Βιβλία για το θέατρο στο σχολείο, το εκπαιδευτικό δράμα και τη διδασκαλία τους

Εάν γνωρίζετε κάποια έκδοση η οποία δε συμπεριλαμβάνεται στη λίστα, παρακαλούμε ενημερώστε μας με την πλήρη αναφορά της.


 

Αναζήτηση

Βιβλία για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Acting Classroom Drama

BOLTON G., DAVIS D Trentham Books 2000

Acting out: the workbook

COSSA M. & others Accelerated Development 1996

BEAUCHAMP Η., Το παιδί και το δραματικό παιχνίδι

BEAUCHAMP Η. Τυπωθήτω 1998

BERGERET L., Ψυχοκινητικά παιχνίδια για παιδιά από 2 ως 6 χρόνων

BERGERET L Δίπτυχο 1988

Can you Teach Creativity?

CRAFT A. Et al Education New Publishing Co-operative 1997

CHAUVELD M. V., Δραστηριότητες - διερευνήσεις - ανακαλύψεις για παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού

CHAUVELD M. V. Τυπωθήτω 1998

Developing drama skills 11-14

BENNATHAN J. Heinemann 2000

Dictionary of developmental drama: the use of terminology in educational drama, theatre education, creative dramatics, children’s theatre, drama therapy and related areas

COURTNEY R C.C. Thomas 1987

Drama across the curriculum

ASHBY M Educational Drama Association 1983

Drama Activities for Key Stage 3

ASHCROFT J., PEARCE L. 1996

Drama activities for language learning

DOUGILL J. Macmillan 1987

Drama and Curriculum

DARVELL E. Deakin University Press 1992

Drama and Intelligence: a cognitive theory

COURTNEY R. Buffalo: McGill-Queen’s University Press 1990

Drama and Theatre Arts

BANKS R. A. cDrama and Theatre Arts

Drama and Theatre in Education

DODD N. Heinemann Educational Books. 1971

Drama and Theatre Studies (AS/A Level)

COOPER S., MACKEY S. Stanley Thomes 2000

Drama as Education

BOLTON G. Drama as Education 1984

Drama for people with special needs

CATTANACH A A&C Black 1996

Drama from 5-16: Curriculum Matters 17

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE.

Drama in English teaching

EVANS T Croom Helm 1984

Drama in primary English teaching

CLIPSON-BOYLES S. David Fulton 1998

Drama in Schools

ARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN 2003

Drama in the English classroom

BYRON K. Methuen 1986

Drama lessons for 5-11

ACKROYD J., BOULTON J David Fulton 2001

Dramaform: a practical guide to drama techniques

BARLOW S Hodder and Stoughton 1994

Du théâtre à l'école

CAILLAT G., CITTERIO R., GASPARD-HUIT D., MARION C. Hachette 1994

Dynamic dramatics: four drama scripts with workshop activities for the secondary student

DOCKRILL C. F., SPRINKS A. T. Cambridge University Press 1991

Education 3 to 5 – a teacher's handbook

DOWLING M Education Series

El teatro educa, Experiencias Didacticas en Filologia

CALLEGAS J. M. De Ediciones 1998

Engineers of the Imagination

COULT T., KERSHAW B. Methuen Drama 1983