Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

 


 

Απολογισμοί του προγράμματος "Κι αν ήσουν εσύ;"

2015-2020

14000 εκπαιδευτικοί
31000 μαθητές/μαθήτριες
560 σχολεία
90 Μαθητικά Φεστιβάλ-Ημέρες Δράσης
70 πόλεις/χωριά