Ομάδες Εργασίας/Θεματικά Τραπέζια

Πρόκειται για θεματικές ενότητες στις οποίες καλεσμέν*ες ομιλητ*ριες διαπραγματεύονται συγκεκριμένα θέματα.

Οι Oμάδες Eργασίας/Θεματικά Τραπέζια θα λειτουργήσουν με 1 συντονίστ*ρια, 2-3 ομιλήτ*ριες και 1 ανταποκρίτ*ρια.
Η συζήτηση σε Ομάδες Εργασίας στοχεύει να δώσει την ευκαιρία και στ*ις σύνεδρους (ακαδημαϊκούς, καλλιτέχν*ιδες, εκπαιδευτικούς και σχεδιαστ*ριες εκπαιδευτικής ή πολιτιστικής πολιτικής) να σχολιάσουν και να συνεισφέρουν με απόψεις-προτάσεις από το χώρο της θεωρίας, της έρευνας και των τεχνών, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και «καλής πρακτικής». Οι Ομάδες Εργασίας/Θεματικά Τραπέζια γίνονται "παραλληλα" (σε ίδια χρονική ζώνη) σε διάφορες αίθουσες. Όσ*ες έχουν ήδη ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Συνέδριο μπορούν (αν θέλουν) να δηλώσουν συμμετοχή και σε κάποια Ομάδα Εργασίας. 

Σημ. Ο αστερίσκος ακολουθούμενος από το θηλυκό γένος χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει όλα τα φύλα.

 

Περισσότερα σύντομα...


 

Επιτροπές - Συνεργαζόμενοι φορείς

Πρόγραμμα

Εγγραφές - Επικοινωνία

Ανακοινώσεις

Εργαστήρια

Κεντρικές ομιλίες

Δρώμενα