Συνδιασκέψεις-Συνέδρια
που έχει οργανώσει ή έχει συμμετάσχει στην οργάνωση
το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση


 

2ο Διεθνές Συνέδριο Θεατρικής Ανθρωπολογίας του Κέντρου Θεατρικής Ανθρωπολογίας

«Ανταλλαγές, Barters: να δίνεις, να δέχεσαι και να ανταποδίδεις»

Διαδικτυακά, 28 Αυγούστου 2021

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Προφορική Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: 
σχεδιάζοντας μια διδασκαλία ‘αλλιώς’

ΑΘΗΝΑ 10-12 Μαίου 2019

 

Διεθνής Συνδιάσκεψη 2018

Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση
Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;
 

Διεθνής Συνδιάσκεψη 2012

Θέατρο & Εκπαίδευση: δεσμοί αλληλεγγύης
 

  

Διεθνές Συμπόσιο 2010

Αρχαίο δράμα: σύγχρονες προσεγγίσεις & εκπαίδευση
 

Διεθνής Συνδιάσκεψη 2008

Θέατρο και εκπαίδευση στο κέντρο της σκηνής
 

Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Αττικής
2007

Θεατρική τέχνη και εκπαίδευση: διάλογος με κοινές προθέσεις;
 

Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δωδεκανήσου 2007

Θέατρο στην Εκπαίδευση: Γνωρίζοντας τον εαυτό μας και τους άλλους
 

Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Πελοποννήσου 2007

Θέατρο, Σχολείο, Ζωή:
ανιχνεύοντας σημεία επαφής, δημιουργώντας δεσμούς
 

Διεθνής Συνδιάσκεψη 2006

Θέατρο στην εκπαίδευση: δημιουργώντας νέους ρόλους στον 21ο αιώνα
 

Διεθνής Συνδιάσκεψη 2004

δημιουργικότητα και μεταμορφώσεις
 

Διεθνής Συνδιάσκεψη 2003

χτίζοντας γέφυρες
 

Διεθνής Συνδιάσκεψη 2001

Το θέατρο στην εκπαίδευση:
μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης
 

  

Διεθνής Συνδιάσκεψη 2000

Αναζητώντας τη θέση του θεάτρου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση