Περιοδικά

στη βιβλιοθήκη μας για δανεισμό
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
2106541600 / info@theatroedu.gr
(stroll down for english)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ανοιχτό Θέατρο 2
Ανοιχτό Θέατρο 3
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (10, Καλοκαιρι 1988)
Επιθεώρηση Τέχνης 27
Θεατρικά 10
Θεατρικά 5
Θεατρικά 6-7
Θεατρικά Τετράδια 16
Θεατρικά Τετράδια 18
Θεατρικά Τετράδια 20
Θεατρικά Τετράδια 21
Θεατρικά Τετράδια 24
Θεατρικά Τετράδια 25
Θεατρικά Τετράδια 26
Θεατρικά Τετράδια 27
Θεατρικά Τετράδια 28
Θεατρικά Τετράδια 31
Θεατρικά Τετράδια 32
Θέατρο 15
Θέατρο 31
Θέατρο 43
Λυχνάρι 41
Νήμα - UNIMA (0-29, 1992-1999)
Νήμα - UNIMA (31, Σεπ00)
Νήμα - UNIMA (32, Ιαν01)
Νήμα - UNIMA (33, Μαι01)
Νήμα - UNIMA (34, Σεπ01-Ιουλ02)
Νήμα - UNIMA (35, Μαι04)
Νήμα - UNIMA (36, Οκτ04)
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων - Σεμινάριο 10 (Η αρχαία δραματική ποίηση)
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων - Σεμινάριο 15 (Θεατρική Αγωγή και Παιδεία στο σύγχρονο σχολείο))
Περίτεχνο 1
Τόπος Επίκοινος 2

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Amateur Stage (Oct95)
ANRAT - Trait d' Union (11, Sep 06)
BITEF 
Contemporary Theatre Review (17-4, Nov 07)
Creative Drama Journal (8-15, Winter 2013)
Creative Drama Journal (9-17, Winter 2014)
Drama Nordisk (2-01)
Drama-Journal of National Drama UK (Summer 02)
Focus Schultheater 04
Foot steps - Theatre for Development (Mar 04)
Journal of Theory and critisism - The text strikes back:the dynamics of performativity (17, 2009)
Metaxis (1, Dec 2001)
Metaxis (3, Nov 2007)
New Theatre Quarterly (38, May 94)
New Theatre Quarterly (40, Nov 94)
New Theatre Quarterly (42, May 95)
New Theatre Quarterly (44, Nov 95)
Performance Research (12-4, Dec 07)
Platform Papers NT 6 - Peter Brook
Platform Papers NT 7 - Arthur Miller
Plays and Players (Nov95)
Plays and Players (Oct95)
Plays and Players (Sep95)
Plays International (Feb95)
Plays International (Nov95)
Plays International (Oct95)
RIDE Research in drama education The journal of Aplied Theatre and Performance: Themed Edition: The Aesthetics of Applied Theatre and  Drama Education. (15, 2010)
RIDE: Research in drama education (1, 1996)
RIDE: Research in drama education (2-1, 1997)
RIDE: Research in drama education (2-2, 1997)
RIDE: Research in drama education (3, 1998)
RIDE: Research in drama education (4, 1999)
RIDE: Research in drama education (5-2, 2000)
RIDE: Research in drama education (8-1, 2003)
RIDE: Research in drama education (8-2, 2003)
RIDE: Research in drama education 15 (2010)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance. (16, 2011)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance. (19, 2014)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance. (20, 2015)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance. (21, 2016)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance. (22-1, 2017)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance. Themed Edition: Precariousness and the Performance
of Welfare.(22, 2017)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance: Themed Edition: Drama and theater in Urban  Contexts. (16, 2011)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance: Themed Edition: Examining our past, Critiquing our presend, Imagininh Tomorrow: Papers from IDIERI, 2009. (15, 2010)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance: Themed Edition: Innovation, thechology and converging practices in drama education and Applied theatre. (17, 2012)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance: Themed Edition:Borders and  Translation. (19, 2014)
RIDE: Research in drama education -The journal of Aplied Theatre and Performance: Themed Edition:New practices , New Methods, New Voices. (19, 2014)
RIDE: Research in drama education. -The journal of Aplied Theatre and Performance: Themed Edition: Environmentalism. (17, 2012)
RIDE: Research in drama education-The journal of Aplied Theatre and Performance (16, 2011)
TDR The Drama Review (31-2, Summer 1987)
TDR The Drama Review (32-3, Fall 1988)
TDR The Drama Review (33-2, Summer 1989)
TDR The Drama Review (33-3, Fall 1989)
TDR The Drama Review (33-4, Winter 1989)
TDR The Drama Review (34-1, Spring 1990)
TDR The Drama Review (34-2, Summer 1990)
Text and Performance Quarterly  (27-3, Jul 07)
Text and Performance Quarterly  (27-4, Oct 07)
Theatre Forum - International Journal (Spring 95)
Theatre Forum - International Journal (Spring 96)
Theatre Forum - International Journal (Spring 98)
Theatre Forum - International Journal (Summer 95)
Theatre India 10 (National School of Drama)
Theatre Scotland (Summer 95)
TMACArt Mostar (Feb 02)
TMACArt Mostar (Feb 07) - Theatre in the community-the tools for social changes, 9th International Conference
TMACArt Mostar (May 06) - The power of drama, 8th International Conference
TMACArt Mostar (Oct 01)
Universal Mosaic of Drama and Theatre: the IDEA 2004 Dialogues
Women and Performance A Journal of Feminist Theory (17-1, Mar 07)