Τέχνες στην Εκπαίδευση
World Alliance for Arts Education (WAAE) -  International Drama/Theatre & Education Association (IDEA)


WAAE - Παγκόσμια Συμμαχία για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση / World Alliance for Arts Education

Από το 2006 διεθνείς φορείς για το θέατρο, τα εικαστικά, τη μουσική και το χορό στην εκπαίδευση ίδρυσαν την Παγκόσμια Συμμαχία για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση (World Alliance for Arts Education). 
Η Συμμαχία έχει δώσει το παρόν στις 2 Παγκόσμιες Συνδιασκέψεις της UNESCO για τη θέση των Τεχνών στην Εκπαίδευση και έχει συντάξει διακηρύξεις σχετικά.
Διαβάστε:
- Το ιστορικό δημιουργίας και δράσεων της WAAE, από τον πρώτο της πρόεδρο (και τότε πρόεδρο του IDEA) Dan Baron Cohen, όπως μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε στο τεύχος 10 του περιοδικού "εκπαίδευση & θέατρο"
- Το κείμενο-απάντηση της WAAE στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της UNESCO στη Λισσαβόνα το 2006
- Την παρουσία και δράση της WAAE τον Ιούλιο του 2010, στη 2η Συνδιάσκεψη της UNESCO στη Σεούλ, από τον τότε πρόεδρό της Dan Baron Cohen, όπως δημοσιεύτηκε στο τεύχος 12 του περιοδικού "εκπαίδευση & θέατρο"

 


Κοινή Διακήρυξη φορέων για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση 2006

Μετά από πολλές προπαρασκευαστικές συναντήσεις, επιτέλους φορείς που αφορούν διαφορετικές τέχνες στην εκπαίδευση ένωσαν τις δυνάμεις τους και συνέταξαν μια κοινή διακήρυξη για το ρόλο που οφείλουν να παίζουν οι τέχνες στην εκπαίδευση, παγκοσμίως. Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε στα πλαίσια της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης της UNESCO στη Λισσαβόνα το Μάρτη του 2006, στην οποία και αναγνώστηκε. Το έγγραφο υπογράφουν οι πρόεδροι των φορέων:
-IDEA (International Drama/Theatre & Education Association)
-InSEA (International Society for Education through Art)
-ISME (International Society for Music Education),
ιδρυτικά στελέχη της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση.
Διαβάστε το κείμενο της Διακήρυξης μεταφρασμένο στα ελληνικά, όπως δημοσιεύτηκε στο τεύχος 7 του περιοδικού "εκπαίδευση & θέατρο".


UNESCO-the Seoul Agenda

Η Ατζέντα της Σεούλ για τη θέση των Τεχνών στην Εκπαίδευση, είναι το έγγραφο που προέκυψε μετά τη Διάσκεψη της UNESCO στη Σεούλ την Άνοιξη του 2010, το οποίο συντάχτηκε με στόχο να ελέγξει το κατά πόσο οι στόχοι του Οδικού Χάρτη της Λισσαβόνας (Lisbon Roadmap - UNESCO) έχουν κατακτηθεί.
Δείτε εδώ τη σελίδα της συνδιάσκεψης της Σεούλ
Διαβάστε εδώ την Ατζέντα της Σεούλ


UNESCO - Οδικός Χάρτης της Λισσαβόνας

Το Μάρτιο του 2006 η UNESCO οργάνωσε παγκόσμια συνδιάσκεψη με επίκεντρο το ρόλο των τεχνών στην εκπαίδευση. Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν φορείς-μέλη της νεοσύστατης τότε Παγκόσμιας Συμμαχίας για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση (Worl Alliance for Arts Education). Η Συνδιάσκεψη κατέληξε σε ένα έγγραφο-διακήρυξη που έθετε στόχους για την ουσιαστική θέση που πρέπει να έχουν οι τέχνες στην εκπαίδευση διεθνώς. Το έγγραφο ονομάστηκε Οδικός Χάρτης για τις Τέχνες και την Εκπαίδευση (Roadmap for Arts Education).
Κατεβάστε το αρχείο του Οδικού Χάρτη (Roadmap)
Δείτε την ιστοσελίδα της UNESCO


Ο Augusto Boal για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση

Το 2008 είχαμε την τιμή να λάβουμε από τον Augusto Boal ένα άρθρο του γύρω από τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Παρατίθεται εδώ το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στο τεύχος 9 του περιοδικού "εκπαίδευση & θέατρο".
Διαβάστε το άρθρο


2010 IDEA-Europe: "H Διακήρυξη για το Θέατρο στην Εκπαίδευση" Αθήνα

Το Νοέμβρη του 2010 η ετήσια συνάντηση των Ευρπαϊκών μελών του IDEA πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση φιλοξένησε εκπροσώπους 18 μελών-φορέων και συζήτησε για τις εξελίξεις στο πεδίο του θεάτρου στην εκπαίδευση διεθνώς. Οι συζητήσεις οδήγησαν στη σύνταξη ενός κειμένου-διακήρυξη για τη θέση του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, το οποίο αποδίδει τη ματιά όλων αυτών των μελών-χωρών του IDEA.
Διαβάστε 
- το κείμενο της Διακήρυξης του IDEA Europe για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
- την ανταπόκριση της συνάντησης του IDEA Europe 2010 στην Αθήνα, όπως την καταγράφει η τότε πρόεδρος του Δικτύου Μπέττυ Γιαννούλη (περιοδικό "εκπαίδευση & θέατρο", τ. 12)


DICE-Drama Improves Competences in Education

Διεθνές πρόγραμμα Που καταγράφει και επιχειρεί να αποδείξει ότι το θέατρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο και να βοηθήσει στ ηβελτίωση των ικανοτήτων στην εκπαίδευση. Η έρευνα ακολούθησε τις επιταγές του Οδικού Χάρτη της UNESCO, όπως αυτές εκφράστηκαν με έννοιες-κλειδιά στο συνέδριό της στη Λισσαβώνα το 2006.
Η κεντρική σελίδα με το σκεπτικό, τις χώρες που το υλοποίησαν και άλλες πληροφορίες: http://www.dramanetwork.eu
Σημαντικό έγγραφο η τελική αναφορά του προγράμματος με τα συμπεράσματα και τις αποδείξεις που κατάφερε να καταθέσει σχετικά.