Διεθνής Συνδιάσκεψη 2000

«Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Διεθνής Συνδιάσκεψη 2000

1η Διεθνής Συνδιάσκεψη
για το ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

15-16-17 Δεκεμβρίου 2000

«Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Το περιεχόμενο:

Η 1η Διεθνής Συνδιάσκεψη για το Θέατρο στην Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 15-16-17 Δεκεμβρίου 2000 στα πλαίσια του προγράμματος "εκπαίδευση & θέατρο" και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές και σε επαγγελματίες του θεάτρου, που ενδιαφέρονται για τη θεατρική πράξη στις ηλικίες 13-17 χρόνων. Κύριος στόχος της Συνδιάσκεψης ήταν να γνωρίσουν όσοι πήραν μέρος κάποια ενδεικτικά στοιχεία από την πορεία που διέτρεξε η θεατρική παιδεία στα εκπαιδευτικά συστήματα της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας και της Ελλάδας. Επιπλέον έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί τόσο το περιεχόμενο όσο και η μορφή του θεάτρου ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Οι προβληματισμοί:

Στη Συνδιάσκεψη αναπτύχθηκαν μερικοί από τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών που προσπαθούν για χρόνια τώρα και κάνουν θέατρο με τους μαθητές τους, συνήθως με πολύ λίγα εφόδια και κάτω όχι από τις καλύτερες συνθήκες: Τι είναι το θέατρο για τον εκπαιδευτικό; Είναι η παράσταση ενός έργου με μια ομάδα μαθητών; Είναι μάθημα με συγκεκριμένη ύλη, και μάλιστα θεατρολογίας; Είναι τέχνη με συγκεκριμένη και διδακτέα «τσαγκαρική» ή είναι ένα ακόμα διδακτικό εργαλείο στα χέρια κάθε εκπαιδευτικού; Μπορεί το θέατρο να αποτελέσει μέρος ενός υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος με κίνδυνο τη «σχολειοποίησή» του ή να παραμείνει μια αυθόρμητη πρωτοβουλία στα πλαίσια αυτού που λέμε «διπλανό σχολείο»; Τι είναι το εκπαιδευτικό δράμα; Ποιος είναι κατάλληλος να το διδάξει; Πρόκειται για εκπαίδευση στη τέχνη του θεάτρου ή για εκπαίδευση μέσω του θεάτρου;

 

Οι εισηγήσεις & τα εργαστήρια:

Στη προσπάθεια να απαντηθούν μερικά από τα παραπάνω ερωτήματα παρουσιάστηκαν 16 εισηγήσεις από ανθρώπους που είχαν άμεση σχέση με τη διδασκαλία του θεάτρου στη βαθμίδα αυτή της εκπαίδευσης, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως συγγραφείς σχολικών βιβλίων, είτε ως εκπαιδευτικοί θεάτρου και έγιναν 15 διαφορετικά πρακτικά εργαστήρια με εμψυχωτές ανθρώπους της τέχνης και της εκπαίδευσης του θεάτρου, που διαθέτουν διδακτική εμπειρία και γνώση των αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα οργανώθηκαν έκθεση σχετικού υλικού, βιβλιοπωλείο και προβολές. 
Στη Συνδιάσκεψη 2000 πήραν μέρος 300 εκπαιδευτικοί. Η ανταπόκριση και τα σχόλια ήταν κάτι παραπάνω από θετικά αναδεικνύοντας τη μεγάλη ανάγκη τόσο για εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης όσο και για μία συνεχή, δια βίου, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 

Εισηγήσεις, Παρεμβάσεις, Εργαστήρια:

Πανεπιστημιακοί του Drama Education και Theatre-in-Education από Βρετανία.
Πανεπιστημιακοί από ελληνικά Πανεπιστήμια.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΓΓΛΕ, ΓΓΝΓ, πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες.
Εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία.
Επιστημονικοί σύλλογοι: Θεατρολόγων, Εκπαιδευτικού Δράματος κ.α.
Ηθοποιοι και σκηνοθέτες με δραστηριότητα στο νεανικό θέατρo.

 

Οργανωτική Επιτροπή:

Φλώρα Κακλαμάνη, Μαρία Κακαβά, Μπέτυ Γιαννούλη, Μάκης Παπασπύρου, Χριστιάνα Λαναρά, Σοφία Ρόκου, Άννη Νικολαΐδου, Χαρά Τσουκαλά.

 

Γραμματειακή & τεχνική υποστήριξη Συνδιάσκεψης:

Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Αντωνία Φράγκου, Κορίνα Πρεβεδουράκη, Νίκη Ζαρμποζάνη.

 

Συντονιστής Συνδιάσκεψης: Νίκος Γκόβας