Erasmus+ KA2 Initiative 2020 – 2023: International Teacher-Artist Partnership (I-TAP-PD) PD

I-TAP-PD


 

I-TAP-PD : Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία Εκπαιδευτικών-Καλλιτεχνών-Επαγγελματική Ανάπτυξη είναι ένα συναρπαστικό πρόγραμμα (Erasmus+ 2020-1-IE01-KA201-066029), που εστιάζει στην ανάπτυξη της αλληλοκατανόησης, της γνώσης και της δημιουργικότητας όσον αφορά την αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση με  παιδιά, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, στην κοινότητα και σε χώρους πολιτισμού.
Το πρόγραμμα προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες να διερευνήσουν  τη φύση και την παιδευτική αξία των συνεργασιών, οι οποίες ενισχύουν την εκπαίδευση στις τέχνες και δια των τεχνών, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος Erasmus+ I-TAP-PD είναι να δημιουργήσει καινοτόμες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, καινοτόμα παραδοτέα και εργαλεία, για να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους καλλιτέχνες να επανεξετάσουν, να βελτιώσουν και ενδεχομένως να μετασχηματίσουν τις πρακτικές τους προς όφελος των παιδιών που διδάσκουν και των σχολικών κοινοτήτων στις οποίες δουλεύουν, στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης. Η βελτίωση της πρακτικής τους ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, πρόκειται να αποτελέσει το αντικείμενο μίας νέας διεθνούς έρευνας και καινοτομίας.
Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα διεθνές μοντέλο I-TAP-PD, που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία θα ενσωματώνουν  τις καλύτερες πρακτικές από κάθε συμμετέχουσα χώρα και θα μπορούν να αξιοποιηθούν  σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Με την οργάνωση πολλαπλασιαστικών δράσεων θα γίνει διάχυση της συγκεκριμένης πρακτικής σε όλη την Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής.  Όλα τα εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθούν θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους. 
Το πρόγραμμα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός τελικού μοντέλου I-TAP-PD, με διαδικτυακή έρευνα, αξιολόγηση παραδοτέων και μεταφρασμένο υλικό, τα οποία θα είναι προσβάσιμα μέσω της δημόσιας Ψηφιακής Πλατφόρμας Εργαλείων (Digital Resources Platform). Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και αναλύσεις βέλτιστων πρακτικών I-TAP-PD και θα τις κάνει γνωστές σε όσους διαμορφώνουν πολιτικές σε ζητήματα εκπαίδευσης και τεχνών  σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και οι καλλιτέχνες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό της Ψηφιακής Πλατφόρμας (DRP) είτε στο σύνολό του, είτε αξιοποιώντας επιμέρους τμήματα, ανεξάρτητα από το επιμορφωτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό ITAP-PD ή σε συνδυασμό με αυτά.

. .

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ITAP-PD (english)

Προτεραιότητες του προγράμματος I-TAP-PD

Το πρόγραμμα I-TAP-PD εστιάζει σε 3 προτεραιότητες :

  •  βελτίωση της ποιότητας στην προσέγγιση ζητημάτων συμπερίληψης στα σχολεία 
  •  υποστήριξη καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσα από την κοινού  ανάληψη καινοτόμων δράσεων  
  •  δημιουργία μηχανισμού πρόσβασης στα κράτη-μέλη της Ευρώπης, για την υποστήριξη του  σχεδιασμού καινοτόμων εκπαιδευτικών αλλαγών που θα βελτιώσουν τις μαθησιακές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία θα είναι οι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος.

 Εταίροι του προγράμματος I-TAP-PD

• The Education Centre Tralee, Ιρλανδία (συντονιστής)
• Center for Drama in Education and Art (CEDEUM), Σερβία 
• Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (TENet-Gr), Ελλάδα
• PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE NIEDERÖSTERREICH, Αυστρία
• Stichting Kopa, Ολλανδία 

Παραδοτέα του  προγράμματος I-TAP-PD  (Intellectual Outputs)

Παραδοτέο 1 (ΙΟ1): επιμορφωτικό πρόγραμμα 
Το πενθήμερο πιλοτικό πρόγραμμα  I-TAP-PD και τα εργαλεία του θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης επιμόρφωσης, τον Αύγουστο του 2021. Θα ακολουθήσουν άλλα 4 επιμορφωτικά προγράμματα.

Παραδοτέο 2 (ΙΟ2): ψηφιακή πλατφόρμα εργαλείων 
Το Παραδοτέο 2 αποτελείται από πλήθος και ποικιλία παραδοτέων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στην I-TAP-PD Ψηφιακή Πλατφόρμα Εργαλείων (I-TAP-PD DRP). Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως χώρος διάχυσης και επικοινωνίας, ανταλλαγής και διαλόγου για ζητήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και συνεργασίας εκπαιδευτικών-καλλιτεχνών (TAP) και για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο παραδοτέο ειδικότερα περιλαμβάνει: I-TAP-PD επιμορφωτικό πρόγραμμα, εγχειρίδιο, online οδηγίες εκπαιδευτικού υλικού, υποδειγματικές μελέτες περίπτωσης, podcast, blog, fb και instagram συνδεδεμένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εργαλείων, για να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις νεότερες δραστηριότητες του προγράμματος ή της ψηφιακής πλατφόρμας. 

Παραδοτέο 3 (ΙΟ3): έρευνα και αξιολόγηση παραδοτέων και μεταφρασμένες πηγές και εργαλεία 
Το τελικό διαμορφωμένο πρόγραμμα I-TAP-PD, με τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας και της αξιολόγησης, καθώς και η μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι προσβάσιμα μέσω της δημόσιας Ψηφιακής Πλατφόρμας Εργαλείων, για την διάδοση όλων των παραδοτέων του προγράμματος.

 

 

100  


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ITAP 


ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ITAP (ελληνικά)
 


ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ITAP (αγγλικά)
 


RESULTS ........ACTIVITIES ......PODCASTS....


 

Δράσεις

“Τiny people, big adventures!”

Athens, 1/7/2023, workshop, ITAP Conference, Manja Eland, Linda Rosink, Dimitra Skempi

“I – You – We: Tapping into Creative Partnership through I-TAP-PD”

Athens, 1/7/2023, workshop, ITAP Conference, Caroline Conway, Bríd Ní Raghallaigh, Jenny Buggie,Tralee Catherine Sheridan, Vera McGrath,

"Keep it simple - Keep it open"

Athens, 1/7/2023, workshop, ITAP Conference, Margarita Trikka
12345