτέων και μεταφρασμένες πηγές και εργαλεία 
Το τελικό διαμορφωμένο πρόγραμμα I-TAP-PD, με τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας και της αξιολόγησης, καθώς και η μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι προσβάσιμα μέσω της δημόσιας Ψηφιακής Πλατφόρμας Εργαλείων, για την διάδοση όλων των παραδοτέων του προγράμματος.

 

 

100  


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ITAP 


ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ITAP (ελληνικά)
 


ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ITAP (αγγλικά)
 


RESULTS ........ACTIVITIES ......PODCASTS....


 

Δράσεις

ITAP - PD

ITAP - PD

Αθήνα, 11-13/11/2022 Σεμινάριο

Ημ/νίες Εκδήλωσης: 11/11/2022 9:00 πμ - 13/11/2022 4:00 μμ Export event


 

 

Εικόνα που περιέχει κείμενο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα


 

Επιμόρφωση ITAP-PD

 11, 12, 13 Νοεμβρίου 2022 

 

Παρασκευή 11/11/2022, 16.00-20.30

Σάββατο 12/11/2022, 9.00-16.00

Κυριακή 13/11/2022, 9.00-16.00

 

Διεθνής Συνεργασία Εκπαιδευτικών-Καλλιτεχνών - Επαγγελματική Ανάπτυξη

Ύστερα από πέντε πιλοτικές επιμορφωτικές συναντήσεις εταίρων για  το πρόγραμμα Erasmus+ ITAP-PD στην   Ιρλανδία, στην Ολλανδία, στη Σερβία και στην Ελλάδα, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση οργανώνει στην Αθήνα το  επιμορφωτικό σεμινάριο του προγράμματος I-TAP-PD (Διεθνής Συνεργασία Εκπαιδευτικών-Καλλιτεχνών - Επαγγελματική Ανάπτυξη)          

Σύμπραξη εκπαιδευτικού - καλλιτέχνη

Οι καλλιτέχνες και οι εκπαιδευτικοί  συχνά μιλούν διαφορετική γλώσσα και βλέπουν την ανάπτυξη ενός παιδιού από διαφορετική οπτική γωνία. Έχουν επίσης διαφορετική προσέγγιση στην τάξη. Αυτό το σεμινάριο βοηθά στην οικοδόμηση της επίγνωσης των διαφορών και στη μετατροπή τους σε δύναμη.

Το να έχεις καλλιτέχνες στις τάξεις δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά ένας καλλιτέχνης και ένας εκπαιδευτικός που αναπτύσσουν ένα δημιουργικό έργο μαζί δεν είναι κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει συχνά. Το I-TAP-PD πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία είναι μία ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί και γι' αυτό έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη  εκπαίδευση η οποία συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. 

 

        Εικόνα που περιέχει δάπεδο, εσωτερικό, άτομοΠεριγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαΕικόνα που περιέχει κείμενο, εσωτερικό, πολύχρωμοςΠεριγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα  Εικόνα που περιέχει άτομο, στάδιο, σκηνή, άνδραςΠεριγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε καλλιτέχνες θεάτρου, μουσικής, χορού, εικαστικών. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα γνωρίσουν τεχνικές και προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, στην ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας, στη σύνδεση διαφορετικών τεχνών μεταξύ τους   και θα κληθούν  να σχεδιάσουν από κοινού δραστηριότητες κατάλληλες στο πλαίσιο της εργασίας τους.  Αν είσαι εκπαιδευτικός με μικρή ή μεγάλη εμπειρία στην αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση ή καλλιτέχνης με ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και θεωρείς σημαντικό να εξερευνήσεις το πώς εκπαιδευτικοί  και καλλιτέχνες μπορούν μαζί να παράγουν δημιουργικό έργο, αφού διαβάσεις περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

Δήλωσε συμμετοχή στο σεμινάριο ΕΔΩ

Τι χρειάζεται για να συμμετέχεις στο σεμινάριο: 

Περιέργεια, διάθεση συνεργασίας, άνετα ρούχα! Η διάθεση να εντάξεις την πρακτική αυτή στη δουλειά σου είναι σημαντική προϋπόθεση.  

