ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Προφορική Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: 
σχεδιάζοντας μια διδασκαλία ‘αλλιώς’


ΑΘΗΝΑ 10-12 Μαίου 2019

 «Η απομνημόνευση βλάπτει σοβαρά την πνευματική υγεία»

Οργάνωση

Ομάδα Συντονιστικού ΟΠΙ (Ομάδες Προφορικής Ιστορίας)

Συνδιοργανωτές:

Ένωση Προφορικής Ιστορίας

Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (AHEG)

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα -Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες»

Θέμα

Προφορική Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας

 

  

 

Τόπος

 

Σιβιτανίδειος Σχολή, Σταθμός Ηλεκτρικού "Καλλιθέα"

Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας 2019

Το Μαθητικό Συνέδριο προτείνει μια διδασκαλία της Ιστορίας ‘αλλιώς’: την ένταξη της προφορικής ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Φιλοδοξεί να συνθέσει τις διάσπαρτες δουλειές εμπνευσμένων εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους και να προτείνει μια διδασκαλία, η οποία θα συνδέει την Ιστορία με την τοπική κοινότητα, το τοπικό (local) με το παγκόσμιο (global), το μερικό με το γενικό, που θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη, την έρευνα, τον διάλογο ανάμεσα στις γενιές, που θα δημιουργεί πολίτες ευαίσθητους στα νέα κοινωνικοπολιτικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, που θα δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια δημιουργική σχέση με το παρελθόν τους, η οποία θα προάγει την ιστορική συνείδηση, θα ενισχύει τη συνεργατική μάθηση, θα εξασκεί τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες, μέσω της συλλογής των προφορικών μαρτυριών, και τις οργανωτικές τους ικανότητες με την αρχειοθέτησή τους και η οποία τελικά θα παράγει νέα ιστορικά τεκμήρια και μια ‘άλλη’ ματιά στην Ιστορία, πιο ανθρωποκεντρική.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ....

Ταξιδιωτικές Οδηγίες

πού θα γίνει και πώς θα πάτε

οδηγίες

Ανακοινώσεις

Εργαστήρια