Τα Προγράμματα - Δράσεις
του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
που έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει ή συμμετάσχει σε συνεργασία με άλλους φορείς


 


  

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 


 

 


 

 


 


 

 

  


 

 

 

  


 

 


 

 


 


 


 


 


 

PortokaliMePeroni


 

Εγχειρίδιο για να αλλάξουμε τον κόσμο

συνεργασία με ομάδα χορού Quasi Stellar Αποστολία Παπαδαμάκη

Δεκέμβριος 2005


 


 

Φίλοι του Δικτύου