Τα Προγράμματα - Δράσεις
του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
που έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει ή συμμετάσχει σε συνεργασία με άλλους φορείς


 


  

 

  Sustain Art 
βιώσιμη τέχνη, βιώσιμη ανάπτυξη


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 


 


 


 

 

  


 

 

 

  


 

 


 

 


 


 


 


 


 

PortokaliMePeroni


 

Εγχειρίδιο για να αλλάξουμε τον κόσμο

συνεργασία με ομάδα χορού Quasi Stellar Αποστολία Παπαδαμάκη

Δεκέμβριος 2005


 


 

Φίλοι του Δικτύου