Διεθνής Συνδιάσκεψη 2001

«Το θέατρο στην εκπαίδευση: μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης»

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Πρόγραμμα «Eκπαίδευση& Θέατρο»,
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων


 

Συμπληρωματικά Σεμινάρια Συνδιάσκεψης 2001

 
Η φετινή Συνδιάσκεψη είναι μια διευρυμένη Συνδιάσκεψη!

Αγαπητοίφίλοι
Πέντε
εξαίρετοι δάσκαλοι θεάτρου/δράματος και καλλιτέχνες, που θα βρίσκονται στην Ελλάδα για τη Συνδιάσκεψη, θα διδάξουν λίγους και τυχερούς σε ειδικά ...συμπληρωματικά σεμινάρια!!!!
Τασεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των φορέων:
Πανελλήνιο Δίκτυο Εκπαιδευτικών για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Δράματος
Οι
ημέρες, οι ώρες, ο τόπος, το κόστος και ο τρόπος αιτήσεων βρίσκονται παρακάτω μαζί με λεπτομέρειες για κάθε ένα από αυτά τα σεμινάρια.