Αποστολή εργασιών

Στόχοι, Πεδία, Ενότητες/Στήλες, Κριτήρια, Κρίσεις & Αποστολή Εργασιών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ (ΑΝΩΝΥΜΑ) ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στόχοι του περιοδικού:

Να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες και φοιτητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεργασία του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος και των παραστατικών τεχνών με τη διδακτική διαδικασία, όπου κι αν αυτή λαμβάνει χώρα, μέσα ή έξω από το σχολείο.

Να διαδώσει πληροφορίες, να δημιουργήσει περιβάλλον γνώσης και να προωθήσει την έρευνα του πεδίου αυτού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Να υποστηρίξει τον διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ των αναγνωστών του πάνω σε θεωρητικά αλλά και πρακτικά ζητήματα.

Τα πεδία: Το περιοδικό καλύπτει όλους τους χώρους οι οποίοι φιλοξενούν τη συνύπαρξη της μάθησης και του θεάτρου/δράματος όπως:

Το θέατρο και γενικά οι παραστατικές τέχνες και η διδασκαλία τους

Το θέατρο/δράμα ως εκπαιδευτικό μέσο και διδακτικό εργαλείο

Το θέατρο στην κοινότητα και το θέατρο για την ανάπτυξη

Το θέατρο ως κοινωνική παρέμβαση

Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα

Δραματοθεραπεία, Ψυχόδραμα

Θεατρικό Παιχνίδι

Άλλα ζητήματα πρακτικής και έρευνας θεάτρου και παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση


Ενότητες

α) Επιστημονική αρθρογραφία, πρωτότυπες έρευνες και θεωρητικά κείμενα, όπου το θεωρητικό υπόβαθρο και το ερευνητικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα (3500-4000 λέξεις, περίληψη 150 λέξεων, λέξεις κλειδιά, παραπομπές στο τέλος, βιβλιογραφία)

β) Περιγραφές - παρουσιάσεις πιλοτικών καινοτόμων προγραμμάτων τα οποία υλοποιήθηκαν σε σχολεία ή άλλους χώρους, με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Εδώ, η προσωπική/ υποκειμενική ματιά θα πρέπει να ισορροπεί με την ένταξη της έρευνας σε ένα θεωρητικό πλαίσιο (1500-2500 λέξεις, περίληψη 150 λέξεων, λεπτομερής περιγραφή στόχων, εφαρμογής, τελικής αξιολόγησης, βιβλιογραφία, φωτογραφίες)

γ) Ανταποκρίσεις από συνέδρια (1000 λέξεις, πλήρης τίτλος και φορέας, περιγραφή χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων, αξιολόγηση, φωτογραφίες)

δ) Συνέντευξη. Η ΣΕ δέχεται προτάσεις για πρόσωπα ή θέματα

ε) Περιλήψεις διδακτορικών διατριβών (ή/και μεταπτυχιακών εργασιών) που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο του θεάτρου στην εκπαίδευση (1000 λέξεις).

στ) Παρουσιάσεις βιβλίων, ιστοσελίδων, εκπαιδευτικού υλικού βιβλιοπαρουσιάσεις (500 λέξεις, πλήρεις παραπομπές, λεπτομερής περιγραφή περιεχομένου, εικόνα εξωφύλλου) κλπ. Η ΣΕ δέχεται προτάσεις για παρουσίαση βιβλίων (300-500 λέξεις, πλήρεις παραπομπές, λεπτομερής περιγραφή περιεχομένου, εικόνα εξωφύλλου)


Τα γενικά κριτήρια:

Συνάφεια με του κειμένου με τη θεματολογία του περιοδικού

Ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστά δομημένη παρουσίαση της εργασίας

Ανάδειξη του προβλήματος / θέματος με σαφήνεια

Κείμενο ενδιαφέρον και εφαρμόσιμο από ερευνητική άποψη

Ανάπτυξη και περιγραφή του θέματος μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο

Σαφής μεθοδολογία, τεκμηρίωση, έρευνα και επιχειρηματολογία

Αποτελέσματα / συμπεράσματα, τα οποία συνεισφέρουν στη θεωρία, έρευνα και πρακτική του Θεάτρου στην Εκπαίδευση

Ικανοποιητική θεώρηση βιβλιογραφίας και αναφορών


Κρίσεις (peer-reviewing):

Όλα τα κείμενα θα κρίνονται ανώνυμα από τουλάχιστον δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής  ή/και των Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών. Τα άρθρα που τελικά δημοσιεύονται, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ’ ανάγκη της Συντακτικής Επιτροπής.

Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα αλλά όλα τα δικαιώματα έκδοσης (έντυπης ή ηλεκτρονικής) ανήκουν στον εκδότη (Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση)


Αποστολή εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στειλουν όλα τα παρακάτω ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: journal@theatroedu.gr
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

Το πλήρες  κείμενο του άρθρου σε μορφή word (Calibri, 11, μονό διάστιχο) με τίτλο, περίληψη 150 λέξεων, λέξεις κλειδιά, παραπομπές και βιβλιογραφία στο τέλος και με την ένδειξη σε ποιά από τις παραπάνω στήλες/ενότητες του περιοδικού μπορεί να ανήκει. Για τη βιβλιογραφία και τις αναφορές να χρησιμοποιηθεί μονο το συστημα ΑΡΑ

Ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα και χώρος εργασίας του/των συγγραφέα/συγγραφέων όπως θα εμφανίζονται στο περιοδικό. Επίσης,  emails, τηλέφωνα και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση (για επικοινωνία. Δεν δημοσιοποιούνται)

Βιογραφικά σημειώματα του/των συγγραφέα/συγγραφέων μέχρι 150-180 λέξεις και σε μορφή μιάς παραγράφου.

Φωτογραφίες σε καλή για εκτύπωση ανάλυση, σε jpeg, χωριστά από το κείμενο. Αν χρειάζεται, να σημειώνεται μέσα στο κείμενο το ακριβές σημείο που πρέπει να μπεί κάθε φωτογραφία καθώς και η "λεζάντα"

Απλή δήλωση για το αν το άρθρο έχει δημοσιευτεί αλλού ή αν έχει υποβληθεί και αλλού για δημοσίευση και ποιός κατέχει τα δικαιώματα τόσο του κειμένου όσο και των φωτογραφιών.

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ:

Τον τίτλο του άρθρου

Ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα και χώρος εργασίας του/των συγγραφέα/συγγραφέων

Περίληψη (abstract) άρθρου 300-350 λέξεις

Βιογραφικά σημειώματα του/των συγγραφέα/συγγραφέων μέχρι 150-180 λέξεις και σε μορφή μιάς παραγράφου.


Η Συντακτική Επιτροπή
journal@theatroedu.gr