Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΙ ΕΙΝΑΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ - Η ΟΜΑΔΑ
η επιμόρφωση 2024-2025

«Nour»
Η αξιοποίηση της κινηματογραφικής εικόνας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα θέματα προσφύγων»
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών τοπικής κοινωνίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;» το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες διοργανώνουν δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια, μικρής ή μεγάλης διάρκειας, για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, εμψυχωτές ομάδων, στελέχη τοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων και μέλη της τοπικής κοινωνίας (οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώσεις γονέων, στελέχη δημοτικών αρχών, ενώσεις εκπαιδευτικών κ.ά).

 

 


 «Nour» 
Η αξιοποίηση της κινηματογραφικής εικόνας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα θέματα προσφύγων»

Τρόπος παρουσίασης: Διαδικτυακά & δια ζώσης
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων
Σχεδιασμός: Ιωάννης Πούλιος
Εμψύχωση: Ιωάννης Πούλιος και πιστοποιημένοι θεατροπαιδαγωγοί του προγράμματος

Σύντομη περιγραφή: Το σεμινάριο πραγματεύεται το θέμα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων και παράλληλα καλλιεργεί τον οπτικοακουστικό αλφαβητισμό των συμμετεχόντων. Με αφορμή την ταινία μικρού μήκους «Nour σημαίνει φως», που δημιουργήθηκε από το 1ο Δημ. Σχολείο Καλλιθέας & το 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά, το σχολικό έτος 2017-18, στο πλαίσιο του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα εργαστούν σε ομάδες, θα εξοικειωθούν με τη γλώσσα της κινηματογραφικής αφήγησης και μέσα από τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος θα συζητήσουν τα θέματα που θίγει η ταινία. Επιπλέον, θα σχεδιάσουν δράσεις με τις οποίες μπορούν να επεξεργαστούν κριτικά την ταινία με τους μαθητές τους και να την αξιοποιήσουν διαθεματικά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, και θα διερευνηθούν πιθανές προτάσεις για δημιουργικές επεκτάσεις της ταινίας.

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Πληροφορίες: www.TheatroEdu.gr / 2106541600 / info@theatroedu.gr / humanrights@theatroedu.gr

 


 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών - Nour: Η αξιοποίηση της κινηματογραφικής εικόνας...

«Nour: Η αξιοποίηση της κινηματογραφικής εικόνας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης»

Διαδικτυακά, 29/3/2023 18:00-20:00, Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (Σ2), Ιωάννης Πούλιος