Όλα τα εργαστήρια/σεμινάρια επιμόρφωσης

Σε πιστεύω εγώ: ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για την έλλειψη επικοινωνίας και στόχων στην εφηβεία. Στο Γιαννούλη, Μ., Γκόβας, Ν., Μερκούρη, Α. (επιμ.)

Λούρου, Μ., Ρεβελάκη, Μ. (2006)

<p><em>Θέατρο στην εκπαίδευση: δημιουργώντας νέους ρόλους στον 21ο αιώνα,&nbsp;</em>Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης 2006. Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση</p>

Print

Number of views (81)/Σχόλια (0)

Theme picker