Μαθητικό Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας 2019

Προφορική Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: σχεδιάζοντας μια διδασκαλία ‘αλλιώς’
Αθήνα 10-12 Μαΐου 2019Οργάνωση - Επιτροπές - Συνεργαζόμενοι Φορείς

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ομάδα Συντονιστικού ΟΠΙ (Ομάδες Προφορικής Ιστορίας)

Συνδιοργανωτές:

Ένωση Προφορικής Ιστορίας

Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (AHEG)

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα -Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες»

 


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αλφαβητική σειρά)

Κώστας Αγγελάκος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Ένωσης Προφορικής Ιστορίας

Τασούλα Βερβενιώτη, ιστορικός, Συντονιστικό Ομάδων Προφορικής Ιστορίας

Νίκος Γκόβας, θεατροπαιδαγωγός, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Ευρικόμη Σάββα, εκπαιδευτικός, Συντονιστικό Ομάδων Προφορικής Ιστορίας

Βασιλική Σακκά, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (AHEG)

Άννα Τρίγκατζη, εκπαιδευτικός, Συντονιστικό Ομάδων Προφορικής Ιστορίας