Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Διεθνές Συνέδριο
"Θέατρο & Συμπεριληπτική Εκπαίδευση"
Αθήνα 21, 22, 23 Μαρτίου 2025

Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του προγράμματος "Κι αν ήσουν εσύ;"
και την ολοκλήρωση του προγράμματος "Theatre Makes Politics"

Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του IDEA
Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

Γλώσσες Συνεδρίου: ελληνικά , αγγλικά


Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων


Θεματική συνεδρίου

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ), σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA), πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Θέατρο & Συμπεριληπτική Εκπαίδευση" γιορτάζοντας τα 10 χρόνια συνεχούς υλοποίησης του προγράμματος “Κι αν ήσουν εσύ;” - Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες- (2015-2025) και την ολοκλήρωση  του προγράμματος"Theatre Makes Politics" (TMP, Erasmus+ 2022-2025).


Yποβολή προτάσεων

 
Στόχος του Διεθνούς Συνεδρίου "Θέατρο & Συμπεριληπτική Εκπαίδευση" είναι να αποτελέσει μια διεθνή διεπιστημονική συνάντηση για την ανταλλαγή παιδαγωγικών, καλλιτεχνικών και πολιτικο-κοινωνικών πρακτικών και έρευνας γύρω από τα πεδία της παιδαγωγικής της συμπερίληψης και των εφαρμοσμένων παραστατικών τεχνών. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να υπηρετήσει τις αξίες της ισότητας και της δικαιοσύνης και να προαγάγει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλ*ες[1] τις μαθήτριες και τ*ις εκπαιδευόμεν*ες, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ταυτότητα, ευαλωτότητα και εθνοτικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό ή γλωσσικό υπόβαθρο.

 

Παράλληλα, σκοπός του είναι η καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού με οποιαδήποτε μορφή τους μέσω της ανάδυσης νέων εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών πρακτικών που συνδέουν τη θεατρικότητα, την ενσώματη πρακτική και τις νέες οπτικοακουστικές τεχνολογίες με την παιδαγωγική και κοινωνική δράση.


[1] Ο αστερίσκος ακολουθούμενος από το θηλυκό γένος χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει όλα τα φύλα.


 

Κύριες κατευθύνσεις του Συνεδρίου

 

Οι κύριες κατευθύνσεις για τις συζητήσεις, τις παρουσιάσεις και τα εργαστήρια του Συνεδρίου, με στόχο την προώθηση της γνώσης, την ανταλλαγή ιδεών και την έμπνευση για δράσεις στον τομέα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσω των παραστατικών τεχνών είναι οι εξής:

1. Προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης: διερεύνηση στρατηγικών και πρακτικών για την εξασφάλιση εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλ*ες τ*ις μαθ*ήτριες, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, την ταυτότητα, την καταγωγή ή την ευαλωτότητα.

2Καλλιτεχνική έκφραση και κοινωνική δικαιοσύνη: εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι παραστατικές τέχνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, την προώθηση της ενσυναίσθησης και την ενθάρρυνση της κοινωνικής αλλαγής.

3. Διεπιστημονική συνεργασία: ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, καλλιτέχν*ιδων, ερευνητ*ριών και μελών της κοινότητας για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

4. Συνηγορία και πολιτική: συζήτηση του ρόλου της υποστήριξης και χάραξης πολιτικών για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την καταπολέμηση των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης. 

Βασικά πεδία του Συνεδρίου

Το Συνέδριο επιδιώκει να εξερευνήσει ένα ευρύ φάσμα πεδίων, συμπεριλαμβανομένων των:

 • Συμπεριληπτική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Αντιρατσιστική Εκπαίδευση και καταπολέμηση της ξενοφοβίας
 • Εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων
 • Εκπαίδευση για την παγκόσμια πολιτότητα και τη διεθνή αλληλεγγύη
 • Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εκπαίδευση για την ειρήνη
 • Κριτική παιδαγωγική
 • Εκπαίδευση σε θέματα προσφύγων
 • Εκπαίδευση για μαθ*ήτριες με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο
 • Εκπαίδευση ενεργού πολίτη
 • Εκπαίδευση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Εκπαίδευση σε θέματα των Ρομά
 • Εκπαίδευση για τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία
 • Εκπαίδευση για την καταπολέμηση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού
 • Εκπαίδευση για την καταπολέμηση των ψεύτικων ειδήσεων και των θεωριών συνωμοσίας

μέσα από πρακτικές όπως:

 • Εκπαιδευτικό δράμα
 • Εφαρμοσμένο θέατρο
 • Θέατρο στην κοινότητα
 • Διαπολιτισμικό θέατρο
 • Θέατρο της επινόησης
 • Θέατρο-ντοκουμέντο
 • Θέατρο του καταπιεσμένου
 • Θέατρο κούκλας και σκιών
 • Συμπεριληπτικός χορός και ενσώματες πρακτικές εκπαίδευσης
 • Διαμεσική και ψηφιακή επιτέλεση
 • Μουσικοκινητική
 • Οπτικοακουστική εκπαίδευση

και άλλες προσεγγίσεις των Παραστατικών Τεχνών στην Εκπαίδευση.

