Μαθητικό Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας 2019

Προφορική Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: σχεδιάζοντας μια διδασκαλία ‘αλλιώς’
Αθήνα 10-12 Μαΐου 2019Εργαστήρια

Πότε: Tα Εργαστήρια γίνονται το Σάββατο 11 ή Κυριακή 12  Μαίου 2019 

Πού: Τα Εργαστήρια γίνονται "παράλληλα" σε διάφορες αίθουσες που θα είναι αναρτημένες στο χώρο κατά την άφιξη

Δήλωση συμμετοχής: Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς ή/και σε μαθητές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά οι θέσεις περιορισμένες. Προταιρεότητα έχουν όσοι/όσες παρουσιάζουν εργασία στο Συνέδριο