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να παίρνουν μέρος στο Δίκτυο ITAP-PD και θα λαμβάνουν άμεσα ενημέρωση αντίστοιχων συνεργασιών και προτεραιότητα στη συμμετοχή σε αυτές.   

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Καλείστε να δηλώσετε συμμετοχή έως τις 4 Νοεμβρίου, και θα ειδοποιηθείτε μέχρι τις 7 Νοεμβρίου για τη συμμετοχή σας. Μόλις ειδοποιηθείτε για τη συμμετοχή σας θα κληθείτε να καταβάλετε το συμβολικό ποσό των 10 ευρώ για την κατοχύρωση της θέσης σας. 

Πόσο διαρκεί το σεμινάριο:

Το σεμινάριο θα διαρκέσει από τις 11 έως και τις 13 Νοεμβρίου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί και οι καλλιτέχνες θα κληθούν μετά το πέρας του δια ζώσης εργαστηρίου να συμμετέχουν σε ένα δίωρο εργαστήριο online για να γνωρίσουν κάποια από τα διαδικτυακά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν στο πρόγραμμα ITAP-PD και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στη δουλειά μας.

Πού θα γίνει το σεμινάριο: 

Το σεμινάριο θα γίνει στα Πρώην Πλεκτήρια-Υφαντήρια Αθηνών (ΠΛΥΦΑ), Κορυτσάς 39, 104 47 Αθήνα. Την Κυριακή, 13/11/2022 ένα μέρος της επιμόρφωσης θα γίνει στο Πάρκο της  Ακαδημίας Πλάτωνος. 

Εμψύχωση

Οι εξειδικευμένοι/ες εμψυχωτές-τριες του ITAP-PD, 

Ειρήνη Μαρνά, θεατροπαιδαγωγός, εκπαιδευτικός, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, σκηνοθέτης θεάτρου, θεατρολόγος, Νικολέττα Δημοπούλου, θεατρολόγος, Φώτης Κολοκυθάς, εικαστικός, video artist, 

Μπέττυ Γιαννούλη, ΕΕΠ, ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ 

 

Συνεργάτης εμψυχωτής Brendon Burns 

 

Την Κυριακή 13/11 στο πλαίσιο της επιμόρφωσης  θα γίνει εργαστήριο με θέμα "Το Θέατρο για την Δημοκρατία" στο οποίο θα  πάρει μέρος η ομάδα φοιτητών και φοιτητριών με τον καθηγητή τους Brendon Burns από το τμήμα εφαρμοσμένου θεάτρου του LIPA – Liverpool Institute of Performing Arts. Το μέρος αυτό του σεμιναρίου θα γίνει στα αγγλικά. 

 

 

 

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, πρόγραμμα ITAP-PD 

Συνεργασία: Πρόγραμμα “Making Spaces In-between Cultures/ Δημιουργώντας χώρο ανά-μεσα στους Πολιτισμούς” - LIPA - Liverpool Institute of Performing Arts 

Το πρόγραμμα I-TAP-PD

Το πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία Εκπαιδευτικών-Καλλιτεχνών-Επαγγελματική Ανάπτυξη» είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που εστιάζει στην αλληλοκατανόηση, στην ανταλλαγή εμπειρίας και στη δημιουργικότητα ως προς την αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση των παιδιών στο σχολείο, στην κοινότητα και σε χώρους πολιτισμού.

Σκοπός του προγράμματος I-TAP-PD είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και να δώσει στις συμμετέχουσες και στους συμμετέχοντες καινοτόμα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να επανεξετάσουν, να βελτιώσουν και ενδεχομένως να μετασχηματίσουν τις πρακτικές τους προς όφελος των παιδιών και των σχολικών κοινοτήτων. Επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες να διερευνήσουν από κοινού την παιδευτική αξία συμπράξεων που ενισχύουν την εκπαίδευση στις τέχνες και δια των τεχνών.