Οι παραπάνω πρακτικές προσεγγίζονται ως παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία, ως μορφές τέχνης, ως μέσα κοινωνικής παρέμβασης, ως ερευνητική μεθοδολογία στην εκπαίδευση και στις κοινωνικές επιστήμες.
Τα πεδία και οι πρακτικές αντικατοπτρίζουν τις ποικίλες προκλήσεις και ευκαιρίες για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών διακρίσεων και αποκλεισμών στην εκπαίδευση αλλά και στη κοινωνία γενικότερα. Θα εξεταστούν ως προς την εφαρμογή τους- στην τυπική προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στη μη τυπική εκπαίδευση, στα αναλυτικά προγράμματα και στις πολιτικές.


Το Συνέδριο απευθύνεται: σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς, ερευν*ήτριες, θεατροπαιδαγωγούς, θεατρολόγους, καλλιτέχν*ιδες, φοιτ*ήτριες, εμψυχ*ώτριες ομάδων, κοινωνικούς επιστήμονες και σε όποι*α δραστηριοποιείται στο πεδίο της έρευνας και της πρακτικής των Παραστατικών Τεχνών στην Εκπαίδευση.


Το Συνέδριο περιλαμβάνει: 

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Βιωματικά εργαστήρια
 • Ανακοινώσεις (άρθρα γνώμης, έρευνες, παρουσιάσεις καλών πρακτικών, διδακτικών προτάσεων, καλλιτεχνικών δράσεων )
 • Ομάδες Εργασίας/Θεματικά Τραπέζια
 • Καλλιτεχνικά δρώμενα


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

8 Σεπτεμβρίου 2024: Λήξη περιόδου κατάθεσης περιλήψεων για προφορικές ανακοινώσεις ή εργαστήρια
10 Οκτωβρίου 2024: Ενημέρωση για την αποδοχή ή μη των προτάσεων
20 Οκτωβρίου 2024: Έναρξη εγγραφών στο Συνέδριο

9 Ιανουαρίου 2025: Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής/κράτησης θέσεων στα βιωματικά εργαστήρια & τις ομάδες εργασίας
10 Ιανουαρίου 2025: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του πλήρους κειμένου που θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο. 


Επικοινωνία-Πληροφορίες: www.TheatroEdu.gr / info@theatroedu.gr / +30 2106541600


Το πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;» (2015-2025)
Το πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;»  στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, θεατρικών τεχνικών και εκπαιδευτικού δράματος. Υλοποιείται από τον Φεβρουάριο του 2015 από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ) σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με σκοπό να προωθήσει την κατανόηση, τη συνύπαρξη και συμπερίληψη των προσφύγων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει α) επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, φοιτ*ήτριες, εμψυχ*ώτριες ομάδων, στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων και μέλη της τοπικής κοινωνίας, β) θεατρικά εργαστήρια για μαθ*ήτριες σχολείων, γ) διαδραστικές παραστάσεις φόρουμ για μαθ*ήτριες, εκπαιδευτικούς και μέλη της τοπικής κοινότητας, δ) συνεργατικές δραστηριότητες για μαθ*ήτριες και νέ*ες των τοπικών και προσφυγικών κοινοτήτων και ε) εκδηλώσεις δικτύωσης και μαθητικά καλλιτεχνικά φεστιβάλ. Το υλικό δημοσιεύεται και διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Το πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA).


Το πρόγραμμα "Theatre Makes Politics" (TMP, 2022-2025)
Το πρόγραμμα TMP στοχεύει να ενδυναμώσει και ενθαρρύνει τις εμψυχ*ώτριες νέων να ενσωματώσουν μεθόδους στη δουλειά τους που θα τ*ις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις αντιδημοκρατικές δυνάμεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες χρησιμοποιώντας το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες.
Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το TMP είναι:
-Ακροδεξιός εξτρεμισμός και λαϊκισμός: Ρατσισμός και ρητορική κατά των προσφύγων
-Ακροδεξιός εξτρεμισμός και λαϊκισμός: Θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση
-Θρησκευτικός φονταμενταλισμός: Αναζητώντας την Ταυτότητα - Δεξιός εξτρεμισμός και ισλαμικός φονταμενταλισμός
-Θρησκευτικός φονταμενταλισμός: χριστιανικός θρησκευτικός δογματισμός και πολιτική
Το πρόγραμμα TMP υλοποιείται μέσω του Erasmus+ από τους οργανισμούς Bundesverband Theaterpädagogik e.V. (BUT, Γερμανία), La Transplanisphere (LT, Γαλλία), Ex-Quorum - Associação de Divulgação de Eventos Culturais (EQ, Πορτογαλία), Center for Intercultural Dialogue Association, (CID, Βόρεια Μακεδονία), Stadt Theatre Dortmund (STD, Γερμανία) και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ, Ελλάδα). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πιλοτικά εργαστήρια μεταξύ εταίρων και με ομάδες νέων σε κάθε χώρα του έργου. Τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια τεκμηριώνονται μέσω διαδικασιών αξιολόγησης σε ένα εγχειρίδιο με την προοπτική να γίνουν ένα χρήσιμο εργαλείο έτοιμο για εφαρμογή από τ*ις εμψυχ*ώτριες νέων. Επιπλέον, δημιουργείται κι ένα διαδικτυακό εργαλείο μέσω του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθούν ανταλλαγές απόψεων, πρακτικών και προτάσεων βελτίωσης.


