2009-2014
 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 
Συντονιστής: Νίκος Γκόβας


 


Σκοποί - Στόχοι

Σκοποί - Τρόποι συμμετοχής - Φεστιβάλ

Παρακάτω περιγράφεται το προγράμμα "Λογοτεχνικό εργαστήριο: οι μαθητές γράφουν!" όπως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση από το 2009-2014>
Συντονιστής: Νίκος Γκόβας

Σκοποί-Στόχοι: Σκοπός του δικτύου είναι η ενθάρρυνση και εμψύχωση των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων να γράψουν ποιήματα, διηγήματα ή θεατρικά έργα.

Επιμέρους στόχοι είναι: Η δραστική επαφή του εφήβου με τη Λογοτεχνία και τη Γλώσσα, η ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων στη γραφή μέσα από τις δοκιμές της συγγραφής, η ανακάλυψη καινούριων δρόμων έκφρασης και επικοινωνίας, η ικανοποίηση από την  ολοκλήρωση μιας προσωπικής προσπάθειας και την προβολή των αποτελεσμάτων της

 

Πώς υλοποιείται:

Α) Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί συγκροτούν σε επίπεδο Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη «Παιδαγωγική-Συντονιστική Ομάδα», με στόχο την αλληλοενημέρωση, κοινή στρατηγική και οργάνωση επιμορφωτικών ή υποστηρικτικών δράσεων σε συνεργασία με επιστημονικές ενώσεις, λογοτέχνες, πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς.

Β) Οι μαθητές έχουν υποστήριξη, βοήθεια και ενίσχυση ώστε να γράψουν, ατομικά ή ομαδικά,  ποιήματα, διηγήματα ή θεατρικά έργα.

Γ) Οι εργασίες των μαθητών προβάλλονται μέσα από σειρά εκδηλώσεων.

Μεγάλη σημασία δίνεται στη δημιουργία "ομάδας" στο σχολείο. Καλό θα ήταν οι μαθητές να νοιώσουν ότι ανήκουν σε μια "ιδιαίτερη κοινότητα"

Στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να δοκιμάσουν με τα παιδιά -μέσα από ασκήσεις- και να γράψουν σε όποιο είδος ή φόρμα θέλουν όμως στην ιστοσελίδα της Δ/νσης και του Λογοτεχνικού Εργαστηρίου θα φτάσουν μόνο Ποιήματα-Διηγήματα-Θεατρικά.

Τα σχολεία ενθαρρύνονται να διαλέγουν και άλλους τρόπους προβολής (τοπική ιστοσελίδα, Φεστιβάλ κλπ), να καλούν λογοτέχνες, να οργανώνουν εκδηλώσεις κλπ

Η Παιδαγωγική Ομάδα παρεμβαίνει με ασκήσεις κ'α' για να βελτιώνει τα έργα των μαθητών ΜΟΝΟ μέσα στα πλαίσια μιας μαθησιακής δημιουργικής διαδικασίας. Το τελικό έργο πρέπει να είναι του παιδιού. Κουβεντιάζουμε με τα παιδιά το θέμα της λογοκλοπής

 

Προβολή-Φεστιβάλ:

1) Με τη λήξη της χρονιάς όλα τα έργα των παιδιών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και σε ειδική εκδήλωση δίδονται «έπαινοι, διακρίσεις, βραβεία» σε όλους όσοι πήραν μέρος.

2) Μαθητές σχολείων αναλαμβάνουν εικαστικές, μουσικές ή θεατρικές παρεμβάσεις με βάση τα έργα (ποιήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα).

3) Το Πρόγραμμα έχει και διαγωνιστικό μέρος. Τα έργα των μαθητών που επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κρίνονται ανώνυμα από ειδική «Λογοτεχνική Επιτροπή».

Τα βραβευθέντα τυπώνονται σε βιβλίο.

Οργάνωση: Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Υπεύθυνος-Συντονιστής: Νίκος Γκόβας, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατ. Αττικής


 


ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ: Λογοτεχνικό Εργαστήριο "οι μαθητές γράφουν!"