Το πρόγραμμα προτείνει ένα διεθνές μοντέλο I-TAP-PD, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό, ενσωματώνοντας τις καλύτερες πρακτικές από κάθε συμμετέχουσα χώρα, και μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ελεύθερη.

Εταίροι του προγράμματος ITAP-PD

Ιρλανδία: The Education Centre Tralee

Ελλάδα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Σερβία: Center for Drama in Education and Art - CEDEUM

Ολλανδία: Stichting Kopa

 

H Μπέττυ Γιαννούλη είναι διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Θεάτρου και κοινωνιολόγος. Απο το 1998 συμμετέχει σε συλλογικότητες για την προώθηση της έρευνας και της πρακτικής του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η θεωρία και η πράξη του Θεάτρου ως εργαλείου μάθησης, ως πολιτισμική δράση και ως κοινωνική παρέμβαση. Έχε ιπάρει μέρος στο νσχεδιασμό και την υλοποίηση θεατροπαιδαγωγικών προγαμμάτων για παιδιά και νέους, προγραμάτων επιμόρφωσης εκαιδευτικών καθές και στη διοργάνωση και τον συντονισμό διεθνών συνεδρίων για το Θέατρο στην Eκπαίδευση. Από το 2006 διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που αξιοποιούν το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Από το 2020 είναι συντονίστρια για την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “International Teacher Artist Partnership-Professional Development (ITAP-PD) με εταίρους το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και φορείς εκπαίδευσης και τέχνης και οργανισμούς επιμόρφωσης από την Ολλανδία την Σερβία και την Ιρλανδία. Είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, διετέλεσε πρόεδρος και αντιπρόεδρος ΔΣ της ένωσης και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Εκπαίδευση και Θέατρο. Για 25 έτη δίδαξε και υπηρέτησε στην διοίκηση σχολικής μονάδας στη δημόσια εκπαίδευση. Από το 2017 διδάσκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΑΠΗ) με αντικείμενο το Θέατρο στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση.

 

H Νικολέττα Δημοπούλου είναι εμψυχώτρια θεάτρου, περφόρμερ.  Είναι κάτοχος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2010) και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Διεθνής Έρευνα Παραστατικών Τεχνών» από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βελιγραδίου (2012). Την τελευταία δεκαετία εργάζεται με ομάδες.  Δημιουργεί περιβάλλοντα συμμετοχικού θεάτρου και παραστατικών πρακτικών για ανθρώπους με καθόλου, λίγη ή περισσότερη εμπειρία σε τέτοιου είδους πρακτικές. Σχεδιάζει προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών και εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Εξερευνεί διαφορετικούς τρόπους βιωματικής μάθησης και αναπαράστασης ούσα κυρίως σε διαπολιτισμικές ομάδες εργασίας, συν-δημιουργώντας περιβάλλοντα αποδοχής, διαγενεακών σχέσεων και κοινωνικής συμπερίληψης. Πρόσφατα εργάστηκε στο νησί της Λέσβου με ενήλικες και έφηβες γυναίκες και άνδρες πρόσφυγες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση. Είναι δημιουργός της διαγενεακής παράστασης-εργαστηρίου «Τσάντα για μαξιλάρι. Μια υπόθεση Τραγική» που πραγματεύεται την εφηβεία και τη διαμόρφωση της ταυτότητας μέσα από ήρωες και ηρωίδες της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.

 

