ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
HELLENIC THEATRE/DRAMA & EDUCATION NETWORK (TENet-Gr)


Students Arts Festivals - Action Days


From 2015 to 2023 TENet-Gr organised 138 Student Festivals-Actions Days,  with the participation of 18997 students and 1801 teachers from 778 schools in over than 25 towns

 

 

 

 

 

2022

12 Μαθητικά Καλλιτεχνικά-Θεατρικά Φεστιβάλ &  6 Ημέρες Δράσης 
130 σχολεία, 2921 μαθητές-μαθήτριες, 388 εκπαιδευτικοί 

2018

19 μαθητικά φεστιβάλ & Ημέρες Δράσης
130 σχολεία, 18 πόλεις, 2563 μαθητές/μαθήτριες,
246 εκπαιδευτικοί, 5200 γονείς, μέλη τοπικών κοινωνιών 

2021

7 Μαθητικά Καλλιτεχνικά-Θεατρικά Φεστιβάλ & Ημέρες Δράσης 
74 σχολεία & δομές εκπαίδευσης, 1111 μαθητές/μαθήτριες, 115 εκπαιδευτικοί σε 17 πόλεις διαδικτυακά 

2017

20 μαθητικά καλλιτεχνικά-θεατρικά φεστιβάλ & Ημέρες Δράσης
  

2020

7 Μαθητικά Καλλιτεχνικά-Θεατρικά Φεστιβάλ & Ημέρες Δράσης 
19 σχολεία, 585 μαθητές/μαθήτριες, 65 εκπαιδευτικοί σε 4 πόλεις & διαδικτυακά 

2016

Ημέρες Δράσης,
12 σχολεία, 563 μαθητές/μαθήτριες,

Αθήνα, Πάτρα Τρίκαλα 

2019

22 μαθητικά καλλιτεχνικά-θεατρικά φεστιβάλ & Ημέρες Δράσης,
135 σχολεία, 18 πόλεις, 4613 μαθητές/μαθήτριες, 394 εκπαιδευτικοί, 1807 γονείς 

2015

22 Ημέρες Δράσης,
26 σχολεία,
1235 μαθητές,
55 εκπαιδευτικοίAll Festivals-Action Days