Θέατρο και διδασκαλία Ξένων Γλωσσών

(άρθρα, σχέδια μαθημάτων κ.ά. Στείλτε και τα δικά σας στο info@theatroedu.gr)


 

Steven Clark. (2008).15 ασκήσεις για μαθητευόμενους: Θεατρικές τεχνικές για τη διδασκαλία των Γαλλικών ως ξένης γλώσσας. Εκπαιδευτικό υλικό από εργαστήριο. Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Clark, S. (2009). Η γλώσσα και οι γλώσσες στη θεατρική σκηνή: τα πρώτα βασικά βήματα προς τη μάθησηΣτο. Ν. Γκόβας (επιμ.) Θέατρο και εκπαίδευση στο κέντρο της σκηνής. Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2008. (σελ. 169). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

Αυδή, Α. (2007). Οι ασκήσεις δραματοποίησης στη γλωσσική διδασκαλία. Στο Α. Αυδή (επιμ.) Το σχολικό θέατρο στη διδακτική πράξη και στη σχολική ζωή. (σελ. 95). Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Σπαθάρη–Μπεγλίτη, Ε
. (2004).  Ταξιδιώτης της ζωής και ξένη γλώσσα: ένα παιχνίδι που μεταμορφώνει. Στο Ν. Γκόβας (επιμ.) Δημιουργικότητα και Μεταμορφώσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2004. (σελ. 190). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Page
, C. (2001). Μία προβληματική για τις πρακτικές του θεάτρου στο γαλλικό σχολείο. Στο Ν. Γκόβας (επιμ.) Θέατρο στην εκπαίδευση: μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης. Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2001. (σελ. 43). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

Vilanova
, Μ. (2001). Ψάχνοντας τις λέξεις: Το δράμα ως εργαλείο μάθησης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Στο Ν. Γκόβας (επιμ.) Θέατρο στην εκπαίδευση: μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης. Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2001. (σελ. 114). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.  

Γαλανοπούλου, Α. (2000).Η θεατρική πράξη στα γλωσσικά μαθήματα. Στο Ν. Γκόβας (επιμ.) Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2000. (σελ.180). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 

Γύπαρη, Μ.
, Μαντά, Ζ., Μπαμπάκου, Δ. (2000). Η θεατρική πράξη στα γλωσσικά μαθήματα: Η εμπειρία της παρουσίασης σε δύο δημόσια σχολεία αποσπασμάτων θεατρικών έργων στα γαλλικά. Στο Ν. Γκόβας (επιμ.) Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2000. (σελ. 183). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 

Μαρτίνου, Α
. (2000). Η θεατρική πράξη στα γλωσσικά μαθήματα: Fantoccini: Ένα μικρό δρώμενο από το 2ο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας.  Στο Ν. Γκόβας (επιμ.) Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2000. (σελ. 185). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 

Σιώπα, Χ. (2000). Η θεατρική πράξη στα γλωσσικά μαθήματα: Η Αλίκη στη χώρα των Γραμμάτων. Παίζουμε γραμματική και συντακτικό. Παραστατική διδασκαλία γραμματικής και συντακτικού.  Στο Ν. Γκόβας (επιμ.) Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2000. (σελ. 187). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 

Σάββα, Μ. (2000). Η θεατρική πράξη στα γλωσσικά μαθήματα: Σενάρια Σχολικής Φαντασίας.  Στο Ν. Γκόβας (επιμ.) Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2000. (σελ. 191). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.


 

Δράσεις

"Θέατρο και διδασκαλία ξένων γλωσσών"

Ηράκλειο, 11/3/2023, σεμινάριο εκπαιδευτικών. Έλενα Φανιουδάκη

"Το Θεατρικό Παιχνίδι και τα γαλλικά ως ξένη γλώσσα"

Αθήνα, 16/2/2008, Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, Steven Clark

«Το Θέατρο και η διδασκαλία των γαλλικών ως ξένης γλώσσας»

Θεσσαλονίκη, 14-15/2/2008, Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, Steven Clark

Η θεατρική πράξη στα γλωσσικά μαθήματα

Αθήνα, 16/12/2000, Εργαστήριο Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2000, Αγλαΐα Γαλανοπούλου