«Αποτυπωνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας»
 
ντοκιμαντερίστικες ματιές εφήβων πάνω στη ζωή τους

Οργάνωση

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής - Πολιτιστικά θέματα

σε συνεργασία με το

Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας
ΚΑΡΠΟΣ

Διαβάστε/κατεβάστε εδώ το Βιβλίο

που γράφτηκε μετά από την εφαρμογή του προγράμματος σε Ελλάδα & Γερμανία το 2010-2012

"Βιντεομουσεία-αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας.

Μια πρόταση οπτικοακουστικής παιδείας για νέους"

ελληνικά ή αγγλικά

Σημαντική διάκριση

Το Πρόγραμμα "Βιντεομουσεία" συμπεριελήφθη στα 12 προγράμματα για media literacy της Ευρώπης στην έκδοση "MEDIA LITERACY IN EUROPE: 12 GOOD PRACTICES THAT WILL INSPIRE YOU" για το 2013

Δείτε την έκδοση εδώ

Τι είναι το πρόγραμμα «Βιντεομουσεια»:

 

Το τοπικό δίκτυο/σύμπραξη σχολείων «Βιντεομουσεία» υλοποιείται στη ΔΔΕ Ανατ. Αττικής ως δράση του προγράμματος «Εκπαίδευση & Οπτικοακουστική έκφραση: φωτογραφία-κινηματογράφος».

Στοχεύει στο να δημιουργήσει και αναπτύξει διαδικασίες που οδηγούν στην παραγωγή και ανταλλαγή οπτικοακουστικών μηνυμάτων και τη δημιουργία «βιντεομουσείων».

 

Η υλοποίηση γίνεται με την ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας σχολείων (σύμπραξη) όπου οι  εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν αποτελούν την Παιδαγωγική Ομάδα του δικτύου. Υιοθετούνται διαδικασίες επιμόρφωσης, αλληλο-υποστήριξης και αυτομόρφωσης καθώς και η μεθοδολογία της «συνεργασίας εξωτερικών καλλιτεχνών με εκπαιδευτικούς» κατά το γνωστό σύστημα partenariate.  Κάθε σύμπραξη παρακολουθείται και συντονίζεται από Συντονιστική-Επιστημονική Ομάδα και καταλήγει σε Συνάντηση-Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας όπου οι μαθητές των σχολείων της σύμπραξης ανταλλάσσουν απόψεις και καταθέτουν προτάσεις.

 

Η ιδέα των Βιντεομουσείων

Προσκαλούμε τους μαθητές να επιλέξουν, αποτυπώσουν και εκείνα τα θέματα που πιστεύουν ότι πρέπει να διασωθούν/διαφυλαχθούν τόσο από το φυσικό όσο και από το ανθρωπογενές ή κοινωνικό περιβάλλον τους.

Η αποτύπωση των επιλεγμένων θεμάτων θα γίνει με βίντεο μέγιστης διάρκειας 3 λεπτών. Τα βίντεο θα αποτελέσουν τα «εκθέματα» του «μουσείου της ομάδας» («βιντεοεκθέματα»)άρα και του σχολείου.

Έμφαση δίνεται στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη λήψη μιας σειράς αποφάσεων που συνδέονται με το «τι κατά τη γνώμη τους πρέπει να διασωθεί/διαφυλαχθεί». Αυτό στοχεύει στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς η συνειδητή επιλογή ορισμένου αριθμού θεμάτων από το περιβάλλον προϋποθέτει ότι οι μαθητές τα έχουν «υιοθετήσει» και ενδιαφέρονται για τη διάσωσή τους.

Η ιδέα των «Βιντεομουσείων» διευρύνει την έννοια της «διάσωσης/διαφύλαξης» καθώς μπορεί να περιλάβει οτιδήποτε από το ανθρωπογενές, φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών όπως μια ιστορία ενός παππού, το παγκάκι έξω από σχολείο, το γειτονικό δάσος που κάηκε,  την παιδική χαρά, τον περιπτερά, την παρέα που χορεύει στην πλατεία κ.ά


Η δράση "Βιντεομουσεία .... η δική μας γνώμη" Δείτε τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της δράσης ...η δική μας γνώμη 2013


1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιντεομουσείων 2014 ...δείτε περισσότερα...εδώ! και ...εδώ!