Διεθνής Συνδιάσκεψη 2003

«χτίζοντας γέφυρες»

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής
και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής


 

Συμπληρωματικά σεμινάρια Συνδιάσκεψης 2003


27

Ιαν '03
17:00
Δάσκαλος-σε-ρόλο

Αθήνα, 27-29/1/2003, Συμπληρωματικό σεμινάριο Συνδιάσκεψης 2003, David Davis