Μεθοδολογία για μια Παιδαγωγική
με Κέντρο το Μαθητή και τις Παρασταστικές Τέχνες
 

 Φωτογραφίες από το τις παρουσιάσεις των σχολείων και τα εργαστήρια στο Φεστιβάλ
Βουλιαγμένη Ιούνιος 2007Φωτογραφίες από το επιμορφωτικό σεμινάριο
Αθήνα Ιανουάριος 2007


Ημερολόγιο Δράσεων

Το προφίλ των Εταίρων

Σχολεία στο Πρόγραμμα