21η Θεατρική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση 2024

στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Freelandcamp στο Χιλιομόδι Κορινθίας
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2024
Στη Κατασκήνωση προσφέρονται τα Κύρια Εργαστήρια που είναι πρωινά και οι συμμετέχ*ουσες εγγράφονται σε ένα καθ' όλη τη διάρκεια της Κατασκήνωσης και τα Απογευματινά (ή Συμπληρωματικά) Εργαστήρια που είναι μικρής διάρκειας και στα οποία οι οι συμμετέχ*ουσες εγγράφονται προαιρετικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή στην Κατασκήνωση 2024 γίνεται μέσω της εγγραφής
σε ένα από τα Κύρια Εργαστήρια 

Κύρια Εργαστήρια

Μπορείτε να δηλώσετε 1 Κύριο Εργαστήριο σε όλη τη διάρκεια της Κατασκήνωσης

Απογευματινά (Συμπληρωματικά) Εργαστήρια

Δηλώσεις συμμετοχής θα γινουν κατα την άφιξη