«Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις:
σχεδιασμός και υλοποίηση»


Τι είναι η δράση  «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση»
Πρόκειται για δράση εκπαίδευσης στελεχών του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ) στην αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου φόρουμ και εκπαιδευτικού δράματος για το σχεδιασμό προγραμμάτων-παραστάσεων κατάλληλων για την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση πάνω σε κοινωνικά θέματα.

Η εκπαίδευση βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα εμπειρία του ΠΔΘΕ σε ανάλογα προγράμματα φόρουμ («η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας», «Να τους πάρετε στα σπίτια σας!» «Διαφυγές», «349΄ακόμα», «σε πιστεύω εγώ!»),  προβλέπει συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης και περιλαμβάνει σεμινάρια & εργαστήρια (διαδικτυακά ή δια ζώσης), παρακολούθηση παραστάσεων φόρουμ (από έμπειρα και πιστοποιημένα μέλη) και πρακτική άσκηση.

Η δράση ξεκίνησε τον Μάιο 2021 και συγχρηματοδοτείται από το ΠΔΘΕ και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στο πλαίσιο του προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;». Στο διάστημα Μάιος 2021- Ιούνιος 2022 έχουν προσφερθεί συνολικά 166 ώρες εκπαίδευσης. Αναλυτικά, 14 ώρες εκπαίδευσης σε 7 διαδικτυακά σεμινάρια, 116 ώρες εκπαίδευσης σε 26 δια ζώσης εργαστήρια (Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα, Χίος, Ρόδος, Λέσβος, Σητεία, Σπάρτη, Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη) και 33 ώρες εκπαίδευσης σε 11 παραστάσεις φόρουμ  του ΠΔΘΕ.

Συντονιστική-επιστημονική ομάδα: Χριστίνα Ζώνιου, Γιώργος Μπεκιάρης, Χριστίνα Κρίθαρη, Νίκος Γκόβας

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
2106541600/ info@theatroedu.gr / www.TheatroEdu.gr

Φόρουμ-Σχεδιασμός & Υλοποίηση

Εκπαίδευση στελεχών

Θεσσαλονίκη, 23/10/2022, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις», Νικος Γκόβας

«Παίρνω Φόρουμ κι έρχομαι!» 2022

Χιλιομόδι Κορινθίας, 22-24/8/2022, 1η Συνάντηση Θεατροπαιδαγωγικών Ομάδων Φόρουμ του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ)

Εκπαίδευση στελεχών - νέων εμψυχωτών

Θεσσαλονίκη, 4-5/6/2022, Εκπαίδευση στελεχών & νέων εμψυχωτών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις», Γιώργος Μπεκιάρης

Εκπαίδευση στελεχών

Διαδυκτιακά, 30/5/2022, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις», Γιώργος Μπεκιάρης

Εκπαίδευση στελεχών.....

Σητεία, 21-22/5/2022, Εκπαίδευση στελεχών - "Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις", Χριστίνα Κρίθαρη

Εκπαίδευση στελεχών..

Ναύπλιο, 20/5/2022, Εκπαίδευση στελεχών - "Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις", Νίκος Γκόβας

Εκπαίδευση στελεχών.....

Διαδικτυακά, 18/5/2022, Εκπαίδευση στελεχών - "Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις", Χριστίνα Κρίθαρη

Εκπαίδευση στελεχών.....

Διαδικτυακά, 11/5/2022, Εκπαίδευση στελεχών - "Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις", Χριστίνα Κρίθαρη

Εκπαίδευση στελεχών.....

Διαδικτυακά, 6/5/2022, Εκπαίδευση στελεχών - "Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις", Χριστίνα Κρίθαρη

Εκπαίδευση στελεχών

Ναύπλιο, 16-17/4/2022, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση», Γιώργος Μπεκιάρης

Εκπαίδευση στελεχών

Ναύπλιο, 16-17/4/2022, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση», Γιώργος Μπεκιάρης

Εκπαίδευση στελεχών

Σπάρτη, 13-14/3/2022, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση», Νίκος Γκόβας, Άλκηστις Βασιλάκου

Εκπαίδευση στελεχών

Σπάρτη, 6/2/2022, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση», Νίκος Γκόβας, Χριστίνα Ζώνιου

Εκπαίδευση στελεχών

Διαδικτυακά, 28&31/5, 7&28/6/2021, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση», Χριστίνα Ζώνιου, Νίκος Γκόβας, Γιώργος Μπεκιάρης, Χριστίνα Κρίθαρη

Εκπαίδευση στελεχών

Διαδικτυακά, 28&31/5, 7&28/6/2021, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση», Χριστίνα Ζώνιου, Νίκος Γκόβας, Γιώργος Μπεκιάρης, Χριστίνα Κρίθαρη

Εκπαίδευση στελεχών

Διαδικτυακά, 28&31/5, 7&28/6/2021, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση», Χριστίνα Ζώνιου, Νίκος Γκόβας, Γιώργος Μπεκιάρης, Χριστίνα Κρίθαρη

Εκπαίδευση στελεχών

Διαδικτυακά, 28&31/5, 7&28/6/2021, Εκπαίδευση στελεχών - «Θέατρο Φόρουμ & θεατροπαιδαγωγικές παραστάσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση», Χριστίνα Ζώνιου, Νίκος Γκόβας, Γιώργος Μπεκιάρης, Χριστίνα Κρίθαρη