Η Τζωρτζίνα Κακουδάκη είναι θεατρολόγος και σκηνοθέτης.΄Εχει διδάξει  «Διδακτική του Θεάτρου» στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πάτρας (2004-2007) και «Εμψύχωση κούκλας στο Νηπιαγωγείο» στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  Βόλου και το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Αθηνών (2007-12). Έχει διδάξει Θεατρική Αγωγή στην Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση, στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο/ Λύκειο Γέρακα, στο ΣΔΕ Φυλακών Κορυδαλλού, σε πλήθος δημοσιών ΙΕΚ (από το 2002-2012) και σε διεθνή προγράμματα παιδαγωγικής μέσω του θεάτρου (με τελευταίο το πρόγραμμα της ΄Υπατης Αρμοστείας και του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 2015). Διδάσκει Ιστορία/ Δραματουργία Θεάτρου σε Δραματικές σχολές. Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του Εθνικού Θεάτρου (1997- 2004). Συν-συγγραφέας του Βιβλίου «Θέατρο- Θεατρική Αγωγή» του ΙΔΕΚΕ, 2007 και «Διαδρομές Βιωματικής Μάθησης», εκδ. Κέδρος, 2011. Έχει πάρει μέρος στη σύνταξη των  Οδηγών Σπουδών των Καλλιτεχνικών Σχολείων για τα μαθήματα Σκηνοθεσία Θεάτρου και Αισθητική/Σκηνοθεσία Κινηματογράφου του ΙΕΠ (2015). Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις για νέους Μετά τον Αφρό 2009 (Youth Festival, Θέατρο Χώρα), Tζακ Θορν Ρισπέκτ /Θάβοντας τον αδελφό σου στο πεζοδρόμιο 2010 (Θέατρο Χώρα), Αριστοφάνη Όρνιθες 2011, Σαίξπηρ Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας 2012, Γκαίτε Φάουστ 2013, Σοφοκλή Αντιγόνη 2014-16, Aριστοφάνη Νεφέλες, 2016, Ευριπίδη Ελένη, 2018 και εξής (στο Θέατρο Νέου Κόσμου και σε σχολεία Β’βάθμιας Εκπαίδευσης) και περιπατητικές παραστάσεις όπως Δημόσιο Σήμα/ Επιτάφιος του Περικλή, Ίχνη- η αναζήτηση του Πυθαγόρα και την (επαναλαμβανόμενη μηνιαία με άλλους ηθοποιούς) θεματική περιπατητική παράσταση "Μια μέρα στο πάρκο" στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (2019-20). Έχει συνεργαστεί ως δραματουργός σε πλήθος παραστάσεων (πάνω από 30) θεάτρου και χορού. Έχει διοργανώσει πλήθος φεστιβάλ Νέων Δημιουργών σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και θέατρα. Από το 2016 ως το 2019 ήταν υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και υπεύθυνη του καλοκαιρινού σχολείου για ηθοποιούς «Λύκειο Επιδαύρου». Το 2021 ήταν η καλλιτεχνική υπεύθυνη του "Θερινού Μαντείου" στην Δωδώνη.

 

Ο Φώτης Κολοκυθάς αποφοίτησε από την Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας το 2014 με κατεύθυνση τη ζωγραφική . Φοίτησε στο εργαστήριο του Γιάννη Καστρίτση. Το 2019
ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο τμήμα Οπτικοακουστικών Τεχνών, με αντικείμενο σπουδών τις διαδραστικές εγκαταστάσεις και το
video art. Έχει λάβει μέρος σε διάφορες εικαστικές εκθέσεις και φεστιβάλ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με το ADAF και το Festival Miden με παρουσιάσεις έργων
στη Τενερίφη , τη Βαρκελώνη και το Μιλάνο. Από το 2017 εργάζεται ως πιστοποιημένος εκπαιδευτικός ενηλίκων σε τμήματα ΔΙΕΚ.

 

Η Ειρήνη Μαρνά έχει πτυχίο την Παιδαγωγικής Σχολής του Τμήματος Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίοου Θεσσαλονίκης (1995 - 1999) και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο βασίλειο, University of Exeter (2000-2001), MA in Applied Drama και στη Γαλλία, DEA, Etudes Théâtrales (2003-2004) Universite de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Έχει συμμετάσχει σε θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και έχει οργανώσει σεμινάρια εκπαιδευτικού δράματος, γραφής και αφήγησης παραμυθιών σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εμψυχώνει και σκηνοθετεί ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες ενηλίκων. Εργάζεται ως νηπιαγωγός στην Α/θμια Εκπαίδευση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print

Number of views (616)/Σχόλια (0)