 

 

 

Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων

Διαδικασία υποβολής προτάσεων για Ανακοινώσεις ή Εργαστήρια

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από *μία ή περισσότερ*ες συγγραφείς ή εμψυχώτ*ριες είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά για:

- Ανακοινώσεις: για κάθε ανακοίνωση θα διατεθούν 20 λεπτά.

- Εργαστήρια: για κάθε βιωματικό εργαστήριό θα διατεθούν 2,5 ώρες. Λόγω βιωματικού χαρακτήρα οι θέσεις σε κάθε εργαστήριο είναι περιορισμένες.

Περίληψη πρότασης: Περίληψη 400-500 λέξεων (χωρίς τη βιβλιογραφία ή τους συνεργαζόμενους φορείς) πρέπει να υποβληθεί για αξιολόγηση έως την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024.
Η περίληψη να υποβληθεί στη γλώσσα στην οποία θα γίνει η ανακοίνωση/το εργαστήριο, δηλ. είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά
.

Οι περιλήψεις για Ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνουν ενδεικτικά και με συνοπτική αναφορά:
-Για έρευνες: τον στόχο, το θεωρητικό υπόβαθρο, τα ερευνητικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία  και τα ευρήματα ή συμπεράσματα. 

-Για παρουσιάσεις καλών πρακτικών, διδακτικών προτάσεων, καλλιτεχνικών δράσεων:  τον στόχο, το θεωρητικό υπόβαθρο, την  τεκμηρίωση της πιθανής καινοτομίας/ πρωτοτυπίας,  τη μεθοδολογία της καλλιτεχνικής ή παιδαγωγικής παρέμβασης, τον αντίκτυπο, τα συμπεράσματα ή τις προτάσεις.  

-Για άρθρα γνώμης / θεωρίας:  Τον στόχο, τα ερωτήματα, το θεωρητικό υπόβαθρο, την  τεκμηρίωση της πιθανής καινοτομίας/ πρωτοτυπίας της ανακοίνωσης, τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης, τα συμπεράσματα ή τις προτάσεις.

Οι περιλήψεις για τα Εργαστήρια προτείνεται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά και με συνοπτική αναφορά: τον στόχο, το θεωρητικό υπόβαθρο, τη μεθοδολογία της παρέμβασης, την τεκμηρίωση της καινοτομίας, τις ως τώρα εφαρμογές εφόσον υπάρχουν, τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, την ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται και τις προϋποθέσεις συμμετοχής (γλώσσα, γνωστικό επίπεδο, προηγούμενη εμπειρία, ρούχα κλπ).

Σε όλες τις περιλήψεις πρέπει να γίνεται σαφής η συνάφεια με το αντικείμενο και με μία ή περισσότερες από τις κύριες Κατευθύνσεις, Θεματικές ή Πρακτικές του Συνεδρίου, όπως αυτές αναφέρονται στην πρόσκληση. 

Οι περιλήψεις πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο CV μέχρι 120 λέξεις. Για τις βιβλιογραφικές αναφορές/παραπομπές πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΑΡΑ (www.apastyle.apa.org). 

Οι περιλήψεις θα κριθούν ανώνυμα από τρία μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΔΩ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πλήρες κείμενο: εάν η πρόταση γίνει αποδεκτή, το πλήρες κείμενο 2500-4000 λέξεων (χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα) πρέπει να υποβληθεί έως την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025 για να δημοσιευθεί στο βιβλίο του Συνεδρίου. Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο σε αυτή την περίπτωση είναι 50€ για μέλη του ΠΔΘΕ, 70€ για μη μέλη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους επιτυχόντες.

Όλες οι ομιλίες, ανακοινώσεις, εργαστήρια θα συμπεριληφθούν σε ένα δίγλωσσο βιβλίο που θα εκδοθεί από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο  στην Εκπαίδευση (ΠΔΘΕ).


Επιτροπές - Συνεργαζόμενοι φορείς

Εγγραφές - Επικοινωνία

Πρόγραμμα

Κεντρικές ομιλίες

Ανακοινώσεις

Ομάδες εργασίας / Θεματικά τραπέζια

Εργαστήρια

Δρώμενα