"Χιλιομόδι 25-30 Αυγούστου 2023"
20η Θεατρική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση 2023
στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Freelandcamp στο Χιλιομόδι Κορινθίας
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση


 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2023
Στη Κατασκήνωση προσφέρονται τα "Κύρια Εργαστήρια" που είναι πρωινά και οι συμμετέχοντες/ουσες εγγράφονται σε ένα καθ' όλη τη διάρκεια της Κατασκήνωσης και τα "Απογευματινά (ή Συμπληρωματικά) Εργαστήρια" που είναι μικρής διάρκειας και στα οποία οι οι συμμετεχοντες/ουσες εγγράφονται προαιρετικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή στην Κατασκήνωση 2023 γίνεται μέσω της εγγραφής
σε ένα από τα Κύρια Εργαστήρια