Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

 


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΙ ΕΙΝΑΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ - Η ΟΜΑΔΑ
η επιμόρφωση 2023-2024

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Πώς μπορώ να πάρω μέρος σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με το πρόγραμμα;

Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των άλλων επιμορφούμενων στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βλέπουν τις κατά περίπτωση οδηγίες-ανακοινώσεις στις σελίδες των δράσεων καθώς σε διαφορετικές πόλεις η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής ενδέχεται να διαφέρει.

Η επιλογή σχολείων για τα Δίκτυα Σχολείων «κι αν ήσουν εσύ;» (πανελλαδικό και τοπικά) γίνεται με τη συνεργασία των Περιφερειακών Διαχειριστών του προγράμματος με τους κατά τόπους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας) ή άλλων στελεχών εκπαίδευσης. Για τη συμμετοχή σχολείων στο "πανελλαδικό δίκτυο" προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν παρακολουθήσει τις επιμορφώσεις του προγράμματος.

Για τα αυτοτελή εργαστήρια σε μαθητές, το ενδιαφερόμενο σχολείο θα πρέπει να συμπληρώνει τη σχετική φόρμα αίτησης.

Τα βιβλία και άλλο χρησιμο υλικό του προγράμματος διατιθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα. και σε έντυπη μορφή από τα κατά τόπους γραφεία του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

 

 

Πώς το σχολείο μου μπορεί να ενταχθεί στα Δίκτυα σχολείων του "κι αν ήσουν εσύ;"

 

Η επιλογή σχολείων για τα Δίκτυα Σχολείων «κι αν ήσουν εσύ;» (πανελλαδικό και τοπικά) γίνεται με τη συνεργασία των Περιφερειακών Διαχειριστών του προγράμματος με τους κατά τόπους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας) ή άλλων στελεχών εκπαίδευσης. Για τη συμμετοχή σχολείων στο "πανελλαδικό δίκτυο" προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν παρακολουθήσει τις επιμορφώσεις του προγράμματος.

Τα σχολεία πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω του/της διευθυντή/ρια τους στο humanrights@theatroedu.gr.


 

Πώς μπορώ να υλοποιήσω εργαστήριο του προγράμματος "κι αν ήσουν εσύ;" Με τους μαθητές μου με τη βοήθεια θεατροπαιδαγωγών του προγράμματος;

Τα Εργαστήρια για μαθητές προσφέρονται δωρεάν σε τμήμα ή ομάδα μαθητών, στο χώρο του σχολείου ή αλλού, σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν. Ο αριθμός των παρεμβάσεων σε σχολεία είναι περιορισμένος και υλοποιούνται στις πόλεις που υπάρχουν θεατροπαιδαγωγοί του προγράμματος. Τα σχολεία πρέπει να υποβάλλον αίτηση στη φόρμα εργαστηρίων.

Προτεραιότητα έχουν εκπαιδευτικοί μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.


 

Πώς μπορεί να αναρτηθεί υλικό από τη δράση που υλοποίησα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος;

 

Τα σχολεία που έχουν υλοποιήσει δράσεις του προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;», αυτόνομα ή με τη βοήθεια θεατροπαιδαγωγών, μπορούν να αναρτούν την περιγραφή των δράσεων μαζί με σχετικό φωτογραφικό υλικό στην ενότητα «Εργασίες σχολείων».

Για την ανάρτηση απαιτείται αρχικά εγγραφή στη σελίδα και στη συνέχεια σύνδεση.

Πολιτική ανάρτησης φωτογραφιών/βίντεο: Ο εκπαιδευτικός που κάνει την ανάρτηση δηλώνει ότι έχει την άδεια γονέων/κηδεμόνων για την ανάρτηση φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζονται μαθητές και ότι έχει φροντίσει για τα δικαιώματα όλων των φωτογραφιών που αποστέλλει. Με την ανάρτηση του υλικού αποδέχεται αυτή την ευθύνη.